LT/Prabhupada 0910 - Turime stengtis, kad mums dominuotų Krišna. Tai - sėkmingas gyvenimas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0909
Sekantis puslapis - video 0911 Go-next.png

Turime stengtis, kad mums dominuotų Krišna. Tai - sėkmingas gyvenimas
- Prabhupāda 0910


730419 - Lecture SB 01.08.27 - Los Angeles

Prabhupāda: Kadangi nėra skirtumo tarp Krišnos kūno ir Jo paties. Jis - savastis (angl. the self), dvasinė siela. Taigi mes turime šį kūną ir savastį. Tačiau aš pats esu šio kūno savininkas. Taigi kai iš tikrųjų tampame priklausomi nuo Krišnos, kaip Krišna yra patenkintas pats Savimi, taip ir mes galime tapti patenkinti kartu su Krišna. Kaivalya, kaivalya-pataye namaḥ (SB 1.8.27). Mayavadžiai filosofai, monistai nori su Aukščiausiuoju tapti viena. Kadangi Aukščiausiasis - patenkintas pats iš Savęs, jie taip pat nori būti patenkinti tapdami viena su Aukščiausiuoju. Mūsų filosofija - tokia pati, kaivalya. Tačiau mes priklausome nuo Krišnos. Mes netampame viena su Krišna. Tai yra viena. Jeigu paprasčiausiai sutinkame paklusti Krišnos įsakymams, nėra jokio prieštaravimo, tai - vienybė.

Šie mayavadžiai filosofai galvoja: „Kodėl turėčiau laikytis savo individualios, atskiros egzistencijos? Aš geriau susiliesiu su...“ Tai neįmanoma. Nes mes esame sukurti... Ne sukurti, nuo pat pradžių esame atskirta dalis. Esame atskirtos dalys. Todėl Bhagavad-gitoje Krišna sako: „Mano brangus Ardžuna, tu, Aš ir visi žmonės, kurie susirinko šiame mūšio lauke, praeityje mes buvome individalūs asmenys. Dabar taip pat esame individualūs asmenys, o ateityje mes ir toliau išliksime individualūs. Mes visi esame individualūs.“ Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Jis - Aukščiausiasis nitya, Aukščiausioji Gyvybės Jėga tarp daugybės nesuskaičiuojamų gyvybės jėgų. Mes esame jīva, nesuskaičiuojamos, ananta. Nėra skaičiaus, kiek mūsų yra. Sa anantyāya kalpate. Taigi ši ananta, nesuskaičiuojamos gyvosios būtybės, o Krišna taip pat yra gyvoji būtybė, tačiau Jis - vadas. Toks yra skirtumas. Nityo nityānā...

Visai kaip yra lyderis. Yra vienas lyderis ir yra daugybė pasekėjų. Taip pat Krišna yra Aukščiausioji Gyvoji Esybė, o mes - jam paklūstančios, priklausomos gyvosios esybės. Toks yra skirtumas. Priklausomi, galime tai suprasti, jeigu Krišna mums netieks maisto, mes badausime. Tai - faktas. Negalime nieko pagaminti. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Taigi Krišna mus palaiko, mes esame palaikomi. Todėl Krišna turėtų būti tas, kuris dominuoja, o mes - tie, prieš kuriuos dominuoja. Tai - natūrali mūsų konstitucinė padėtis. Todėl jeigu norime dirbtinai tapti tais, kurie dominuoja šiame materialiame pasaulyje, tai yra iliuzija. Turime ją atmesti. Turime ją atmesti. Turėtume visuomet stengtis, kad mums dominuotų Krišna. Tai - sėkmingas gyvenimas. Labai jums dėkoju. Atsidavusieji: Haribol, visa šlovė Prabhupādai!