LT/Prabhupada 0684 - Svarbiausias jogos sistemos išbandymas - Ar jūs galite sutelkti savo protą į Višnu formą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0683
Sekantis puslapis - video 0685 Go-next.png

Svarbiausias jogos sistemos išbandymas - Ar jūs galite sutelkti savo protą į Višnu formą
- Prabhupāda 0684


Lecture on BG 6.30-34 -- Los Angeles, February 19, 1969

Viṣṇujana: 32 Tesktas: " Jis yra tobulas jogas, kas visas būtybes lygindamas su savuoju „aš" mato, kad iš tiesų jos lygios tiek savo laimėje, tiek kančioje, o Arjuna (BG 6.32)."

Prabhupāda: Tai universalus matymas. O ne tai, kad Dievas glūdi tavo širdyje, o ne katės širdyje ar šuns širdyje ar karvės širdyje. Jis glūdi kiekvieno širdyje. Pasakyta sarva-bhūtānām. Sarva-bhūta reiškia visos gyvos būtybes. Jis glūdi žmogaus širdyje, Jis glūdi skruzdės širdyje. Jis glūdi šuns širdyje, Jis glūdi kiekvieno širdyje. Tačiau katės ir šunys, jie negali suvokti. Toks yra skirtumas. Tačiau žmogus, jeigu jis stengiasi, jeigu jis seka jogos praktika - sāṅkhya - jogos praktika, bhakti jogos praktika, tada jis gali sužinoti. Jog tai yra išimtinė teisė šios žmogaus gyvybės formos. Ir jeigu mes praleidžiame šia progą, jeigu mes nesužinome, jeigu mes nenustatome savo egzistavimo su Viešpačiu, tada mes praleidžiame šia progą. Šitai, po evoliucinio proceso, praėjus 8 400 000 gyvybės rūšių, kai mes gauname šią žmogaus gyvybės formą, jeigu mes praleidžiame šią progą, jūs nežinote kiek daug mes kenčiame dėl šio praradimo. Tai mes turėtumėme būti sąmoningi apie tai. Mes neturėtumėme praleisti šios progos. Jūs turite labai gerą kūną, žmogaus formos kūnas, intelektas ir civilizuotas gyvenimas. Mes ne tokie kaip gyvūnai. Mes galime ramiai galvoti, mes neturime tokių sunkių grumtynių už gyvenimą, kaip gyvūnai. Taigi mes turėtumėme panaudoti. Toks nurodymas pateikimas Bhagavad-gītoje. Nepraraskite šios progos. Panaudokite teisingai. Tęskite.

Viṣṇujana: 33 Tekstas: "Arjuna tarė: O Madhusūdana, jogos sistema, kurią Tu glaustai išdėstei, atrodo neparanki. Ji ne mano jėgoms, nes permainingas ir neramus mano protas (BG 6.33)."

Prabhupāda: Lemiamas jogos praktikos išbandymas - jeigu tu gali sukoncentruoti savo protą į Viṣṇu formą. Ši praktika jau buvo ankščiau aprašyta, jog turite sėdėti taip, turite atrodyti taip, turite gyventi šitaip, tiek daug dalykų jau aptarta. Tačiau Arjuna sako, jog "Man tai per sunku." Mes turime suprasti šią vietą. Jis sako, "O Madhusūdana," jogos sistema, kurią Tu glaustai išdėstei... " Ši sistema vadinasi aṣṭāṅga-yoga. Aṣṭāṅga-yoga, aštuonios skirtingos dalys. Yama, niyama. Pirmiausia juslių kontrolė, taisyklių ir nurodymų sekimas, tada sėdėsenos praktikavimas. Tada kvėpavimo proceso treniravimas. Tada proto koncentracija. Tada susilieti su forma. Yra aštuoni procesai, aṣṭāṅga-yoga.

Taigi Arjuna sako, "Ši aṣṭāṅga jogos sistema yra labai sudėtinga." Jis sako, jog "Nepraktiška." "Atrodo," ne nepraktiška. Jam. Panašiai, tai yra nėra nepraktiška. Jeigu tai yra nepraktiška, tada Kṛṣṇa nebūtų apdibūdinęs ir taip varginęsis. Tai nėra nepraktiška, tačiau atrodo. Kas... Vienas dalykas gali būti nepraktiškas man, tačiau praktiškas jums, tai skirtingi dalykai. Bet bendrai ši sistema yra nepraktiška paprastam žmogui. Arjuna representuoja save kaip paprastą žmogų, ta prasme, kad jis nebuvo elgeta, ar atsisakęs savo šeimyninio gyvenimo, ar turėjo problemų su maitinimusi. Nes jis kovojo už karalystę, kara lauke. Taigi jis turėjo būti paprastas žmogus. Tai paprastam žmogui, kuris yra užsiėmęs pasaulietiška veikla uždarbiavimas pragyvenimui, šeimos gyvenimui, vaikams, žmonui, tiek daug problemų, tai nėra praktiška. Tokia yra esmė. Tai praktiška tam, kuris jau visiškai visko atsisakė. Ramioje šventoje vietoje, kalne, ar kalne esančiame urve. Vienas, bė jokio viešumos trukdymo. Taigi kur yra tokia galimybė paprastam žmogui, mums, ypatingai šiame amžiuje? Todėl ši jogos sistema yra nėra praktiška. Tai pripažino Arjuna, kuris buvo didis karys. Ir jis buvo taip pažengęs. Jis priklausė karališkai šeimai ir buvo ekspertas daugelyje dalykų. Jis sako, jog tai yra nepraktiška. Pamėginkite suprasti. Ir kas palyginus su Arjuna esame mes? Jei mes bandysime šią sistemą, tai neįmanoma. Nesėkmė garantuota. Tęskite skaityti komentarą.

Viṣṇujana: "Šiame posme Arjuna atmeta Viešpaties Krsnos pasiūlytą misticizmo sistemą ... "

Prabhupāda: Taip, Arjuna atmetė, taip.

Viṣṇujana: "... nes jaučia, kad jos neįveiks. Paprastam žmogui neįmanoma palikti namus, išeiti į nuošalią vietą į kalnus ar džiungles, kad šiame Kali amžiuje praktikuoti jogą. Charakteringas šio amžiaus bruožas — nuožmi kova už būvį, kuri tetrunka vos keletą metų."

Prabhupāda: Taip. Pirmiausia gyvenimo trukmė yra labai trumpa. Jeigu nagrinėsite statistiką, pamatysite, kad jūsų protėviai, gyveno 100, 80 ar 90 metų. Dabar 60 metų, 70 metų žmonės miršta. Palaipsniui tai sumažės. Šiame amžiuje atmintis, gyvenimo trukmė, gailestingumas, tiek daug dalykų sumažės. Tai yra šio amžiaus požymiai. Tęskite.