LT/Prabhupada 0113 - Suvaldyti liežuvį labai sudėtinga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0112
Sekantis puslapis - video 0114 Go-next.png

It is Very Difficult to Control the Tongue
- Prabhupāda 0113


Lecture on SB 5.6.2 -- Vrndavana, November 24, 1976

Taigi Raghunatha dasa Gosvamis labai griežtai laikėsi, Čaitanja Mahaprabhu taip pat, ir Rupa-Sanatana Gosvamiai labai griežtai sekė. Ne taip, kad gyveni Vrindavane dėvėdamas trumpą skudurą ir todėl tampi kaip Rupa Gosvamis... Rupa Gosvamis buvo visiškai užimtas. Nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau lokānāṁ hita-kāriṇau. Jie buvo Vrindavane, tačiau jie visada mąstydavo, kaip daryti gera žmonėms, šiam materialiam pasauliui. Panašiai kaip Prahlada Maharadžas. Śoce tato vimukha-cetasa. Sadhu rūpestis yra galvoti apie klaidinamus materialistinius žmones. Jie visada galvoja, kuria planus, kaip juos pakylėti, jie kenčia. Tai yra sadhu. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Sadhu, ne tai, kad "aš pakeičiau savo apdarą į tokį, ir žmonės dėl sentimentų duos man roti, o aš valgysiu ir miegosiu. " Tai nėra sadhu. Sadhu ... Bhagavanas, Krišna sako, kas yra sadhu. Api cet su-durācāro bhajate mam ananya-bhāk sādhur eva sa mantavyaḥ (BG 9.30). Tai yra sadhu. Kuris visiškai paskyrė savo gyvenimą Krišnai, jis yra sadhu. Net jis turi kai kurių blogų įpročių... Blogi įpročiai, sadhu negali turėti blogų įpročių, nes jei esi sadhu, jei iš pradžių yra kokie nors blogi įpročiai, tai bus ištaisyta. Śaṣvad bhavati dharmātmā. Kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati. Jei jis iš tikrųjų yra sadhu, jo blogi įpročiai bus labai greitai pašalinti, labai greitai, ne tai, kad jis ir toliau tęsdamas savo blogus įpročius yra sadhu. Taip negali būti. Tai nėra sadhu. Gal dėl jo praeities įpročių, jis padarė kokią klaidą. Tai galima atleisti. Net jeigu jis, sadhu ir išsivadavusio žmogaus vardu, ir toliau daro nesąmones, jis yra apgavikas. Jis nėra sadhu. Api cet su-durācāro. Cet, yadi, jei netyčia, tai yra įmanoma. Bet jei jis griežtai laikosi Krišnos sąmonės, tada kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati. Iš pradžių gali būti šiek tiek klaidų, bet mes turime žiūrėti "ar mano klaidos dabar taisosi?" Toks turėtų būti budrumas. Niekada nepasitikėkite protu. Toks čia yra nurodymas. Niekada nepasikliaukite protu. Mano Guru Maharadžas taip sakydavo, kad "Pabudę, paimkite į rankas savo batus ir plakite savo protą šimtą kartų. Tokia yra jūsų pirmoji veikla. Ir einant miegoti, paimate šluotą ir mušate savo protą šimtą kartų. Tada jūs galite kontroliuoti savo protą. Priešingu atveju tai yra labai sunku." Taigi tai yra...

Šis plakimas su batais ir šluota, yra kitokia tapasya. Žmonėms, tokie, kaip mes, kurie neturime jokios proto kontrolės, mes turėtume praktikuoti šią tapasyą, plakti protą su batais ir šluota. Tada tai gali būti kontroliuojama. O swami reiškia tas, kuris geba kontroliuoti protą. Vāco-vegam, krodha-vegam, udara-vegam, upastha-vegam, manasa-vegam, krodha-vegam, etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ pṛthivīṁ sa śiṣyāt (NOI 1). Tai yra Rupa Gosvamio nurodymas. Kai mes galime kontroliuoti vaco-vegam ... Tai yra krandana-vegam. (Juokiasi) Jie negali kontroliuoti. Jie negali kontroliuoti. Todėl jie yra kaip vaikas. Vaikui gali būti atleidžiama, bet jei asmuo, kuris praktikuoja dvasinį gyvenimą, negali kontroliuoti, tada tai beviltiška. Tada jis beviltiškas. Tai turėtų būti kontroliuojama. Vaco-vegam, krodha-vegam, udara-vegam, upastha vegam. Bet svarbiausias dalykas yra udara-vegam ir jihvā-vegam. Jihvā-vegam, tai yra labai kontroliuojama. Bhaktivinoda Thakura sakė, kad "Yra visos juslės, bet iš jų, ši jihvā yra labai pavojinga. " Tā'ra madhye jihvā ati lobhamoy sudurmati tā'ke jeta kaṭhina saṁsāre. Yra yra labai, labai sunku kontroliuoti liežuvį.