LT/BG 5.18

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā, kokia ji yra - PENKTAS SKYRIUS: Karma-yoga – veikla įsisąmoninus Kṛṣṇą
BG 5.17 BG 5.17 - BG 5.19 BG 5.19
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


Tekstas 18

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥
vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Pažodinis vertimas

vidyā — išsilavinimu; vinaya — ir nuolankumu; sampanne — pasižymintys; brāhmaṇe — brahmano kūne; gavi — karvėje; hastini — dramblyje; śuni — šunyje; ca — ir; eva — tikrai; śva-pāke — šunėdoje (neliečiamajame); ca — taip pat; paṇḍitāḥ — išmintingieji; sama-darśinah — vienodai regintys.

Vertimas

Nuolankūs išminčiai tikro žinojimo dėka vienodai žvelgia į mokytą romų brahmaną, į karvę, dramblį, šunį bei šunėdą [neliečiamąjį].

Komentaras

Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus nemato nei rūšių, nei kastų skirtumo. Socialiniu požiūriu brahmanas ir neliečiamasis skiriasi lygiai taip, kaip rūšies požiūriu skiriasi šuo, karvė ir dramblys, tačiau išmanančio transcendentalisto akimis tokie kūnų skirtumai neturi jokios reikšmės. Taip yra dėl to, kad visos gyvosios būtybės susijusios su Aukščiausiuoju, nes Aukščiausiasis Viešpats Savo pilnutiniu skleidiniu glūdi kiekvieno širdyje kaip Paramātmā. Šitoks Aukščiausiojo supratimas ir yra tikrasis žinojimas. O kai dėl kūnų, priklausančių skirtingoms kastoms ir gyvybės rūšims, tai Viešpats visiems lygiai maloningas, nes Jis kiekvieną gyvąją būtybę laiko draugu ir glūdi visų širdyse kaip Paramātmā, nepriklausomai nuo tų aplinkybių, kuriose gyvosios esybės yra atsidūrusios. Paramātmos pavidalu Viešpats yra tiek neliečiamojo, tiek brahmano širdyje, nors brahmano ir neliečiamojo kūnai – skirtingi. Kūnai – įvairių materialios gamtos guṇų padariniai, tuo tarpu tiek siela, tiek Supersiela, glūdinčios juose, turi vienodą dvasinę prigimtį. Bet sielos ir Supersielos kokybinis panašumas nesulygina jų kiekybiškai, nes individuali siela yra tik viename konkrečiame kūne, o Parāmātma – visuose be išimties. Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus tai tobulai išmano, todėl jis yra iš tikrųjų išsilavinęs ir į visus žvelgia vienodai. Siela bei Supersiela panašios tuo, kad abi jos sąmoningos, amžinos ir kupinos palaimos, o skiriasi tuo, kad individualios sielos sąmonė apima tik ribotą kūną, o Supersielos sąmonė apima visus kūnus ir yra visuose juose be išimties.


BG 5.17 BG 5.17 - BG 5.19 BG 5.19