Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

LT/Prabhupada 0052 - Skirtumas tarp bhakto ir karmio

From Vanipedia


Difference Between Bhakta and Karmī - Prabhupāda 0052


Lecture on SB 1.2.9-10 -- Delhi, November 14, 1973

Tai yra skirtumas tarp bhakto ir karmio. Karma yra juslių tenkinimas o bhakti Viešpaties tenkinimas. Tas pats dalykas. Todėl žmonės negali suprasti, koks yra skirtumas tarp bhakto ir karmio. Karmi tenkina savo paties jausmus, o bhaktas tenkina Krišnos jausmus. Turi būti tam tikras juslių tenkinimas. Bet kai jūs patenkinate Krišną, tai vadinama bhakti. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Hṛṣīka reiškia jusles, apvalytas jusles. Tai aš paaiškinau praeitą dieną, kad

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

Bhakti nereiškia sustabdyti savo darbą. Bhakti nereiškia sentimentalų fanatizmą. Tai nėra bhakti. Bhakti reiškia įtraukti visas savo jusles patenkinti juslių valdovą, Tai vadinama bhakti. Todėl Krišnos vardas yra Hṛṣīkeśa. Hṛṣīka reiškia jusles. Ir hṛṣīka īśa, Jis yra juslių valdovas. Tiesą sakant, mūsų juslės nedirba savarankiškai. Mes tai galime suprasti. Krišna nurodo. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. Mokslininkas dirba, nes Krišna jam padeda, o ne taip kad jis savarankiškai veikia. Tai neįmanoma. Bet jis norėjo tokiu būdu. Todėl Krišna suteikia jam galimybes. Bet iš tikrųjų, Krišna veikia. Tai yra paaiškinta Upanišadose. Be Krišnos darbo, nematydami, be Krišnos matymo, jūs negalite matyti. Panašiai kaip ir saulė yra paaiškinta Brahma-samhitoje. yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ The sun is one of the eyes of Kṛṣṇa.

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Todėl, saulė būdama viena iš Krišnos akių, nes saulė ten pateka, nes saulė mato, todėl ir jūs matote. Jūs negalite matyti savarankiškai. Jūs taip didžiuojatės savo akimis. Kokia jūsų akių vertė jeigu nėra saulės šviesos? Jūs negalite matyti. Net ši elektra yra iš saulės. Taigi iš tikrųjų, kai Krišna mato, jūs galite matyti. Tokia yra pozicija. Taigi, mūsų juslės ... Bhagavad-gitoje pasakyta, sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat. Sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat... Visur Krišna turi savo rankas ir kojas. Kas tai yra? Mano rankos, jūsų ranka, jūsų koja - tai yra Krišnos. Pavyzdžiui, jei kas nors sako, aš turiu filialus visame pasaulyje. Taigi šie filialai dirba aukščiausio asmens valdymu. Panašiai ir Krišna. Todėl Krišna vadinamas Hṛṣīkeśa, Hṛṣīkeśa. Taigi reikalas yra ... Bhakti reiškia, kai mes įtraukiame savo hṛṣīka, savo indriyas, savo jusles, į tarnystę juslių šeimininkui. Tai yra tobulas gyvenimas. Tai yra tobula... Bet kai tik trokštame patenkinti savo jusles, juslių pasitenkinimas, tai vadinama karma. Tai vadinama materialiu gyvenimu. Taigi, bhaktui nėra nieko materialaus. Tai yra īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Bhaktas mato, kad viskas priklauso Krišnai. Īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñca jagatyāṁ jagat, tena tyaktena bhuñjīthā. Viskas priklauso Krišnai. Todėl ką Krišna mums suteikia... Panašiai kaip šeimininkas. Šeimininkas duoda kąnors tarnui, "Jūs galite tuo mėgautis." Tą prasādam. Prasāde sarva-duḥkhānāṁ hānir asyopajā ... Tai gyvenimas. Jei jūs tampate Krišnos sąmoningu, jei jūs suprantate, kad "Viskas priklauso Krišnai, net mano rankos ir kojos, tai taip pat priklauso Krišnai, visos mano kūno dalys, tai priklauso Krišnai, tada tai turėtų būti panaudojama Krišnai ", tai vadinama bhakti.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Tai Krišna padarė, er, Ardžuna padarė. Nekovodamas jis norėjo patenkinti savo jusles, bet jis sutiko išklausęs Bhagavad-gita, kad "Taip, Krišna yra Aukščiausiasis Asmuo".

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Šie dalykai yra labai gražiai paaiškinti Bhagavad-Gitoje. Tai yra elementarus dvasinio gyvenimo išsilavinimas. Ir jei mes iš tikrųjų įsitikinę Bhagavad-Gita mokymais, tada mes atsiduodame Krišnai. Krišna to nori. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Jis to nori. Kai mes iš tikrųjų pradedame šį procesą, tai yra vadinama śraddhā. Śraddhā. Tai buvo paaiškinta Kavirāja Gosvamio, ką reiškia śraddhā.