LT/Prabhupada 0122 - Šie nenaudėliai galvoja: "Aš esu šis kūnas"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0121
Sekantis puslapis - video 0123 Go-next.png

These Rascals Think, "I am this body." - Prabhupāda 0122


Morning Walk At Cheviot Hills Golf Course -- May 17, 1973, Los Angeles

Prabhupada: Krišna sako: "Pilnai atsiduok, Aš suteiksiu tau visą apsaugą.". Aham tvam sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi (BG 18.66). Jis jums suteiks pilną intelektą. Tai bus mūsų didžiulė sėkmė, kai mokslinis pasaulis prisipažins. Leiskite jiems paprastai pripažinti. Tada mūsų Krišnos sąmonės judėjimas bus labai sėkmingas. Jūs tiesiog pripažinkite: "Taip, yra Dievas ir mistinė jėga." Tada mūsų judėjimas yra labai sėkmingas. Ir tai yra faktas. Tiesiog kalbėti tarsi nesąmonė tarp nesąmonių, tai nėra labai naudinga. Andhā yathāndhair upanīyamānāḥ (SB 7.5.31). Vienas aklas veda kitą aklą. Kokia yra to vertė? Jie visi yra akli. Ir tol kol liekate aklas ir niekšas, tol nepriimate Dievo. Tai yra testas. Kai tik mes matome, kad jis nepriima Dievo, jis yra aklas, niekšas, kvailas, kaip tik galite bepavadinti. Savaime suprantama, tačiau, kad ir koks jis bebūtų. Jis yra niekšas. Šiuo principu mes galime mesti iššūkį dideliems vaistininkams, filosofams, kas ateina pas mus. Mes sakome: "Jūs esate demonas." Kitas chemikas atėjo, tu jį atvedei, tą indą?

Svarūpa Damodara: Hm. Chouri. (?)

Prabhupada: Taigi, aš jam pasakiau, kad "Jūs esate demonas." Bet jis nesupyko. Jis pripažino. Visa jo argumentas buvo atmestas. Galbūt prisimenate.

Svarūpa Damodara: Taip, iš tiesų, jis pasakojo, kad "Krišna nesuteikė man visų procedūrų, veiksmų, kaip atlikti eksperimentą." Tai buvo ... Jis taip sakė.

Prabhupada: Taip. Kodėl aš turėčiau suteikti? Jūs esate niekšas, esate prieš Krišną, kodėl Krišna turėtų jums suteikti galimybes? Jei esate prieš Krišną ir norite gauti kreditą be Krišnos, tai nėra įmanoma. Visų pirma jūs turite būti nuolankus. Tada Krišna suteiks jums visas priemones. Tiesiog kaip mes drįstame susidurti su bet kokiu chemiku, bet kokiu mokslininku, bet kokiu filosofu. Kodėl? Remiantis Krišnos jėga, mes tikime, kad "Krišna yra. Kai aš pakalbėsiu su juo, Krišna suteiks man intelekto ". Tai pagrindiniai dalykai. Priešingu atveju, iš kvalifikacijos, standarto, jie labai kvalifikuoti. Me esame paprasti pasauliečiai prieš juos. Bet kaip mes metame jiems iššūkį? Nes mes žinome. Tiesiog kaip ir mažas vaikas, jis gali mesti iššūkį labai dideliam žmogui, nes jis žino, "Mano tėvas yra." Jis laiko tėvo ranką, ir jis įsitikinęs, kad "Niekas negali man nieko padaryti."

Svarūpa Damodara: Šrila Prabhupada, noriu užtvirtinti tad apy aphalatāṁ jātaṁ reikšmę.

Prabhupada: Tad apy aphalatāṁ jātaṁ.

Svarūpa Damodara: tesam ātmābhimāninām, bālakānām anāśritya Tesam ātmābhimān ...bālakānām anāśritya govinda-caraṇa-dvayam.

Svarūpa Damodara "Žmogaus gyvybės forma iššvaistoma tiems ...

Prabhupada: Taip. "Kurie nebando suprasti Krišnos sąmonės." Tiesiog jis miršta kaip gyvūnas. Tai viskas. Kaip ir kates ir šunys, jie taip pat gimsta, jie valgo, miega, ir gimdo vaikus, ir miršta. Toks yra ir žmogaus gyvenimas.

Svarūpa Damodara: Jata reiškia rūšys? Jata?

Prabhupada: Jata. Jata reiškia gimti. Aphalatāṁ jātam. Jata reiškia tai tampa beprasmiška. Beprasmiška. Žmogaus gyvybės forma tampa beprasmiška, jei jis nepriima govinda-caraṇa. Govindam adi-puruṣaṁ tam aham bhajāmi. Jei jis nėra įsitikinęs, kad "Aš garbinu pirmapradį Dievo Asmenį Govindą" tada jis sugadintas. Tai viskas. Jo gyvenimas yra sugadintas

Svarūpa Damodara: Ātmābhimāninām reiškia ...

Prabhupada: atma, dehātmā-māninām.

Svarūpa Damodara: Taigi tie egocentriški ...

Prabhupada: "Aš esu šis kūnas." Siela? Jie neturi informacijos apie save. Šie niekšai, jie galvoja: "Aš esu šis kūnas." Atma reiškia kūną, atma reiškia save, atma reiškia protą. Taigi tai ātmābhimānī reiškia kūnišką gyvenimo sampratą. Balaka. Balaka reiškia kvailys, vaikas, balaka. Ātmābhimānināṁ bālakānām. Tie, kurie yra veikiami kūniškos gyvenimo sampratos, jie yra tarsi vaikai, kvailiai, ar gyvūnai.

Svarūpa Damodara: Taigi, aš ketinu detaliai išdėstyti transmigracijos principą, per šią eilutę.

Prabhupada: Taip. Transmigracija. Bhramadbhiḥ. Bhramadbhiḥ reiškia transmigracija, klajoti iš vieno kūno į kitą. Panašiai kaip aš esu čia. Aš turiu savo šitą kūną, drabužius, dangalą. Ir kai aš keliauju į Indiją, tai nėra būtina. Taigi jie priima, kad kūnas taip vystėsi. Bet ne. Čia, pagal tam tikras sąlygas, aš apsirengiu šituos drabužius. Kitoje vietoje, esant tam tikroms sąlygomis, apsivelku kitais drabužiais. Taigi, aš esu svarbus, o ne drabužiai. Tačiau šie niekšai studijuoja tik apdarą. Tai vadinama ātmābhimānām, atsižvelgiant į apdarus, kūną. Bālakānām.