LT/Prabhupada 0493 - Kai šis grubus kūnas ilsisi, subtilus kūnas dirba

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kai šis grubus kūnas ilsisi, subtilus kūnas dirba
- Prabhupāda 0493


Lecture on BG 2.14 -- Germany, June 21, 1974

Šiek tiek pagalvoję galime suprasti, kad aš šiame kūne, netgi per šį gyvenimą... Naktį gaunu kitą kūną. Sapnavimas. Sapnuoju, kad yra tigras. Aš einu į mišką, ir ten yra tigras, ir jis ateina mane nužudyti. Tada aš verkiu, ir iš tikrųjų aš verkiu. Arba kitu atveju, aš einu pas kokį nors mylimą žmogų, vyras ir moteris. Mes apsikabiname, ir vyksta kūno veiksmas. Priešingu atveju, kodėl aš verkiu? Ir kodėl išsilieja sėkla? Taigi žmonės nežino, kad aš palieku šį grubų kūną, bet aš pereinu į subtilų kūną. Yra subtilus kūnas, nėra klausimo viduje. Mes esame padengti. Tiesiog kaip ir šis kūnas yra padengtas su marškiniais ir švarku, taigi švarkas yra grubus kūnas, o marškinėliai yra subtilus kūnas. Taigi, kai šis grubus kūnas ilsisi, subtilus kūnas dirba. Kvaili žmonės, jie negali suprasti, kad: "Aš esu įspraustas į kokį tai kūną, ar tai subtilus kūnas ar grubus kūnas." Tas, kuris yra per daug nuodėmingas, labai nuodėmingas, jis negauna grubaus kūno. Jis lieka subtiliame kūne, ir tai vadinama vaiduokliu. Jūs girdėjote. Kai kurie iš jūsų gal ir matėte. Yra vaiduoklis. Vaiduoklis reiškia, kad jis neturi. Jis yra toks nuodėmingas, kad jis yra pasmerktas likti subtiliame kūne. Jis negauna grubaus kūno. Todėl, pagal Vedų sistemą, yra śrāddha ceremonija. Jei tėvas ar giminaitis negavo grubaus kūno, šios ceremonijos dėka jam leidžiama priimti grubų kūną. Tai yra vedinė sistema.

Taigi, bet kokiu atveju, mes galime suprasti, kad "Kartais aš esu šiame grubiame kūne, ir kartais aš esu subtiliame kūne. Taigi, aš esu ten, ar tai grubiame kūne arba subtiliame kūne. Taigi, aš esu amžinas. Bet kai aš dirbu su subtiliu kūnu, aš pamirštu šį grubų kūną. Ir kai aš dirbu su šiuo grubiu kūnu, aš pamirštu šį subtilų kūną. Taigi, arba aš priimu šį grubų kūną ar subtilų kūną, aš esu amžinas. Aš esu amžinas. Dabar problema yra ta, kaip išvengti šio grubaus kūno ir subtilaus kūno. Tai yra problema. Tai reiškia, kad, kai jūs liekate savo originaliame kūne, reiškia dvasiniame kūne, ir neturite šio grubaus ar subtilaus kūno, tai yra jūsų amžinasis gyvenimas. Tai yra ... Mes turime pasiekti. Šis žmogaus gyvenimas yra gamtos ar Dievo dovana. Dabar jūs suprantate, kad jūs keičiate savo skirtingą sąlygą, kančią ir laimę, būdami priversti priimti tam tikrą grubų ir subtilų kūną. Tai yra jūsų skausmų ir malonumų priežastis. Ir jei jūs ištrūkstate iš šio grubaus ir subtilaus kūno, liekate savo originaliame, dvasiniame kūne, tada jūs esate laisvas nuo šių skausmų ir malonumų. Tai vadinama mukti. Mukti. Yra sanskrito kalbos žodis. Mukti reiškia išsilaisvinimą, daugiau jokio grubaus kūno, nei subtilaus kūno. Bet jūs liekate savo originaliame dvasiniame kūne. Tai vadinama mukti. Mukti reiškia... Bhagavatam yra aprašyta, muktir hitvā anyathā rupam sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ. Tai vadinama mukti. Anyathā rupam.