LT/Prabhupada 0294 - Šeši atsidavimo Krišnai bruožai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0293
Sekantis puslapis - video 0295 Go-next.png

Šeši atsidavimo Krišnai bruožai
- Prabhupāda 0294


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Yra šeši atsidavimo Krišna punktai. Vienas atsidavimo punktas - tikėti, jog „Krišna mane apsaugos.“ Visai kaip mažas vaikas pilnai tiki savo motina: „Mano mama yra šalia. Nėra jokio pavojaus.“ Pasitikėjimas. Esu tai matęs. Kiekvienas... Papasakosiu vieną praktinį pavyzdį. Savo jaunystės dienose Kalkutoje keliavau tramvajumi, su manimi buvo mano jauniausias sūnus. Jam buvo tik dveji (ar dveji su puse) metai. Bilietų kontrolierius juokaudamas jam pasakė: „Susimokėk už bilietą.“ Visų pirma jis pasakė: „Aš neturiu pinigų.“ Tuomet kontrolierius pasakė: „Tada nusileisk žemyn.“ Jis kaipmat pasakė: „Ak, štai mano tėvas.“ (juokas) Matote. „Negalite manęs paprašyti nusileisti. Mano tėvas yra čia.“ Matote? Tai yra psichologija. Jeigu prisiartinote prie Krišnos, jūsų neišjudins net didžiausia baimė. Tai yra faktas. Taigi toks yra Krišna. Stenkitės pasiekti šią didžiausią palaimą, Krišną. Ką Krišna sako? „Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati“ (BG 9.31). „Mano brangus Kaunteja, Kunti sūnau, Ardžuna, drąsiai skelbk pasaulyje, jog Man atsidavusieji niekada nepražus.“ Niekada nepražus. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati.

Taip pat Bhagavad Gitoje yra daugybė ištraukų. Cituoju Bhagavad Gita, nes ši knyga yra populiari visame pasaulyje, ir... Stenkitės suprasti, skaitykite šią knygą, tai labai vertinga žinių knyga. Taigi Krišna sako:

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Kas gali garbinti Krišną? Čia parašyta - budhā. Budhā reiškia „pats inteligentiškiausias asmuo.“ Bodha, bodha reiškia „žinios“, o budhā reiškia „tas, kuris yra išmintingas, kupinas žinojimo.“ Kiekvienas siekia žinių. Štai čia turite Vašingtono universitetą. Yra daugybė studentų. Jie čia atvyko įgyti žinių. Taigi tas, kuris pasiekė žinių tobulumą aukščiausioje žinių pakopoje, vadinamas budhā. Ne tik budhā, bet ir bhāva-samanvitāḥ. Bhāva reiškia „ekstazė“. Žmogus turi būti labai mokytas ir išmintingas, tačiau tuo pačiu metu jis turi jausti dvasinę ekstazę. „Toks žmogus,“ Krišna sako, iti matvā bhajante mām. „Tokie žmonės Mane garbina arba Mane myli.“ Tas, kuris yra labai inteligentiškas ir transcendentiškai pilnas ekstazės, toks žmogus myli Krišną ar garbina Jį. Kodėl? Iti matvā - „per to supratimą“. Kas tai yra? Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8) - „Aš esu visa ko kilmės šaltinis, sarvasya." Kad ir ką bepaimtumėtte, jeigu tai tirtumėte, galiausiai atrasite, jog tai yra Krišna. Vedantose taip pat sakomi tie patys dalykai. Kas yra brahmanas? „Athāto brahma jijñāsā.“