LT/Prabhupada 0013 - Dvidešimt keturių valandų užsiėmimas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dvidešimt keturių valandų užsiėmimas - Prabhupāda 0013


Lecture on BG 2.49-51 -- New York, April 5, 1966

Yogaḥ karmasu kauśalam. Kauśalam reiškia ekspertų darbas. Pavyzdžiui, kaip du dirbantys žmonės. Vienas ekspertas; o kitas nelabai. Tarkim kasnors sugenda mašinoje. Žmogus, kuris nėra labai įgudęs, jis bando visą dieną-naktį, kaip tai sureguliuoti, tuo tarpu ekspertas iš karto supranta kas negerai, ir jis prijungia vieną kitą laidą,, ir mašina pradeda veikti. Hrzum, hrzum, hrzum, hrzum, hrzum, hrzum. Matote? Kaip ir mes kartais turime sunkumų su magnetofonu, ir Ponas Carl arba kas nors ateina ir pataiso tai. Taigi viskam reikalingos tam tikros žinios. Taigi karma, karma reiškia darbą. Mes turime dirbti. Be darbo, negalime išlaikyti šio kūno ir sielos kartu. Tai labai klaidinga nuomonė, kad tas, kuris siekia ... dvasinės realizacijos, jam nereikia dirbti. Ne, jis dirba daugiau. Asmenys kurie nesiekia dvasinės realizacijos, jie gali dirbti aštuonias valandas per dieną, bet tie, kurie užsiima dvasine praktika, o, jie užimti dvidešimt keturias valandas, dvidešimt keturias valandas. Tai yra skirtumas. Ir šis skirtumas yra ... Jūs pamatysite, kad materialioje platformoje, kūniška gyvenimo samprata yra tokia, kad jei dirbate aštuonias valandas, jūs jausitės pavargę. Bet dvasinis tikslas, jei dirbate daugiau nei dvidešimt keturias valandas ... Deja, jūs neturite daugiau nei dvidešimt keturių valandų Vis dėlto, jūs nesijausite pavargę. Aš tai patvirtinu. Tai mano praktinė patirtis. Tai mano praktinė patirtis. Ir aš esu čia, visada dirbu, kažką skaitau ar rašau, kažką skaitau arba rašau, dvidešimt keturias valandas. Paprasčiausiai kai pasijaučiu alkanas - pavalgau. Ir tik tada, kai noriu miego, aš einu miegoti. Priešingu atveju, aš niekada nesijaučiu pavargęs. Paklauskite Poną Paul, ar ištikrųjų taip yra. Aš tai darau su malonumu todėl nesijaučiu pavargęs. Panašiai, kai žmogus turi tą dvasinį jausmą, jis nesijaus pavargęs... Atvirkščiai, jis jaus pasišlykštėjimą eiti miegoti, "O, miegas atėjo mane sutrikdyti". Matote? Jis nori sumažinti laiką skirtą miegojimui. Mes meldžiamės, rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau. Šeši Gosvamiai deleguoti Viešpaties Čaitanjos aptarti šį mokslą. Jie parašė labai daug literatūros apie tai. Nustebsite sužinoję, kad jie miegodavo tik vieną su puse valandos per dieną, ne daugiau nei tiek. Kartais jie apsieidavo ir be to.