LT/Prabhupada 0939 - Niekas netekės už vyro, kuris vedė šešiasdešimt keturis kartus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0938
Sekantis puslapis - video 0940 Go-next.png

Niekas netekės už vyro, kuris vedė šešiasdešimt keturis kartus
- Prabhupāda 0939


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Atsidavusysis: Vertimas: „Kiti sako, jog Tu apsireiškei tam, kad atgaivintum klausymosi, prisiminimo, garbinimo ir t.t. atsidavimo tarnystę tam, kad sąlygotos sielos, kenčiančios nuo materialių pančių, galėtų pasinaudoti to privalumu ir pasiekti išlaisvinimą.“ (SB 1.8.35)

Prabhupāda: Taigi, asmin bhave. Asmin reiškia „ši“. Kūrinija, bhave reiškia kūriniją. Bhava, bhava reiškia „jūs tampate“. „Jūs tampate“ reiškia, jog jūs taip pat išnykstate. Kai tik jūs tampate, jūs taip pat išnykstate. Viskas, kas gimsta, turi mirti. Tai - gamtos dėsnis. Vadinamieji mokslininkai bando sustabdyti mirtį savo moksline tiriamąja veikla, tačiau jie nežino, jog bet kas, kas gimė, turi mirti. Janma-mṛtyu. Tai reliatyvu. Taip pat tai, kas negimė, nemirs. Materija yra gimusi. Viskas, kas yra materialu, yra gimę. Tačiau dvasia yra negimusi. Todėl Bhagavad-gitoje pasakyta: na jāyate na mriyate vā kadācin (BG 2.20). Siela niekada negimė, todėl ji niekada nemirs.

Dabar bhave 'smin. Bhava reiškia šį materialų pasaulį, kosminę manifestaciją. Bhave 'smin kliśyamānānām. Bet kas, kas yra šiame materialiame pasaulyje, turi dirbti. Tai - materialus pasaulis. Visai kaip kalėjime, neįmanoma, jog žmogus atsisės ir bus pagerbtas kaip žentas. Ne. Mūsų šalyje žentai yra labai gerbiami. Gerbiami reiškia pamaloninti. Kad duktė neišsiskirtų. Todėl niekas neturėtų tikėtis... Kartais mes juokaujame apie žentus Indijoje. Anksčiau... Ir dabar tebevyrauja sistema, jog duktė privalo ištekėti. Tai - tėvo atsakomybė. Ji vadinama kanyā-dāna. Tėvas negali priversti sūnaus vesti. Tai nėra labai gera atsakomybė. Tačiau jeigu yra duktė, tėvas turi pasirūpinti, kad ji ištekėtų. Anksčiau ji tekėdavo dešimties, dvylikos, trylikos metų, ne daugiau. Tokia yra sistema. Tai buvo Vedinė sistema. Kanyā. Kanyā reiškia „prieš pasiekiant lytinę brandą“. Kanyā. Taigi kanyā-dāna. Ji turi būti kažkam perduodama. Taigi pulina brāhmaṇa, brāhmaṇa, labai gerbiamoje bendruomenėje, buvo labai sunku rasti tinkamą žentą. Todėl anksčiau vienas džentelmenas galėdavo tapti verslininku paprasčiausiai vesdamas. Savo jaunystėje, kai buvau mokinys, mokiausi mokykloje, turėjau vieną klasioką, kuris mane pasikvietė į svečius. Pamačiau vieną rūkantį džentelmeną, ir jis manęs paklausė: „Ar žinai šį vyrą?“ Paklausiau: „Iš kur galiu jį žinoti?“ Jis atsakė: „Jis - mano tėtos vyras, o mano teta - šešiasdešimt ketvirtoji jo žmona.“ Šešiasdešimt ketvirtoji. Taigi šių pulina brāhmaṇas verslas buvo štai toks. Vesti kur nors, pasilikti ten kelias dienas, tuomet eiti pas kitą žmoną, eiti pas dar kitą žmoną, ir vėl pas kitą. Paprasčiausiai eiti nuo žmonos pas žmoną - toks jų reikalas. Tokią socialinę sistemą matėme. Dabar šie dalykai išnyko. Niekas nenorės tekėti už vyro, kuris vedė šešiasdešimt keturis kartus. (Juokas) Tačiau taip buvo. Taigi žentas šiuo atveju yra labai pagerbiamas. Yra daugybė istorijų apie tai, tačiau neturėtume tam švaistyti savo laiko. (Juokas)