LT/Prabhupada 0989 - Guru malonės dėka asmuo gauna Krišna. Tai yra bhagavad bhakti joga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Guru malonės dėka asmuo gauna Krišna. Tai yra bhagavad bhakti joga
- Prabhupāda 0989


740724 - Lecture SB 01.02.20 - New York

Prabhupada: Suvokti Krišna nėra paprastas dalykas. Krišna sako,

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Taigi ši tiesa yra suprantama per... Per Krišna arba per Krišnos atstovą. Bhagavad gītoje Krišna-sako mayy āsakta,

manāḥ pārtha-yogaṁ yuñjan
mad āśrayaḥ -
(BG 7.1)

Mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ reiškia "Mano... " Iš tikrųjų tai reiškia,... Mad-āśrayaḥ reiškia, tą, kuris priėmė Krišnos prieglobstį, arba tą, kuris be jokių išlygų atsidavė Krišnai. Jis yra vadinamas mad-āśrayaḥ, arba tas, kuris tobulai priėmė Krišnos prieglobstį. Taigi ši joga, ši bhakti joga, kaip čia teigiama, bhagavad-bhakti-yogataḥ... Taigi bhakti jogos gali būti išmokta, kai žmogus visiškai priima lotosinių bhagava-bhakta kojų prieglobstį. Tai yra vadinama bhagava-bhakta. Jis negali savarankiškai tapti bhagavad-bhakta, nesirūpindamas savo dvasiniu mokytoju. Tai yra nesąmonė. Tai yra neišmanėliška. Jis niekada nesugebės.

Mes kasdien dainuojame, yasya prasādād bhagavat-prasādo. Ar jūs žinote reikšmę, deja. Yasya prasādād: jeigu dvasinis mokytojas yra patenkintas, tad Bhagavān yra patenkintas. O ne atskirai... Yasya, yasya prasādād. Iš dešimties įžeidimų, pirmasis įžeidimas yra guror avajñā, nepaklusimas guru nurodymams. o būtent guru reikalas ir skleisti Krišnos sąmonę. Ir jeigu žmogus burnoja pries žmogų, kuris visam pasauliui skleidžia Krišnos sąmonę, tai yra didžiausias įžeidimas. Tačiau mes skaitome dešimt įžeidimų, gurvaṣṭaka, ir guru... Ar jūs žinote prasmę, kas tai yra, śrī-guru-carana-padma? Kokia tai daina? Skaitykite.

Atsidavusysis: Śrī-guru-carana-padma, kevala bhakati-sadma, bando mui sāvadhāna...

Prabhupada: Oh, sāvadhāna mate, "su dideliu rūpesčiu." Jūs dainuojate šią dainą - ar žinote prasmę? Ne. Kas gali paaiškinti prasmę? Taip, jūs paaiškinkite.

Atsidavusysis: Śrī-guru-carana-padma reiškia "guru lotosinės pėdos." Kevala bhakati-sadma, jis yra atsidavimo arba bhakti šaltinis. Bando mui sāvadhāna reiškia jog mes jį garbiname su didele pagarba.

Prabhupada: Hm. Skaitykite. Skaitykite kitas eilutes.

Atsidavusysis: Jāhāra prasāde bhāi... Prabhupada: Oh, jāhāra prasāde bhāi. Tada ?

Atsidavusysis: E bha va toriyā jāi. Prabhupada: E bha va toriyā jāi. Jeigu žmogus, noriu pasakyti, gauna guru palankumą, tada kelias peržengti nežinojimą yra švarus. Jāhāra prasāde bhāi, e bha va toriyā jāi. Tada kita eilutė?

Atsidavusysis: Kṛṣṇa-prāpti hoy jāhā hāte.

Prabhupada: And krṣṇa-prāpti hoy jāhā hate: guru malonės dėka žmogus gauna Krišna. Tai yra... Yasya prasādād bhagavat. Visur. Tai yra bhagavad-bhakti-yoga. Taigi, tas, kuris nepasiekė šio lygio, kokia tai bhagavad-bhakti? Tai yra neišmanėliška. Tai nėra bhagavad...

evaṁ prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogataḥ
(SB 1.2.20)