LT/Prabhupada 0161 - Tapkite vaišnavu ir užjauskite kenčiančią žmoniją

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tapkite vaišnavu ir užjauskite kenčiančią žmoniją - Prabhupāda 0161


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Disappearance Day, Lecture -- Los Angeles, December 9, 1968

Jei griežtai sieksime tarnauti dvasiniam mokytojui, paklusime jo nurodymams, Krišna suteiks viską, ko mums reikia. Tai yra paslaptis. Niekad kitaip ir nemaniau, priėmiau tai gan rimtai, studijuodamas Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura komentarus apie Bhagavad Gitą. Bhagavad Gitoje yra eilutė: „Vyavasāyātmikā-buddhir ekeha kuru-nandana“ (BG 2.41). Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura komentuodamas šią eilutę sako, jog mes turėtume priimti dvasinio mokytojo žodžius kaip savo gyvenimus ir sielas. Turėtume laikytis specifinių dvasinio mokytojo nurodymų labai griežtai, nesitikėdami asmeninės naudos ar praradimo. Taigi aš stengiausi būti toje dvasioje. Jis man suteikė viską, ko reikia, kad jam tarnaučiau. Ir viskas išsivystė taip, jog savo sename amžiuje aš atvykau į jūsų šalį, ir jūs taip pat stengiatės rimtai priimti šį judėjimą, bandote jį suprasti. Dabar mes turime išleidę keletą knygų, taigi šiame judėjime yra nedidelis atramos taškas. Mano dvasinio mokytojo išėjimo proga aš bandau vykdyti jo valią. Lygiai taip pat aš norėčiau jūsų paprašyti daryti tą patį, vykdyti mano valią. Aš esu senas žmogus, bet kurią akimirką galiu išeiti iš šio pasaulio. Toks yra gamtos dėsnis. Niekas negali žinoti, kada tai nutiks. Tai jūsų labai nenustebins, tačiau šią nuostabią mano Guru Maharadžos išėjimo dieną aš kreipiuosi į jus prašydamas, kad bent kažkiek suprastumėte Krišnos sąmonės judėjimo esmę. Jūs turėtume bandyti skleisti jį. Žmonės kenčia, jie trokšta šios sąmonės. Mes kasdien meldžiamės už bhaktus,

vāñchā-kalpatarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

Vaišnavo, Viešpaties bhaktos, gyvenimas yra paskirtas kitų žmonių gerovei. Dauguma iš jūsų priklauso krikščionių bendruomenei, todėl žinote, jog Jėzus Kristus sakė, kad jis paaukojo save dėl jūsų nuodėmių. Tai yra atsidavusiųjų Viešpačiui nusistatymas. Jiems nerūpi asmeninis komfortas. Kadangi jie myli Krišną, arba Dievą, jie myli visas gyvas būtybes, kadangi visos gyvos būtybės yra santykyje su Krišna. Taigi analogiškai jūs turėtumėte mokytis. Šis Krišnos sąmonės judėjimas reiškia tapti vaišnavu ir jausti kenčiančią žmoniją. Tam, kad jaustumėte kenčiančią žmoniją, yra skirtingi matymo kampai. Kažkas mąsto apie žmonijos kentėjimą per kūnišką gyvenimo koncepciją. Kažkas bando atidaryti ligoninę ir pagerinti sergančiųjų padėtį. Kažkas bando dalinti maistą skurdo ištiktose šalyse ar vietovėse. Šie dalykai yra labai šaunūs, tačiau tikrasis žmonijos kentėjimas kyla iš Krišnos sąmonės trūkumo. Šios fizinės kančios yra trumpalaikės; jos negali būti tikrinamos pagal gamtos dėsnius. Tarkime, jūs dalinte maistą kokioje nors skurdo ištiktoje šalyje, tačiau tai nereiškia, jog šitaip padedate išspręsti visą problemą. Tikroji pagalba yra pažadinti kiekviename žmoguje Krišnos sąmonę.