LT/Prabhupada 0210 - Visa Bhakti-marga priklauso nuo Viešpaties malonės

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0209
Sekantis puslapis - video 0211 Go-next.png

Visa Bhakti-marga priklauso nuo Viešpaties malonės - Prabhupāda 0210


Lecture on SB 1.15.30 -- Los Angeles, December 8, 1973

Taigi, jei norite suprasti Bhagavad-gitą, tada mes turime suprasti tokiu pat būdu kaip ir asmuo, kuris tiesiogiai tai girdėjo. Tai vadinama parampara sistema. Tarkime, aš išgirdau kažką iš savo dvasinio mokytojo, todėl aš kalbu jums tą patį. Taigi tai yra parampara sistema. Jūs negalite įsivaizduoti, ką mano dvasinis mokytojas pasakė. Arba net jei skaitote keletą knygų, jūs negalite suprasti, jei nesuprantate iš manęs. Tai vadinama parampara sistema. Jūs negalite peršokti iki aukščiausio guru, noriu pasakyti, pamirštant kitą ačarja, iš karto sekantį ačarja. Tiesiog kaip ir mūsų...Čaitanjos Mahaprabhu kultas; mes negalime suprasti Čaitanjos Mahaprabhu tiesiogiai. Tai neįmanoma. Mes turime suprasti per Gosvamius. Todėl Čaitanja-čaritamritoje rasite ir kiekvieno skyriaus pabaigoje, rašytojas sako, rupa-ragunātha-pade ... Kas tai? Krišnadasa.

śrī-rūpa-ragunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇa-dāsa

Toks yra procesas. Jis nesako, kad "Aš tiesiogiai suvokiau Viešpatį Čaitanja Mahaprabhu." Ne. Tai nėra suvokimas. Tai yra kvailystė. Jūs negalite suprasti, kas yra Čaitanja Mahaprabhu. Todėl pakartotinai jis sako, rūpa-ragunātha-pade sada yāra āśa caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇa-dāsa. "Aš esu tas Krišnos dasa, Kavirāja, kuris visada yra pavaldus Gosvamiams." Tai parampara sistema. Panašiai Narotama dasa Thakura taip pat sako, ei chay gosāi jār tār mui dās, "Aš esu tarnas asmens, kuris priėmė šešis Gosvamius kaip savo mokytojus. Aš neketinu būti tarnas bet kurio kito asmens, kuris nepriima... " Todėl mes sakome, arba meldžiamės savo dvasiniam mokytojui, rūpānuga-varāya te, rūpānuga-varāya te, nes jis seka Rupa Gosvami, todėl mes priimame dvasinį mokytoją. Ne tai, kad jis tapo viršesnis nei Rupa Gosvami arba labiau nei ... Ne. Tāṅdera caraṇa-sebi-bhakta-sane vas. Tai yra parampara sistema.

Dabar čia tas pats kartojasi: Ardžuna, kuris tiesiogiai išgirdo iš Krišnos. Kartais, kai kurie žmonės sako - tai nesąmonė - kad "Ardžuna girdėjo tiesiogiai iš Krišnos, bet mes nerandame Krišnos mūsų akivaizdoje, tai, kaip aš galiu priimti? " Nėra tiesiogino buvimo klausimo, nes jūs neturite jokios idėjos apie absoliutų žinojimą. Krišnos žodžiai, Bhagavad-gita, nesiskiria nuo Krišnos. Tai nesiskiria nuo Krišnos. Kai girdite Bhagavad-gitą, jūs tiesiogiai girdite iš Krišnos, nes Krišna nesiskiria. Krišna yra absoliutus. Krišna, Krišnos vardas, Krišnos forma, Krišna savybės, Krišnos mokymas, viskas Krišnos, visa tai yra Krišna. Visa tai yra Krišna. Reikia tai suvokti. Jie nesiskiria nuo Krišnos. Todėl Krišnos forma čia, Jis yra Krišna. Jis ne statula. "Jis marmurinė statula." Ne. Jis yra Krišna. Jis pasirodė prieš jus, nes jūs negalite pamatyti Krišnos. Jūs galite matyti akmenį, medį; todėl jis pasirodė tokioje formoje. Jūs manote, kad tai yra akmuo ir medis, bet Jis nėra akmuo ar medis; Jis Krišna. Tai vadinama Absoliuti Tiesa. Be to, Krišnos žodžiai taip pat nesiskiria nuo Krišnos. Krišnos žodžiai Bhagavad-gitoje, tai Krišna.

Panašiai kaip ir Pietų Indijos brahmanas. Kaip tik jis atvertė savo ... Jis buvo neraštingas, jis negalėjo skaityti Bhagavad-Gitos. Bet jo Guru Maharadžas pasakė, kad "Tu turi skaityti kiekvieną dieną aštuoniolika Bhagavad-gitos skyrių". Taigi jis buvo suglumęs, kad "Aš neraštingas, aš negaliu ... Gerai...duokite man Bhagavad-gitą" Taigi jis buvo Ranganatha šventykloje. Jis paėmė Bhagavad-Gitą ir taip darė. Jis negalėjo skaityti. Taigi jo draugai, kurie jį pažinojo, jie juokėsi: "Na, brahmane, kaip tu skaitai Bhagavad-gitą?" Jis neatsakė, nes jis žinojo, kad jo draugai iš jo juokiasi, nes "Aš nežinau ... Aš neraštingas." Bet kai Čaitanja Mahaprabhu atėjo, jis taip pat buvo suglumęs, "Brahmane, tu skaitai Bhagavad-gitą?" Jis atsakė: "Viešpatie, aš esu neraštingas. Aš negaliu skaityti. Tai neįmanoma. Bet mano Guru Maharadžas man įsakė skaityti. Ką aš galiu padaryti? Aš ėmiausi šios knygos. " Tai ištikimas guru žodžio pasekėjas. Jis neraštingas. Jis negali skaityti. Nėra galimybės. Bet jo Guru Maharadžas įsakė: "Tu privalai kasdien skaityti Bhagavad-gitos aštuoniolika skyrių." Dabar, kas tai yra? Tai vadinama vyavasāyātmikā buddhiḥ. Aš galiu būti ne visai tinkamas. Tai nesvarbu. Bet jei aš stengiuosi sekti guru Maharadžo žodžiais, tada aš esu užbaigtas.

Tai paslaptis. Yasya deve para bhaktir yathā deve tathā gurau (SU 6.23). Jei žmogus turi stiprų tikėjimą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu ir tiek pat tikėjimo guru, yathā deve tathā gurau, tada atskleistieji raštai išaiškės. Tai nėra išsilavinimas. Tai nėra išsimokslinimas. Tai tikėjimas Krišna ir guru. Todėl Čaitanja-čaritamrita sako guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (CC Madhya 19.151). Ne pagal išsilavinimą, ne pagal išsimokslinimą, niekada taip nesako. Čaitanja Mahaprabhu sako, guru-kṛṣṇa-kṛpāya, guru ir Krišnos malonės dėka. Tai malonės klausimas. Tai nėra išsilavinimo ar gausumo ar turtingumo klausimas. Ne. Visa bhakti-marga priklauso nuo Viešpaties malonės. Taigi, mes turime siekti malonės. Athāpi te deva padāmbuja-dvaya-prasada-leśānugṛhīta eva hi jānāti tattvam... (SB 10.14.29). Prasada-lesa, lesa reiškia dalelė. Tas, kuris gavo truputį malonės iš Aukščiausiojo, jis gali suprasti. Kiti, na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan. Kiti, jie gali spekuliuoti milijonus metų. Tai nėra įmanoma suprasti. Taigi Bhagavad-Gita kokia ji yra, todėl mes pateikiame, nes mes pateikiame Bhagavad-gita kaip ji buvo suprasta Arjunos. Mes neiname pas Dr. Radhakrishnan, tą mokslininką, aną mokslininką, šį neišmanėlį, aną ... Ne. Mes neiname. Tai ne mūsų veikla. Tai parampara.