LT/Prabhupada 0127 - Didi organizacija buvo prarasta aikštingais būdais

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0126
Sekantis puslapis - video 0128 Go-next.png

Didi organizacija buvo prarasta aikštingais būdais - Prabhupāda 0127


Lecture on SB 1.2.11 -- Vrndavana, October 22, 1972

Tada ... Mano Guru Maharadža sakydavo, kad "Nesistenkite išvysti Krišną; darykite kažką, kad Krišna jus pamatytų. "To yra norima. Jei Krišna, jei galite pasiekti šiek tiek Krišnos dėmesio, yat kāruṇya-katākṣa-vaibhavavatām, katākṣa-vaibhavavatām ... Prabodhānanda Sarasvati sako, jei vienaip ar kitaip galite patraukti šiek tiek Krišnos dėmesio, jūsų gyvenimas yra sėkmingas. Iš karto. Ir kaip jūs galite patraukti? Bhaktyā mam abhijānāti (BG 18.55). Tiesiog tarnaudami Krišnai. Tarnaukite, tarnaukite Krišnai, kaip tai nurodo dvasinis mokytojas. Nes dvasinis mokytojas yra Krišnos atstovas. Negalime priartėti prie Krišnos tiesiogiai. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Jei turite bona fide dvasinį mokytoją, Krišnos atstovą, tai taip pat nėra labai sudėtinga. Kiekvienas gali tapti Krišnos atstovu. Kaip? Jei tiesiog perteiksite Krišnos žinią be pakeitimų. Tai viskas.

Tiesiog kaip Čaitanja Mahaprabhu sakė, āmāra ājñāya guru hañā (CC Madhya 7.128), "Tapkite dvasiniu mokytoju pagal mano nurodymą" Taigi, jei jūs laikotės Čaitanjos Mahaprabhu nurodymo, Krišnos nurodymo, tada jūs tampate guru. Āmāra ājñāya guru hañā. Deja, mes nenorime vykdyti ačarjų nurodymų. Prisigalvojame savo pačių būdų. Mes turime praktinės patirties, kaip puikios institucijos buvo prarastos dėl įnoringais būdais. Neatlikdami dvasinio mokytojo nurodymų, jie išgalvojo kažką ir visa tai buvo prarasta. Todėl Višvanatha Cakravartī Thakura labai pabrėžia dvasinio mokytojo žodžius. Vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana (BG 2.41). Jei laikotės dvasinio mokytojo nurodymų, tuomet, nesirūpindami savo pačių patogumu ar nepatogumu, tada tampate tobulu.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

Tai visų autoritetų patvirtinimas. Mes turime labai ištikimai vykdyti bona fide Krišnos atstovo nurodymus. Tada mūsų gyvenimas bus sėkmingas. Tada mes ištikrųjų galime suprasti Krišną. Vadanti tat tatva-vidas tattvam (SB 1.2.11). Mes turime išgirsti iš tattvą-vit, o ne iš vadinamųjų mokslininkų ir politikų. Ne. Tas, kuris žino tiesą, turite iš jo išgirsti. Ir jei jūs laikysitės šio principo, tada jūs viską suprasite labai aiškiai. Labai ačiū.