LT/Prabhupada 0413 - Mes galime pasiekti aukščiausią tobulumo pakopą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0412
Sekantis puslapis - video 0414 Go-next.png

Mes galime pasiekti aukščiausią tobulumo pakopą
- Prabhupāda 0413


Lecture on SB 1.16.26-30 -- Hawaii, January 23, 1974

Egzistuoja trys džapos kartojimo lygiai. Pirmasis, pradinis lygis yra įžeidžiantis kartojimas. Yra dešimt įžeidimų rūšių. Mes jau daug kartų esame juos apkalbėję. Jeigu mes džapą kartojame įžeidžiai, tai - vienas lygis. Jeigu kartojame be įžeidimų - tai kitas lygis. Ir jeigu mes džapą kartojame tyrai... Kartojimas be įžeidimų dar nėra tyras. Jūs bandote kartoti be įžeidimų, bet tai dar nėra tai, ko jūs siekiate. Tačiau kai kartojama tyrai, tai - sėkmė. Nāma, nāmābhāsa ir śuddha-nāma. Taigi mūsų tikslas yra... Tai buvo apkalbėta. Čaitanja-čaritamritoje rasite diskusiją tarp Haridasa Thakuro ir brahmano. Kartodami džapą mes galime pasiekti aukščiausią tobulybės lygį. Pradžioje mūsų kartojimas gali būti įžeidus, bet jeigu mes bandysime išvengti šių įžeidimų, tai bus nāmābhāsa. Nāmābhāsa reiškia ne iš tiesų tyrą vardą, bet beveik tyrą. Nāmābhāsa ir śuddha-nāma. Kai žmogus kartoja śuddha-nāma, vardą, šventą Viešpaties vardą, jis randasi meilėje su Krišna. Tai - tobulas lygis. Nāmābhāsa lygyje, kuris nėra tyras, o randasi tarp tyro ir įžeidaus, yra mukti. Tampama mukta, išsilaisvinusiu nuo materialių suvaržymų. Jeigu mes kartojame džapą įžeidžiai, liekame materialiame pasaulyje. Bhaktivinoda Thakura sakė nāmākāra bahira haya nāma nāhi haya.

Tai yra mechaniška, "Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa,", tačiau tai vis dar nėra Hare Kṛṣṇa. Nāmākāra, nāma bahira haya, nāmākāra, nāma nāhi haya. Taigi, mes turime kartoti džapą tyrai. Tačiau neturime nusiminti. Netgi netyras... Todėl mes turime tobulinti kartojimo procesą. Nes mes dar ne tyrame lygyje. Todėl turime priverstinai tobulėti. Taip, kaip berniukas mokykloje. Vaikystėje buvome mokomi mokykloje. Mokytojas liepdavo man: ,,Ranka parašyk dešimt puslapių." Tai reiškė, kad parašius dešimt puslapių, praktikuojantis, mano raštas tobulės. Taigi jeigu mes netgi nekartojame šešiolikos džapos ratų, ką ir kalbėti apie tinkamą Hare Kṛṣṇa kartojimą? Taigi, nebūkite dirbtini. Norėjau pasakyti, nesistenkite pasirodyti. Būkime tikri. To turi būti siekiama, norima. Jeigu iš tiesų norite gauti naudos iš dvasinio gyvenimo, nebūkite showbottle. Ar žinote kas yra showbottle? Tai didelis butelis vaistinėje. Jis pilnas vandens ir jo spalva raudona, mėlyna ar panaši į jas. Tačiau tikras vaistas neturi būti... (tyliai ištaria:) Ne, ne dabar. Tikriems vaistams nėra reikalingas pasirodymas kitiems. Mažas... Jeigu žmogus gali kartoti džapą be įžeidimų, tyrai, kai kṛṣṇa-nāma, jis išsilaisvina nuo visų materialių priklausomybių. Tik kartą. Eka kṛṣṇa nāme yata pāpa haya, pāpī haya tata pāpa kari baro nāhi.

Taigi śaucam, śaucam reiškia vidinę ir išorinę švarą. Mes turime būti tyri viduje, neteršdami savo minčių. Mes neturime nieko laikyti savo priešu. Kiekvienas yra draugas. ,,Aš esu... Aš nesu tyras, tačiau aš laikau kažką savo priešu." Yra tiek daug požymių. Taigi śaucam: žmogus turi būti švarus vidumi ir išore. Satyaṁ śaucaṁ dayā. Šį dayā aš jau aiškinau. Dayā reiškia tapti gailestingu puolusiems, tiems, kas puolė, kas sielvartauja. Tačiau iš tiesų dabar visą žmonių populiacija yra puolusi. Krišna sako:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
(BG 4.7)
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge
(BG 4.8)

Taigi esamuoju momentu, Kalijugoje, beveik visi yra demonai... Visi - demonai. Taigi jeigu Krišna... Žinoma, kartais Krišna turi nužengti čia tiesiog tam, kad žudytų demonus. Tai - Kalki avataras. Jis apibūdintas Jayadevos Gosvamio. Kas tai yra? Keśava dhṛta-kalki-śarīra jaya jagadīśa hare. Kalau, dhūmaketum iva kim api karālam, mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavālam. Mleccha, mleccha, šis pasaulis, yavana, šie... Vedų kalboje yra žodžiai mleccha ir yavana. Yavana reiškia tuos, kurie valgo mėsą. Yavana. Tai nereiškia, kad tik europiečiai ir amerikiečiai yra yavana, ne. Tai nereiškia, kad indai nėra yavana. Ne. Bet kas, kas valgo mėsą yra yavana. Yavana reiškia valgantis mėsą. Ir mleccha reiškia ,,nešvarus". Tas, kuris neseka Vedų principais, vadinamas mleccha. Taip kaip... Taip kaip sako Mahometonai, kafir. Tas, kas neseka Islamo religija, vadinamas kafir. Toks yra religijos suvokimas. Krikščionys sako ,,pagonys". Tas, kas nesiremia krikščionybe, yra vadinamas pagoniu. Argi ne taip? Taip pat, kiekvienas, nesilaikantis Vedų principų, yra vadinamas mleccha. Ateis laikas, kai niekas nesivadovaus Vedų gyvenimo principais. Todėl mleccha. Mleccha-nivana, kai visi žmonės taps mlecchas, niekas neseks Vedų principais, mleccha-nivaha-nidhane, tada nebebus pamokslavimo, liks tik žudymas.