LT/Prabhupada 0252 - Mes galvojame, kad esame nepriklausomi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mes galvojame, kad esame nepriklausomi - Prabhupāda 0252


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

Taigi, visi materialistai yra kvailiai, nenaudėliai ir niekšai. Jie vis dažniau užsiima materialia veikla. Jie mano, kad dažniau užsiimdami materialia veikla taps laimingi. Tačiau tai neįmanoma. Durāśayā ye... O jų vadovai... Andhā yathāndhair upanīyamānās te 'pīśa-tantryam uru-dāmni baddhāḥ (SB 7.5.31). Kiekvieno mūsų rankos ir kojos yra stipriai surištos, tačiau mes vis dėlto galvojame esantys nepriklausomi. Nors esame apriboti materialios gamtos dėsnių, mes manome esantys nepriklausomi. Mokslininkai bando išvengti Dievo, jie taip pat jaučiasi nepriklausomi. Tačiau tai neįmanoma. Mes esame sukaustyti materialios gamtos. Materiali gamta - Krišnos agentė. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇair karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Mes nuolat jaučiamės suglumę, visai kaip Ardžuna. Mes nežinome kaip elgtis: ką daryti, o ko reikėtų vengti. Tačiau jeigu mes gyvensime remdamiesi principu: ,,Turiu tai padaryti dėl Krišnos..." Mes vykdysime Krišnos ir Jo atstovų nurodymus. Tuomet nebus karma-bandhanaḥ. Karmāṇi nirdaheti kintu ca bhakti-bhājām (Bs. 5.54). Kitu atveju, mes būsime apriboti reakcijų į kiekvieną veiksmą. Mes negalėsime ištrūkti. Taigi šios abejonės: ,,Turėčiau kautis ar ne" turi būti išsklaidytos. Taip, tu turi kautis dėl Krišnos. Tuomet viskas vyks teisingai. Kāmaḥ kṛṣṇa-karmārpane. Taip, kaip kovėsi Hanumanas. Jis kovėsi dėl Viešpaties Ramačandros. Jis kovojo ne dėl savęs. Ardžunos vėliava taip pat buvo pažymėta Hanumanu. Jis tai žinojo. Hanumanas, didis kovotojas, kovėsi su Ravana ne dėl asmeninių interesų. Jam svarbiausia buvo išvaduoti Sitą nuo Ravanos, nužudyti visą jo šeimą, pabėgti iš ten ir leisti Sitai sėdėti šalia Ramačandros. Taip elgėsi Hanumanas, atsidavusieji. Ravana norėjo atimti Sitą iš Ramos rankų ir mėgautis tuo. Taip elgėsi Ravana. Tuo tarpu Hanumanas norėjo atimti Sitą iš Ravanos rankų ir pasodinti ją šalia Ramos. Sita yra Lakšmi. Na, o Lakšmi yra Narajanos nuosavybė, Dievo nuosavybė.

Mes turime suprasti tokį dėsningumą - visi materialistai elgiasi kaip Ravana, jie bando mėgautis Dievo nuosavybe. Vienaip ar kitaip... Žinoma, mes negalime kovoti su tokiais žmonėmis panašiais į Ravaną. Mes nesame tokie stiprūs, todėl elgiamės kaip elgetos. ,,Pone, jūs toks nuostabus. Prašau duokite mums ką nors." Jeigu lepini save Dievo nuosavybe, keliausi į pragarą. Taigi, jeigu jūs prisidėsite prie judėjimo vienu ar kitu būdu, būsite išgelbėti. Jūs būsite apsaugoti. Tai - mūsų politika. Mes - ne elgetos, tačiau esame priversti taip elgtis. Dabar mes nesame pakankamai stiprūs, mes negalime kovoti su Ravanomis, kitaip mes jau būtume kovoje laimėję visus jų pinigus. Tačiau tai neįmanoma. Mes nesame pakankamai stiprūs. Todėl mes elgiamės kaip vargšai, elgetos. Labai Jums ačiū.