LT/Prabhupada 0671 - Malonumas reiškia du - Krišną ir Jūs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0670
Sekantis puslapis - video 0672 Go-next.png

Malonumas reiškia du - Krišną ir Jūs
- Prabhupāda 0671


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Atsidavusysis: "Toks tobulumas apibūdinamas kaip sugebėjimas grynu protu suvokti savąjį „aš" ir vidujai išgyventi malonumą bei džiaugsmą."

Prabhupāda: Grynas protas. Tai yra grynas protas. Grynas protas reiškia savyje suprasti jog "Aš priklausau Kṛṣṇa." Tai yra grynas protas. Šiuo momentu mano protas yra užterštas. Kodėl? Aš galvoju jog priklausau tam, aš priklausau aniem, aš priklausau tam. Tačiau, kai mano protas yra sutelktas, "Aš esu Kṛṣṇos." Tai yra mano tobulumas. Taip.

Atsidavusysis: "ir vidujai išgyventi malonumą bei džiaugsmą. Šiame džiaugsmingame būvyje"

Prabhupāda: Šis džiaugsmingas būvis, reiškia Kṛṣṇa yra Aukščiausias "Aš". Jogos praktika. Jog aš esu individualusis aš. Kai aš esu samādhi būsenoje su Viṣṇu, Aukščiausiuoju "Aš", tai yra mano proto pastovumas. Taigi, kai Aukščiausiasis "Aš" ir savasis "aš" mėgaujasi. Vienam neįmanoma mėgautis. Turi būti du. Ar turite mėgavimosi vienumoje patirties? Ne. Tai mėgavimasis vienumoje neįmanomas. Mėgautis reiškia dviese - Kṛṣṇa ir tu. Super Siela ir individuali siela. Toks yra būdas. Negali mėgautis vienas, tai nėra tavo padėtis. Taip. Tęskite.

Atsidavusysis: transcendentiniais jutimais patiriama beribė transcendentinė laimė. Tas, kuris pasiekia šį būvį, niekad nenukrypsta nuo tiesos, ir mano, kad nėra aukštesnio laimėjimo Pasiekusiojo tokią padėtį nesukrečia pačios didžiausios negandos

Prabhupāda: Didžiausiose negandose. Jeigu esate įsitikinę, kad kai gyvenime nutinka didžiausios negandos, jog "Aš esu neatskiriama Kṛṣṇos dalis," tai yra pasidavimas. Jūs žinote jog Kṛṣṇa jus apgins. Bandykite kaip galite geriausiai panaudoti savo intelektą, tačiau tikėkite Kṛṣṇa. Bālasya neha pitarau nṛsiṁha (SB 7.9.19). Jiegu Kṛṣṇa nepasirūpins, jokios kitos priemonės negali jūsų apsaugoti. Jokia kita priemonė negali jūsų apsaugoti. Negalvokite... Sakykime žmogus serga. Daugybė ekspertų gydytojų gydo jį. Yra pasiūlomi geri vaistai. Aš tai yra jo gyvybės garantija? Ne. Tai nėra garantija. Jeigu Kṛṣṇa nepasirūpina, nepaisant visų gerų daktarų ir vaistų, jis mirs. Ir jeigu Kṛṣṇa apsaugo jį, net jeigu ir nėra profesionalaus gydymo, jis vistiek išgyvens. Taigi tas, kuris yra visiškai susitelkęs į Kṛṣṇa, visiškai atsidavęs... Viens iš atsidavimo požymių yra tai, jog Kṛṣṇa apsaugos mane. Tada jūs esate laimingi. Kaip vaikas. Jis yra pilnai atsidavęs tėvams ir jis yra užtikrintas jog "Mano tėtis yra čia, mano mama yra čia." Taigi jis yra laimingas. Kadāham aikāntika-nitya-kiṅkaraḥ (Stotra-ratna 43 / CC Madhya 1.206). Jeigu jūs žinote, jog kažkas ten yra, kas yra mano globėjas, mano išgelbėtojas, ar jūs nesate labai laimingi? Tačiau jeigu viską darote savo nuožiūra, savo atsakomybe, esate laimingi? Panašiai, jeigu esate įsitikinę Kṛṣṇos sąmonėje, jog "Kṛṣṇa suteiks man apsaugą" ir jeigu esate ištikimi Kṛṣṇai, tai yra laimės standartas. Kitaip jūs negalite būti laimingi. Tai neįmanoma. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13).

Tai yra faktas. Nes jūsų maištaujančioje būsenoje, Kṛṣṇa jus saugo. Be Kṛṣṇos apsaugos negalėtumėte išgyventi nė sekundės. Jis toks geras. Tačiau kai jūs pripažįstate tai, kai jūs atpažįstate tai, tada jūs tampate laimingais. Kṛṣṇa suteikia apsaugą, tačiau jūs to nežinote, nes savo pačių rizika ėmėtės savo gyvenimo. Todėl Jis suteikė jums laisvę, "Gerai, darykite ką norite. Kiek bus įmanoma aš jums suteiksiu apsaugą." Tačiau kai pilnai atsiduodate, visa atsakomybė tenka Kṛṣṇai. Tai yra ypatinga. Tai yra ypatinga apsauga. Kaip ir tėvas. Vaikas, kuris jau užaugo, jam nerūpi tėvas, jis elgiasi laisvai. Ką gali tėvas padaryti? "Gerai, daryk, ką nori." Tačiau vaikas, kuris yra visiškai apsaugotas tėčio, jis rūpinasi labiau.

Bhagavad-gītoje pasakyta: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). "Aš esu lygus visiems." Na me dveṣyaḥ: "Niekas nėra mano priešas." Kaip Jis gali būti priešiškas? Visi yra Kṛṣṇos sūnūs. Kaip jis gali tapti Kṛṣṇos priešu? Jis yra sūnus. Tai neįmanoma. Jis yra visų draugas. Tačiau mes išnaudojame Jo draugystę. Tai mūsų liga. Tai yra mūsų liga. Jis yra visų draugas. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). Tačiau, tas kuris suvokia, jis gali suprasti, jog "Tokiu būdu Kṛṣṇa suteikia man apsaugą." Toks yra laimės kelias. Tęskite.