LT/Prabhupada 0744 - Kai tik pamatote Krišną, tuomet gaunate amžiną gyvenimą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0743
Sekantis puslapis - video 0745 Go-next.png

Kai tik pamatote Krišną, tuomet gaunate amžiną gyvenimą
- Prabhupāda 0744


Lecture on SB 7.9.53 -- Vrndavana, April 8, 1976

Taigi Prahlāda Mahārāja buvo nubaustas savo paties tėvo tiek daug kartų, bet jis negalėjo pamiršti Kṛṣṇos. Meilė buvo tvirta. Todėl Kṛṣṇa tapo labai patenkintas, prīto 'ham. Prīto 'ham. Prahlāda bhadraṁ (SB 7.9.52). Taigi... Mām aprīṇata āyuṣman (SB 7.9.53). Āyuṣman, palaiminimas: „dabar tu gali gyventi labai ilgai,” ar „gyvenk amžinai,” āyuṣman. Āyuṣ reiškia gyvenimo trukmę. Kuomet kažkas kreipiasi į Kṛṣṇą... Mām upetya kaunteya duḥkhālayam aśāśvatam, nāpnuvanti. Duḥkhālayam (BG 8.15). Taip ilgai mes turime šį materialių kūną, materialų pasaulį, tai yra duḥkhālayam aśāśvatam. Jis kupinas kančių ir tuo pat metu ne ilgalaikis. Net jei mes priimame apgailėtiną padėtį... Kiekvienas bando gyventi. Senas žmogus nenori mirti. Jis eina pas daktarą, vartoja vaistus, kad galėtų pratęsti savo gyvenimą. Bet jam nebus leista gyventi. Aśāśvatam. Jūs galite būti labai turtingas žmogus, jūs galite vartoti daugybę tablečių, daugybę skiepų tam, kad prailgintumėte savo gyvenimą. Tai yra neįmanoma. Tačiau kai tik jūs pamatote Kṛṣṇą, tuomet jūs gaunate amžiną gyvenimą. Mes turime amžiną gyvenimą. Mes esame amžini. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Mes nemirštame po kūno sunaikinimo. Mes gauname kitą kūną. Tai yra liga. O kai jūs pamatote Kṛṣṇą, kuomet jūs suvokiate Kṛṣṇą... Net nematant, jei jūs paprasčiausiai suprantate Kṛṣṇą, tuomet jūs tampate amžinu.

janma karma ca me divyaṁ
yo jānāti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti...
(BG 4.9)

Kṛṣṇa sako. Paprasčiausiai pabandykite suprasti Kṛṣṇą. Kṛṣṇos supratimas taip pat yra ir Kṛṣṇos matymas, nes Jis yra absoliutas - nėra skirtumo. Kaip materialiame pasaulyje jūs kažką suprantate, bet negalite to pamatyti. Tai yra dualybė. Bet absoliute, jei jūs suprantate Kṛṣṇą, jei jūs girdite Kṛṣną, jei jūs matote Kṛṣṇą, jei jūs žaidžiate su Kṛṣṇa, jie visi yra viena. Tai yra vadinama absoliutu. Ten nėra dualybės.

Taigi jei jūs paprasčiausiai suprasite Kṛṣṇą, divyam, dievišką gamtą... Paprasčiausiai supraskite, kad Kṛṣṇa nėra toks kaip mes: Kṛṣṇa neturi materialaus kūno, Kṛṣṇa nėra nelaimingas, Kṛṣṇa visada yra laimingas - paprasčiausiai keli dalykai, jei jūs įsitikinsite, kad tai yra Kṛṣṇos prigimtis - tučtuojau tapsite tinkamu būti perkeltam atgal į namus, atgal pas Dievą. Tai yra Kṛṣṇos sąmonė, tokia graži. Kṛṣṇa apibūdina Save ir jei jūs įsitikinsite: „taip, tai ką sako Kṛṣṇa, tai yra tiesa.” Visai kaip Arjuna sako: sarvam etam ṛtaṁ manye yad vadasi keśava: (BG 10.14) „Kad ir ką tu pasakei aš tai visiškai priimu. Nesumažinu, ne...” Sarvam etam ṛtaṁ manye: „kad ir ką Tu pasakei aš tikiu. Aš priimu. Aš...” Tai yra Kṛṣṇa. Kṛṣṇa sako kažką ir aš suprantu kažką. Kitaip net ir po milijonų metų, tai niekuomet nebus įmanoma. Jūs turite suprasti Kṛṣṇą taip kaip Jis sako. Todėl mes pristatome Bhagavad-gītą tokią, kokia ji yra. Tai yra tikras supratimas.