LT/Prabhupada 0832 - Švarumas yra beveik pamaldumas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Švarumas yra beveik pamaldumas
- Prabhupāda 0832


Lecture on SB 3.25.16 -- Bombay, November 16, 1974

Procesas skirtas protą išvalyti nuo visų purvinų dalykų. Protas yra draugas; protas visų priešas. Jeigu jis išvalytas, tada jis yra draugas, o jeigu jis yra purvinas... Panašiai jeigu jūs nesiprausite, tada jūs užsikrėsite kažkokia liga. O jeigu jūs būsite švarūs, tada neužsikrėsite. Jeigu imsitės veiklos, likę... Todėl, pagal Vedų civilizaciją, žmogus turi praustis tris kartus per dieną, tri-sandhyā. Ryte, anksti ryte, vidurdienį, ir vakare. Tie, kurie griežtai seka brahmaniškomis taisyklėmis ir principais... Vaišnavai irgi. Vaišnavas reiškia jis jau yra brāhmaṇas. Taigi jis privalo sekti taisyklėmis... Satyaṁ śamo damas titikṣā ārjavaṁ jñānaṁ vijñānam āstikyam... (BG 18.42).

Taigi švarumas yra šalia pamaldumo. Taigi ... Iš tikrųjų, mūsų materialus sąlygotas gyvenimas reiškia protas yra padengtas purvu, visas nešvarus, murzini dalykai. Tai yra liga. Kai mes esame žemesniame tama guna ir radža guna lygyje, jie nešvarūs dalykai yra labai pastebimi. Todėl žmogus turi pakilti iš tama guna ar radža guna į satva guna. Rekomenduojamas procesas, kaip išvalyti protą: śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (SB 1.2.17). Asmuo turi klausytis kṛṣṇa-kathā. Krišna yra visų širdyse, ir kai Jis mato, jog sąlygota siela... Kadangi individuali siela yra neatskiriama Krišnos dalis, Krišna nori, jog "Ši individuali siela, neišmanėlė, taip prisirišusi prie materialių malonumų, kurie yra jos vergijos priežastis, gimimas ir mirtis, senyvas amžius ir ligos, ir ji yra tokia kvaila, jog ji negalvoja, kad'Kodėl aš turėčiau būti priverstas išgyventi pasikartojančius gimimą, mirtį, senyvą amžių ir ligas?' "Ji tapo tokia kvaila. Mūḍha. Todėl jos yra apibūdinamos: mūḍha, asilai. Asilai... Panašiai kaip asilai nežino, kodėl jis tiek daug neša, tiek daug skalbėjo drabužių. Kam? Jis neturi jokios naudos. Nė vienas iš drabužių jam nepriklauso. Skalbėjas duoda jam mažą kąsnelį žolės, kurio yra visur. Jeigu... Tačiau asilas galvoja, jog "šis žolės kąsnelis yra duodamas skalbėjo. Todėl, aš turiu nešti sunkius krovinius, nors nė vienas drabužis man nepriklauso.

Jie yra vadinami karmiai. Karmiai, visi tie dideli, dideli karmiai, dideli multimilijonieriai, jie kaip asilai, nes jie dirba taip sunkiai. Ne tik šie dideli - maži irgi. Dieną ir naktį. Tačiau valgo du čiapačius ar tris, daugiausiai keturis čiapačius. Tačiau jie dirba sunkiai, taip sunkiai. šie trys-keturi čiapačiai lengvai gali būti pasiekiami vargingiausių žmonių, tačiau kodėl jis dirba taip sunkiai? Nes jis galvoja, "Aš esu atsakingas už išlaikymą tokios didelės šeimos." Panašiai, lyderis irgi, viešas lyderis, politikas, jis irgi taip galvoja, jog, "Be manęs, visi mano tautos žmonės numirs. Taigi leiskite man dirbti dieną ir naktį. Iki mano mirties ar iki momento kai mane kas nors nužudys, Aš turiu labai sunkiai dirbti." Tai vadinama nešvariais dalykais. Ahaṁ mameti (SB 5.5.8). Ahaṁ mameti. Ahaṁ mamābhimānotthaiḥ (SB 3.25.16). Šie nešvarūs dalukai... Paimkite individą, socialinį, politinį, bendruomenės ar tautos. Bet kuriuo atveju. Šie du dalykai, ahaṁ mameti (SB 5.5.8), yra labai pastebimi"Aš priklauso šiai šeimai. Aš priklauso šiai tautai. Aš priklausau tokiai ir tokiai bendruomenei. Aš turiu tokių ir tokių pareigų." Tačiau ji nežino, jog visa tai yra klaidingas priskyrimas. Tai vadinama neišmanymu. Todėl Čaitanja Mahaprabhu pradeda Savo nurodymus, jog jīvera svarūpa haya nitya-kṛṣṇa-dāsa (CC Madhya 20.108-109). Tikroji padėtis yra amžinas Krišnos tarnas. Tai yra tikroji padėtis. Tačiau ji galvoja, "Aš esu šios šeimos tarnas. Aš esu šios tautos tarnas. Aš esu šios bendruomenės tarnas, tarnas..." Tiek daug. Ahaṁ mameti (SB 5.5.8). Tai vyksta dėl neišmanymo, tama guna. Tama guna.