LT/Prabhupada 0795 - Šiuolaiinis pasaulis - Jie labai aktyvūs, tačiau neprotingai aktyvūs, neišmanyme ir aistroje

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0794
Sekantis puslapis - video 0796 Go-next.png

Šiuolaiinis pasaulis - Jie labai aktyvūs, tačiau neprotingai aktyvūs, neišmanyme ir aistroje
- Prabhupāda 0795


Lecture on SB 1.2.24 -- Los Angeles, August 27, 1972

Pavyzdys toks: jeigu jūs norite atlikti savo darbą, tada yra reikalinga ugnis. Medis taip pat yra kita ugnies stadija; dūmai taip pat yra kita ugnis stadija Tačiau kaip ugnis būtinybė, panašiai, pasiekti dorybės lygį, tai yra būtinybė, ypatingai šiame žmogaus gyvenime. Kitose gyvybės formose, daugumoje jie yra neišmanyme. Panašiai kaip ši žemė. Žemė turi galios duoti medienos, medžių ir augalų, tačiau yra žemės plotų, kurie nieko neduoda, dykuma. Ji turi potencijos. Jeigu pilsite vandens, ji turi potencijos duoti medienos, tačiau, tai ... Panašiai, neišmanymo guna, tos gyvosios būtybės, toks kurios yra neišmanymo gunoje, jos negali turėti jokių žinių apie Absoliučią Tiesą. Tai neįmanoma. Todėl tai yra laipsniška evoliucija, nuo neišmanymo gunos į aistros guną. O aistroje, yra nedaug veiklos. Panašiai kaip gyvūnai, jie turi veiklos. Panašiai kaip šuo, mes matėme, paplūdimiuose ir kitose vietose, bėga labai greitai čia ir ten, tačiau nėra jokios prasmės. Beždžionė yra labai aktyvi. Jūs nematėtė beždžionių savo šalyje. Mūsų šalyje yra beždžionių. Be reikalo keliančių ramybės drumstimą. Tačiau jos yra labai aktyvios. Tačiau žmonės, jie nėra tokie aktyvus, tačiau jie turi smegenis, jie dirba smegenimis.

Taigi kvaila veikla neturi jokios prasmės. Be smegenų, tiesiog veiklumas, tai yra pavojinga. Protinga veikla yra reikalinga. Panašiai kaip aukščiausio teismo teisėjas. Jam yra mokama didelė pinigų suma, tačiau jis sėdi savo kėdėje ir tiesiog galvoja. Kiti gali pagalvoti jog "Mes dirbame taip sunkiai, mes negauname tokios didelės algos, o šis žmogus gauna tokį didelį atlyginimą. Jis tik sėdi." Todėl kad kvaila veikla neturi jokios vertės. Ji yra pavojinga. Taigi šis šiuolaikinis pasaulis, jis yra labai veiklus, tačiau jis yra kvailai veiklus, neišmanyme ir aistroje, rajas tamas. Taigi yra sumišusi veikla. Kvaila veikla, nelaimingas atsitikimas. Blaivi veikla yra reikalinga. Panašiai, nebent jūs pasieksite ugnies lygį jūs negalėsite panaudoti materialių dalykų. Reikalinga ugnis. Panašiai, kad jūsų gyvenimas būtų sėkmingas, yra laipsniška evoliucija nuo vandens augalų iki augalų, iš augalų į vabzdžius, iš vabzdžių į reptilijas, iš reptilijų į paukščius, tada gyvūno gyvenimas, tada žmogaus gyvenimas, tada civilizuotas gyvenimas Tokiu būdu, palaipsniui, evoliucijos dėka, mes pasiekiame žmogaus gyvybės formą. Ir Vedinės žinios yra skirtos žmonėms, ne kitiems gyvūnams.