LT/Prabhupada 0784 - Jeigu mes neveikiame Dieviškomis aplinkybėmis tada mes veikiame Majos pinklėse

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0783
Sekantis puslapis - video 0785 Go-next.png

Jeigu mes neveikiame Dieviškomis aplinkybėmis tada mes veikiame Majos pinklėse
- Prabhupāda 0784


Lecture on SB 6.1.44 -- Los Angeles, July 25, 1975

Taigi, bet kuris, kuris turi šį materialų kūną, jis negali net akimirkai sustoti kažko nedarydamas. Na hy akarma-kṛt. Tokia yra prigimtis. Jis turi veikti... Kaip vaikas. Vaikas visada yra nenustygstantis. Panašiai... "Vaikas yra žmogaus tėvas." Tas kuris tampa tėvu, tas pats neramumas, nes tokia prigimtis. Na hi dehavān akarma-kṛt. Taigi jeigu jūs neesate užsiėmę gera veikla, tada jūs turite veikti blogai. Tai yra natūralu. Jūs turi dirbti. Todėl neturinčios darbo smegenys yra velnio dirbtuvė. Jeigu jūs sėdite be darbo, tada smegenys dirbs, protas irgi dirbs. Kūniškosios funkcijos veiks toliau.

Taigi jeigu jūs neužimate savęs geru darbu, tada jūs greičiausiai esate užsiėmę bloga veikla. ir jeigu jūs neesate užsiėmę geru darbu ir jeigu jūs esate ... Yra du dalykai, geri ir blogi. Taigi vienu iš juo turite būti užsiėmę. Taigi jeigu jums nesuteikė instrukcijų arba nemokė veikti gerus darbus, tada jūs turbūt atliekate blogus darbus. Blogi darbai reiškia maja, o geri darbai reiškia Dievas. Yra du dalykai: Dievas ir maja. Jeigu mes neveikiame dieviškomis aplinkybėmis, tada mes turbūt veikiame majos žabangose. Tai paaiškinta Čaitanja čaritamritoje labai paprastu posmu, haiyā māyāra dāsa, kari nāna abhilāṣa: "Kai tik aš tampu majos tarnu," tada aš pridarau tiek daug neišmanymo vardan filosofijos ir mokslo." Tai tęsiasi. Taip vadinama filosofija ir mokslas reiškia neišmanymą, blogą darbą. Tai labai iššaukiantis žodis, tačiau tai yra faktas. Jeigu mes ne... Pavyzdžiui, Yra tiek daug mokslininkų, filosofų ir tiek daug hipių, LSD žmonių. Kodėl tai įvyko? Nes nėra gero užsiėmimo. Kai kurie iš jų miršta vardan taip vadinamų mokslininkų ir filosofų, ir kai kurie iš jų yra hipiai, tačiau visi jie užsiėmę bloga veikla, asat. Asat ir sat. Sat reiškia amžina, o asat reiškia laikina.

Taigi mes turi žinoti kokia yra mūsų prigimtinė padėtis. To mes nežinome. Mes esame sat, amžini; todėl mes turėtumėme veikti tokiu būdų, kad naudos gautų mūsų amžinas gyvenimas. Tai yra sat. Dėl to, Vedos pataria asato, mā sad gamaḥ: gamaḥ (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.3.28.):"Neužsiimkite laikina veikla, kūniškas..." Kūniški poreikiai reiškia laikinumą. Jeigu aš esu vaikas, mano kūnas yra vaikiškas, tad mano poreikiai yra skirtingi nuo mano tėvo poreikių. Taigi visi užsiėmę kūniškomis būtinybėmis. Todėl yra sakoma, dehavān na hy akarma-kṛt. And kāriṇāṁ guṇa-saṅgo 'sti. Infekcija. Mes turime šį praktinį supratimą. Jeigu jūsų kūnas užsikrečia kokia tai liga, tada jūs turite kentėti. Ir jeigu jūsų kūnas išlieka sveikas, nepaveiktas jokių nuodų, tada išliekate sveiki. Todėl yra pasakyta, sambhavanti hi bhadrāṇi viparītāni ca anaghaḥ. Viparītāni. Viparī reiškia priešingai. Sambhavanti bhadrāṇi. Vienas veikia palankiai, kitas veikia viparītāni, priešingai, nepalankiai. Tokiu būdu mes tampame supančioti, gyvenimas po gyvenimo.