LT/Prabhupada 0225 - Nebūkite nusivylę, nebūkite pasimetę

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0224
Sekantis puslapis - video 0226 Go-next.png

Nebūkite nusivylę, nebūkite pasimetę
- Prabhupāda 0225


Lecture at Engagement -- Columbus, may 19, 1969

Žmonių civilizacija yra skirta tam, kad suvokti save, kas aš esu, ir veikti pagal tai. Taigi Bhagavata sako, jei mes nepriartėjame prie savęs pažinimo, tada kad ir ką aš darau ar veikiu, tai tiesiog pralaimėjimas, ar tiesiog laiko švaistymas. Tuo pačiu metu, yra įspėjimas, kad mes neturėtume švaistyti nė akimirkos mūsų gyvenimo. Prašau pabandykite suprasti šiuos Vedinius nurodymus, kokie jie yra puikūs. Didid politikas vardu Cāṇakya Pandita. Jis buvo premjeras ministras Candraguptos Imperijoje, kaip Aleksandro Didžiojo laikais, Graikijoje. Taigi, jis buvo ministras pirmininkas Candraguptos Imperijoje, ir jis paliko daug moralinių instrukcijų ir socialinių nurodymų. Vienoje iš jo eilučių, jis sako, kad āyuṣaḥ kṣaṇa eko 'pi na labhyaḥ svarṇa-koṭibhiḥ. Āyuṣaḥ "savo gyvenimo trukmė." Tarkime, jums dvidešimt metų. Šiandien yra Gegužės 19, 16:00 valanda Dabar, šis laikas, ketvirta valanda, Gegužės 19, 1969, dingo. Jūs niekada negalite to susigrąžinti, net jei esate pasirengę mokėti milijonus dolerių. Tiesiog pabandykite suprasti. Panašiai, jūsų gyvenimo akimirkos yra iššvaistomos veltui, tiesiog juslių tenkinimui - valgymas, miegojimas, poravimasis ir gynyba - tada jūs nesuvokiate savo gyvenimo vertės. Jūs negalite susigrąžinti net akimirkos savo gyvenim mokėdami milijonus dolerių. Tiesiog pabandykite suprasti, koks vertingas yra jūsų gyvenimas.

Taigi, mūsų Krišnos sąmonės judėjimas padeda žmonėms suprasti, koks vertingas yra jo gyvenimas, ir panaudoti tai tokiu būdu. Mūsų judėjimas yra sarve sukhino bhavantu: visi būkite laimingi. Ne tik žmonių visuomenė, taip pat ir gyvūnų visuomenė. Mes norime matyti visus laimingus. Tai Krišnos sąmonės judėjimas. Ir tai yra praktiška; tai ne svajonė. Jūs galite tapti laimingi. Nenusivilkite, nesusipainiokite. Jūsų gyvenimas turi vertę. Jūs, šiame gyvenime, galite suvokti savo amžinąjį gyvenimą, amžiną, palaimingą, kupiną žinojimo gyvenimą. Tai yra įmanoma; tai nėra neįmanoma. Taigi mes tiesiog perduodame šią žinutę pasauliui, kad "Tavo gyvenimas yra labai vertingas. Nešvaistyk jo kaip katės ir šunys. Pabandykite pilnai jį išnaudoti." Tai yra Bhagavad-gitos pareiškimas. Mes išleidome Bhagavad-Gita kokia ji yra. Pabandykite tai perskaityti. Toje Bhagavad-gitoje ketvirtajame skyriuje sakoma, janma karma mane divyaṁ yo jānāti tattvataḥ: jei tiesiog bandote suprasti, kas yra Krišna, kokia yra jo veikla, koks yra Jo gyvenimas, Kur Jis gyvena, ką Jis daro....janma karma. Janma reiškia apsireiškimas ir išnykimas; karma reiškia veiklą; divyam - transcendentinė. Janma karma me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ. Tas, kuris žino tikrą Krišnos apsireiškimą ir veiklą, - ne iš sentimentų, bet moksliniais tyrimais - tada rezultatas yra tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mam eti kaunteya (BG 4.9). Tiesiog suprasdami Krišną, jums daugiau nereikės grįžti į šią apgailėtiną, materialią egzistenciją. Tai faktas. Net jūsų gyvenime, šiame gyvenime, jūs suprasite, jūs busite laimingi.