LT/Prabhupada 0142 - Sustabdykite materialios gamtos skerdimo procesą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0141
Sekantis puslapis - video 0143 Go-next.png

Sustabdykite materialios gamtos skerdimo procesą
- Prabhupāda 0142


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Taigi, visų pirma, žmonės nesupranta, koks yra gyvenimo tikslas. Šiuo metu jiems tai nerūpi. Jie visiškai neskiria, kas yra nuodėmingas gyvenimas ir kas yra dorybingas gyvenimas. Nors mes ir galime netikėti šiais dalykais, bet tai egzistuoja. Panašiai kaip užsikrėtus kokia liga, tai pasireikš. Jūs tikite ar netikite, tai nesvarbu. Čia yra mūsų gydytojas Saheb. Jis žino, kad užkrėtus kokia liga, tai pasireiškš Taigi mes užkrėčiame daugybe infekcinių savybių. Yra trys kokybės - sattva-guna, rajo-guna, tamo-guna - ir pagal mūsų infekciją, turime priimti skirtingą kūno tipą. Karmaṇā daiva-netreṇa (SB 3.31.1). Kiekvienas iš mūsų, mes veikiame pagal materialios gamtos gunas, ir pagal mūsų asociaciją turėsime priimti tam tikrą kūno tipą, tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Deja, nėra mokslo, nėra kolegijos, nėra universiteto, kurie mokytų šio gamtos mokslo, kaip viskas vyksta. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Yra Prakriti Taigi, mes esame šiame materialiame pasaulyje dėl šios infekcinės padėties. Tai yra mūsų problema. Ir mes turime mirti. Tai faktas. Jei jūs sakote, "Aš netikiu mirtimi", tai jūsų neatleidžia. Mirtis privalo būti. Jūs turite mirti. Taigi, tokiu būdu vyksta mūsų gyvenimas. Taigi būdami žmogaus gyvenimo formoje mes tai galime ištaisyti. Tai Krišnos sąmonės procesas, kad jei mes pašaliname mūsų nuolatinį ryšį su įvairiomis materialios gamtos gunomis.. Ir kaip šio ryšio rezultatas, mes priimame vieną kūną ir vėl mirštame, ir vėl priimame kitą kūną, vėl mirštame. Ši veikla bus sustabdyta. Yad gatvā na nivartante tad dhama paramaṁ mama (BG 15.6). Vienaip ar kitaip, jei tampate kvalifikuotas grįžti namo, atgal pas Dievą, yad gatvā, tada jums nereikia vėl sugrįžti. Bet jie nesupranta, kad šis materialus sąlygotas gyvenimas visada yra apgailėtinas. Jie priima, "Tai yra labai puiku." Gyvūnai. Gyvūnai, kaip ir skerdyklose, gyvūnai, yra tiek daug gyvūnų ir jie visi bus paskersti. Visi žino. Jie taip pat žino, gyvūnai. Bet dėl ​​jų gyvūniškų savybių, jie nieko negali padaryti. Panašiai ir mes taip pat esame šio materialaus pasaulio skerdykloje. Tai vadinama mṛtyu-loka. Kiekvienas žino, kad jis bus paskerstas. Šiandien arba rytoj arba po penkiasdešimt metų ar po šimto metų, visi žino, kiekvienas žino, kad bus paskerstas. Jis mirs. Mirtis reiškia skerdimas. Niekas nenori mirti. Gyvūnams taip pat nepatinka mirti. Bet jie yra prievarta nužudyti. Tai vadinama skerdimu. Panašiai, kas nori mirti? Niekas nenori mirti. Bet pagal gamtos įstatymus jis turi būti nužudytas. Tai skerdykla. Visas materialus pasaulis yra skerdykla. Mes tai turime suprasti. Ir tai vadinama mṛtyu-loka. Tai problema. Bet jie nepriima to labai rimtai, kaip ir gyvūnai. Gyvūnai nepriima labai rimtai. Ir net jei jis žino, kad jis mirs, jis negali imtis kokių nors veiksmų. Taigi, tokia yra ir mūsų pozicija. Mṛtyu-samsara-sāgarāt, Teṣām ahaṁ anukampārtham aham ajñāna-jaṁ tamaḥ. Teṣām ahaṁ samuddhartā mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt (BG 12.7). Taigi, mes turėtume suprasti savo padėtį. Niekas nenori mirti, bet jis yra paskerdžiamas. Vėl jam suteikiamas dar vienas šansas, kitas kūnas. Vėl jis paskerdžiamas. Taip vyksta gamtos dėsniai. Daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Turėtume rimtai tai suprasti, kaip sustabdyti šį materialios gamtos skerdimo procesą. Tai yra intelektas. Priešingu atveju, tapti laimingiems kaip katės ir šunys, "Oi, aš labai skaniai valgau ir šokinėju. Man nesvarbu ar būsiu paskerstas," tai nėra labai puikus intelektas. Intelektas yra kaip sustabdyti šį gamtos skerdimo procesą. Tai intelektas. Tai yra svarstoma. Taigi kiekvienas gali ištrūkti iš skerdyklos proceso per atsidavimo tarnystę. Tai yra nurodyta čia, kecit kevalayā bhaktyā (SB 6.1.15). Kecit. Tai nėra labai dažna. Labai retai žmogus ateina į Krišnos sąmonę. Kecit kevalayā bhaktyā. Tiesiog per atsidavimo tarnystę, galima išeiti iš šios pavojingos padėties būti paskerstu. Kecit kevalayā bhaktyā (SB 6.1.15). Ir kas jie? Vasudeva-parāyaṇāḥ, Krišnos atsidavusieji. Krišnos vardas yra Vasudeva. Jis yra Vasudevos sūnus; todėl jo vardas yra Vasudeva. Taigi Vasudeva-parāyaṇāḥ. Parāyaṇāḥ reiškia "Mūsų galutinis tikslas yra Vasudeva, niekas daugiau." Jie yra vadinami vasudeva-parāyaṇāḥ. Vasudeva-parāyaṇāḥ, aghaṁ dhunvanti. Agham reiškia materiali nešvara. Mes visuomet kontaktuojame su materialia nešvara. Taigi, jei mes tampame vasudeva-parāyaṇāḥ ... Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahatma sudurlabhaḥ (BG 7.19), tas pats. Čia jis sako kecit - reiškia labai retai. Ir Krišna taip pat sako Bhagavad-gitoje, vāsudevaḥ sarvam iti sa mahatma sudurlabhaḥ (BG 7.19). Sudurlabhaḥ, labai retai.