LT/Prabhupada 0922 - Mes kiekvieno prašome: kartokite, kartokite, kartokite

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0921
Sekantis puslapis - video 0923 Go-next.png

Mes kiekvieno prašome: kartokite, kartokite, kartokite
- Prabhupāda 0922


730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

Kažkuriame laikraštyje buvo karikatūra, galbūt jūs prisimenate. Iš Montrealio ar iš čia, nebeprisimenu. Vienas priešais kitą sėdėjo sena moteris ir jos vyras. Moteris vyrui sako: „Kartok, kartok, kartok“. (Angl. „chant“) O vyras atsako: „Negaliu, negaliu, negaliu“. (Angl. „can't“ - žodžių žaismas) (Juokas) Taigi tai vyksta. Mes kiekvieno prašome: „Prašau, kartokite, kartokite, kartokite.“ O jie sako: „Negalime, negalime, negalime.“ (Juokas) Tai - jų nesėkmė. Tai - jų nesėkmė.

Taigi vis tik mūsų pareiga yra paversti šiuos nesėkmingus sutvėrimus sėkmingais. Tai - mūsų misija. Todėl einame į gatves ir giedame šventus Dievo vardus. Nors jie ir sakys: „Negalime“, mes vis tiek kartojame. Tai - mūsų reikalas. Taip pat kažkokiu būdu įteikiame jiems literatūros, jie tampa sėkmingi. Šis žmogus iššvaistytų savo sunkiai uždirbtus pinigus daugybe nepadorių, nuodėmingų būdų, o jeigu jis įsigys vieną knygą, nesvarbu, kokia tai kaina, jo pinigai bus panaudoti tinkamai. Čia yra Krišnos sąmonės pradžia. Kadangi jis duoda pinigų, sunkiai uždirbtų pinigų, šiam Krišnos sąmonės judėjimui, jis gauna dvasinį pelną. Jis nepralaimi. Jis gauna dvasinį pelną.

Todėl mūsų reikalas - kokiu nors būdu atvesti kiekvieną į šį Krišnos sąmonės judėjimą. Jis gaus naudos. Taigi šis reikalas vyksta ne tik žmonių visuomenėje. Krišnos planas - toks didelis, kad... Krišna apsireiškė kaip žmogus arba kaip Viešpats Krišna, ne kiekvienas žinojo, jog Jis - Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Jis elgėsi kaip paprastas žmogus. Bet buvo nepaprastas. Kai būdavo poreikis, Jis įrodydavo, jog yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Tačiau įprastai Jis būdavo žinomas kaip paprastas žmogus.

Todėl Śukadeva Gosvāmī apibūdina Krišną kaip tą, kuris žaidžia su piemenimis berniukais. Krišna. Taigi Śukadeva Gosvāmī nurodo - kas šis berniukas piemuo? Jis sako: itthaṁ satām... sukhānubhūtyā (SB 10.12.11). Satām. Impersonalistai medituoja į beasmenį Brahmaną ir jaučia transcendentinę palaimą. O Śukadeva Gosvāmī sako, jog šios transcendentinės palaimos šaltinis - tai Krišna. Ahaṁ sarvasya prabhavaḥ (BG 10.8). Krišna - visa ko šaltinis. Todėl transcendentinė palaima, kurią siekia patirti impersonalistai, medituodami į beasmenį Brahmaną, apie ją Śukadeva Gosvāmī sako: itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā (SB 10.12.11). Brahma-sukham, transcendentinė Brahmano realizacijos palaima. Dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena. Štai - asmuo, kuris yra brahma-sukha šaltinis ir dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena. Dāsyaṁ gatānām reiškia „atsidavusieji“. Atsidavusysis yra visuomet pasirengęs pasitarnauti Viešpačiui. Dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena. Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Štai - brahma sukha šaltinis, štai - pirminis Dievo Asmuo. Ir māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa. Tiems, kurie yra užburti šios iliuzinės energijos, Jis yra paprastas berniukas. Taigi Jis, remiantis supratimu, yra ye yathā māṁ prapadyante (BG 4.11).