LT/Prabhupada 1008 - Mano Guru Maharadžas įsakė man "Eik ir skelbk šį kultą Vakarų šalyse"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mano Guru Maharadžas įsakė man "Eik ir skelbk šį kultą Vakarų šalyse"
- Prabhupāda 1008


750713 - Conversation B - Philadelphia

Sandy Nikson: Kaip jūs susidorojate su negatyvumu? Išoriniame pasaulyje... Bhaktai susiduria su negatyvumu kiekvieną dieną, žmonės, kuriems neįdomu. Kaip ne tik išoriniame pasaulyje, tačiau kaip susidoroti su tuo viduje? Kaip išsilaisvinti nuo to negatyvumo?

Prabhupada: Negatyvumas reiškia ... Tiesiog kaip mes sakome "Jokių neleistinų lytinių santykių." Mes sakome, mes mokome mūsų studentus, "Jokių neleistinų lytinių santykių." Ar manote, kad tai yra negatyvu? (Šone :) Ką ji turi omenyje...?

Jayatīrtha: Situacija yra, kad kiti žmonės galvoja, kad tai negatyvu, todėl jie neigiamai į mus žiūri. Taigi, ji sako, kaip mes turėtume į tai reaguoti.

Sandy Nikson: Na, kaip jūs su tuo kovojate viduje...žinote?

Ravindra-svarūpa: Ką turite omenyje, negatyvumas savyje?

Sandy Nikson: Ne, ne, ne tik kritika, bet ... Jei atsiranda daug žmonių, kurie visą laiką nusiteikę prieš jus... Čia jūs esate apsupti žmonių, kurie yra teigiami ir kurie jus skatina. Bet, kai jūs susiduriate su išoriniu pasauliu ir žmonės jus sekina ir ima iš jūsų energiją, kaip jūs papildote tą energiją? Kaip jūs ...

Ravindra-svarūpa: Kaip mes išliekame tvirti, kai yra tiek daug žmonių nusiteikusių prieš mus?

Prabhupada: Taip?

Ravindra-svarūpa: Ji nori žinoti, kaip mes išliekame tvirti, kai yra tiek daug žmonių nusiteikusių prieš mus.

Prabhupada: Taigi niekas nėra nusiteikęs prieš jus? Ar manote, kad niekas nėra nusiteikęs prieš jus? Aš klausiu jūsų.

Sandy Nikson: Ar aš manau kad niekas nėra nusiteikęs prieš mane? O, tikrai, yra žmonių nusiteikusių prieš mane, kuriems aš nerūpiu.

Prabhupada: Taigi yra prieš ir yra už. Kodėl nerimauti dėl tų kurie yra nusiteikę priešiškai? Lygiai taip kaip yra keletas žmonių nusiteikusių prieš mus, yra daug žmonių kurie mus palaiko. Tokia yra pozicija bet kurioje veiklos srityje. Taigi, jei kas nors yra prieš mus, kodėl mums tai turėtų kelti rūpestį? Mes tęskime savo teigiamą veiklą.

Sandy Nikson: Pavyzdžiui, jei dienai bėgant bhaktas susitinka tik su žmonėmis, kurie yra prieš jį, jis susiduria su blogais kontaktais, ir jis jaučiasi išsunkęs. Kaip jis ...?

Prabhupada: Mūsų bhaktas nėra toks nepastovus. (Juokas) Jie eina prie asmens, kuris yra nusiteikęs prieš mus ir įkvepia jį įsigyti knygą. Mes kadien parduodame knygas, didžiuliais kiekiais. Taigi nėra jokio priešiškumo prieš mus klausimo. Bet kuris, kuris netgi yra prieš mus, jis įtikinamas nusipirkti knygą. Taigi, kaip jis yra prieš mus? Jis perka mūsų knygą. (Šone :) Kokie yra kasdieniai mūsų knygų pardavimų skaičiai?

Jayatīrtha: Mes parduodame apie dvidešimt penkis tūkstančius knygų ir žurnalų per dieną.

Prabhupada: Kokia yra kaina?

Jayatīrtha: Surinkimas tikriausiai būtų apie 35-40.000 dolerių per dieną.

Prabhupada: Mes surenkame keturiasdešimt tūkstančių dolerių per dieną parduodami knygas. Kaip aš galiu pasakyti, kad jie yra prieš mus?

Sandy Nikson: Jūs labai teigiamas. Man tai patinka.

Prabhupada: Kur yra bet kuri kita institucija, kurie gali parduoti keturiasdešimt tūkstančių dolerių per dieną? Taigi, kaip jūs sakote, kad jie yra prieš mus?

Sandy Nikson: Mano paskutinis klausimas. Ar galite man papasakoti apie Harė Krišna mantrą, nes tai taip svarbu Krišnos sąmonėje, ir aš norėčiau išgirsti jūsų žodžiais...

Prabhupada: Labai paprasta. Hare reiškia: "O Viešpaties energija", ir Krišna reiškia "Viešpatie". "Prašau užimkite mane tarnyste Jums." Tai viskas. "Abu, Krišna ir Jo energija ..." Tiesiog kaip ir čia mes turime koncepciją vyrų ir moterų, panašiai, iš pradžių, Dievas ir Jo energija, Dievas yra vyras, o energija - moteris, prakṛti ir puruṣa. Iš kur ši moteris ir vyras idėja atsirado? Dievas sukuria tiek daug vyrų ir moterų. Taigi vyrų ir moterų idėja, iš kur tai ateina? Tai ateina iš Dievo. Jis yra visko pradžia. Taigi moteris, arba prakṛti, ar Dievo energija, ir Pats Dievas ... Jis vadinamas puruṣa. Taigi mes kreipiamės į abu - Dievą ir Jo energiją, užimti mus tarnyste Jiems. Tai Harė Krišna. O Hare reiškia: "O Dievo energija" O Krišna, "Viešpatie, jūs abu pasirūpinkite manimi ir užimkite mane tarnyste Jums. " Tai viskas. Tokia yra reikšmė.

Sandy Nikson: Gerai, ačiū.

Prabhupada: Ačiū.

Sandy Nikson: kai aš persikėliau į namus, ten buvo šie... Tiesiog išlindo iš žemės, buvo taip gražu juos matyti.

Prabhupada: Taigi jūsų klausimai taip pat atsakyti?

Anne Jackson: Ar galėčiau užduoti jums keletą klausimų? Gal galėtumėte papasakoti šiek tiek apie savo gyvenimą, ir kaip jūs žinojote, kad jūs Krišnos sąmonės judėjimo dvasinis mokytojas?

Prabhupada: Mano gyvenimas yra paprastas. Buvau šeimos žmogus. Vis dar turiu žmoną, vaikus, anūkus. Taigi, mano Guru Maharadžas įsakė man, "Keliauk ir skelbk šį kultą Vakarų šalyse." Taigi, savo Guru Maharadžo nurodymu viską palikau ir bandau įvykdyti šį nurodymą. Tai viskas.

Anne Jackson: Ar tai jis šioje nuotraukoje?

Prabhupada: Taip, tai mano Guru Maharadžas.

Anne Jackson: Ir jis jau nebegyvas.

Prabhupada: Ne.

Anne Jackson: Jis kalbėjo su jumis dvasiškai?

Prabhupada: Taigi tai yra mano (neaiškiai ). Tai viskas.

Anne Jackson: Kada tai buvo kai jis pasakė jums tai padaryti? Tai buvo labai vėlai jūsų gyvenime, kai jūs ...?

Prabhupada: Taip. Kai aš buvau dvidešimt penkerių metų aš pirmą kartą jį sutikau. Per pirmąjį susitikimą jis man tai nurodė. Taigi tuo metu buvau vedęs vyras. Aš turėjau du vaikus. Taigi, aš pamaniau, "Padarysiu tai vėliau." Bet aš bandžiau išeiti iš šeimos gyvenimo. Tai užtruko šiek tiek laiko. Bet aš stengiausi kaip galėjau įgyvendinti jo nurodymą. 1944 aš pradėjau žurnalą, Atgal pas Dievą, kai buvau gṛhastha. Tada aš pradėjau rašyti knygas, 1958 ar '59. Tokiu būdu, 1955 (1965) aš atvykau į jūsų šalį.