LT/Prabhupada 0420 - Negalvokite, jog tarnaujate šiam pasauliui

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0419
Sekantis puslapis - video 0421 Go-next.png

Negalvokite, jog tarnaujate šiam pasauliui
- Prabhupāda 0420


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda: (gieda giesmes, atlikdamas auką, atsidavusieji atsako) Ačiū. Prašyčiau man duoti džiapą. Kažkas... (Prabhupāda gieda mantrą su karoliais, atsidavusieji kartoja džapą) Koks tavo vardas?

Bill: Bilas.

Prabhupāda: Taigi tavo dvasinis vardas yra Vilāsa-vigraha. Vilāsa-vigraha. V-i-l--s v-i-g-r-a-h. Vilāsa-vigraha... Pradėsi čia: Harė Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nenaudoti šio piršto. Tokiu būdu apeini ratą, tada vėl pradedi šioje pusėje. Kiti mokiniai pamokys jus. Yra dešimt rūšių įžeidimų, kurių jūs turite vengti. Tuoj paaiškinsiu. Gavote popierių, kuriame parašyta 10 įžeidimų?

Atsidavusysis: Taip.

Prabhupāda: (rodo žemyn). Nama OM Višnu-pādāya krišna-preṣṭhāya Bhu-pasakos śrīmate Bhaktivedanta svāmin iti Namine. Kartokite Harė Krišna mantrą ir būkite laimingas. Ačiū. Harė Krišna. (Atsidavusieji kartoja šventus Dievo vardus). Kuo jūs vardu?

Robas: Rob.

Prabhupāda: Rob. Taigi jūsų dvasinis vardas yra Revatīnandana. R-e-v--t-i, Revati, nandana, n-a-n-d-a-n. Revatīnandana reiškia Revati sūnus. Revati buvo Krišnos pamotė, viena iš Vasudevos žmonų. Ir Balarama buvo jo sūnus. Taigi Revatīnandana reiškia Balarama. Revatīnandana Dasa brahmačari yra jūsų vardas. Džiapą kartoti pradedate nuo čia ir taip tęskite. Harė Krišna Harė Krišna Krišna Krišna Harė Harė, Harė Rama Harė Rama Rama Rama Harė Harė. Tęskite. Kai vėl sugrįšite į šia pusę kartokite toliau. Kiti mokiniai jus pamokys. Nama OM Višnu-pādāya krišna-preṣṭhāya Bhu-pasakos śrīmate Bhaktivedanta svāmin iti Namine Pasiimkite džiapą, pradėkite kartoti šventus Dievo vardus. Atsidavusieji kartoja džiapą. Iš ko tai padaryta? Metalo? Kodėl jis toks sunkus ?

Jaunas vyras: Tai sėklos.

Prabhupāda: Ar tai seklos? Kas tai yra?

Jaunas vyras: Nežinau, tai didžiulė sėkla.

Prabhupāda: Iš tiesų ji labai svarbi. Tiesiog kaip kulka. Krišnos kulka. (Švento vardo giedojimas) Taigi jūsų dvasinis vardas yra Šrimati dasi. Šrimati. Šrimati dasi. Šrimati reiškia Rahadharanė.

Śrīmatī: Ką reiškia Šrimati?

Prabhupāda: Radhadharanė. Taigi Radharani dasi reiškia, jog tarnaujate Radhadharanei. Nemanyk, jog tarnauji pasauliui. Didžiulė sėkmė kad gali tarnauti Radhadharanei. Taigi tavo vardas Šrimati dasi. Taigi jums reikės kartoti Harė Krišna Harė Krišna Krišna Krišna Harė Harė, Harė Rama Harė Rama Rama Rama Harė Harė. Ratas po rato, bent 16 ratų. Nama OM Višnu-pādāya krišna-preṣṭhāya Bhu-pasakos śrīmate Bhaktivedanta svāmin iti namine. Puiku. Būkite laimingi. Harė Krišna. Kur yra tas lapas kur surašyti 10 įžeidimų? Yra trys švento vardo kartojimo lygiai. Kas tai yra?

Jaunas vyras: Jums Praphupada, turime dovaną, piešinį sukurta Jums...

Prabhupāda: Ar tu jį sukūrei ? Labai gražu, ačiū. Ar galėtumėte palaiminti Sharon? Ar perduosi palaiminimą Sharon ? Šrimati dasi. Tai puikus pavyzdys. Dėkoju.