LT/Prabhupada 0073 - Vaikuṇṭha reiškia be rūpesčių

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0072
Sekantis puslapis - video 0074 Go-next.png

Vaikuṇṭha Means Without Anxiety - Prabhupāda 0073


Lecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Tai nereiškia, kad šioje bendruomenėje jūs turite tai daryti. Jūs galite išmokti šio meno, ir jūs galite tai turėti savo namuose. Jūs taip pat galite paruošti tokį patiekalą, puikų patiekalą, savo namuose, pasiūlyti Krišnai.Tai nėra labai sunku. Kasdien mes gaminame ir pasiūlome Krišnai ir kartojame mantrą,

namo brahmaṇya-devāya
go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya
govindāya namo namaḥ

Štai ir viskas. Tai nėra labai sunku. Kiekvienas gali paruošti maisto ir paaukoti Krišnai ir tada priimti tai, ir tada su šeimos nariais ar su draugais galima susėsti ir giedoti prieš Krišnos paveikslėlį,

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

ir gyventi tyrą gyvenimą. Tiesiog stebėkite rezultatą. Jei kiekvieni namai, kiekvienas asmuo, priims šį principą suprasti Krišną, tai taps... Visas pasaulis taps Vaikuntha. Vaikuntha reiškia kur nėra nerimo. Vaikunthoje. Vai reiškia be, ir kuṇṭha reiškia nerimą. Šis pasaulis yra pilnas nerimo. Sadā samudvigna-dhiyām asad-grahāt (SB 7.5.5). Kadangi mes priėmėme šį laikiną materialaus gyvenimo egzistenciją, Todėl mes visada apsunkinti nerimo. Priešingas dalykas yra ten dvasiniame pasaulyje, kur planetos yra vadinamos Vaikuntha. Vaikuntha reiškia be nerimo. Mes norime būti laisvi nuo rūpesčių. Kiekvienas bando išsilaisvinti nuo rūpesčių, bet jis nežino, kaip išsilaisvinti nuo šių rūpesčių. Intoksikantų vartojimas nėra išeitis išsilaisvinti nuo rūpesčių. Tai narkotikas. Tai užmarštis. Kartais, mes viską pamirštame, bet vėl, kai grįžtate į savo sąmonę tie patys rūpesčiai ir tos pačios problemos tebėra. Taigi, tai jums nepadės. Jei norite būti laisvas nuo rūpesčių ir, jei iš tikrųjų norite amžino, palaimos ir žinių kupino gyvenimo, tuomet tai yra procesas. Tai procesas. Jūs turite suprasti Krišną. Čia tai yra aiškiai nurodyta, kad na me viduḥ sura-gaṇāḥ (BG 10.2). Niekas negali suprasti. Tačiau yra būdas. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (BRS. 1.2.234). Tai procesas. Yra keletas vietų, Šrimad-Bhagavatam šis procesas yra aprašytas skirtingu būdu. Panašiai kaip ir vienoje vietoje nurodyta, kad

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti san-mukharitāṁ bhavadīya-vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir
ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām
(SB 10.14.3)

Tai labai gražus posmas. Pasakytas, kad ajita, niekas negali žinoti. Dievo kitas vardas yra Ajita. Ajita reiškia niekas negali Jo užkariauti. Niekas negali prisiartinti prie Jo. Todėl Jo vardas yra Ajita. Taigi Ajita tampa užkariautas. Ajita jito 'py asi. Nors Viešpats yra nepažinus, Viešpats yra nenugalimas, vis dėl to, Jis užkariaujamas. Kaip? Sthāne sthitāḥ.