LT/Prabhupada 1051 - Aš neturiu kompetencijos, tačiau aš priėmiau, savo guru žodžius, kaip gyvenimą ir sielą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 1050
Sekantis puslapis - video 1052 Go-next.png

Aš neturiu kompetencijos, tačiau aš priėmiau, savo guru žodžius, kaip gyvenimą ir sielą
- Prabhupāda 1051


750712 - Lecture SB 06.01.26-27 - Philadelphia

Prabhupāda: Ar jūs kasdien nedainuojate? Tačiau ar jūs suprantate prasmę? Ar jūs tiesiog dainuojate? Kokia prasmė? Kas paaiškins? Na? Niekas nežino? Taip, kokia reikšmė?

Atsidavusysis: "Mano vienintelis noras yra tai jog mano protas buvo išvalytas, žodžiais sklindančiais iš mano dvasinio mokytojo lūpų. Aš daugiau nieko netrokštu." Prabhupāda: Taip. Tokia yra paraiška. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Citta reiškia sąmonė arba širdis. "Aš darysiu tik tai, bās. Mano Guru Mahārāja pasakė man; Aš darysiu tai." Cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Tai nėra mano išdidumas, tačiau aš galiu pasakyti, jūsų nurodymams aš tai padariau. Todėl, kad ir kokią nedidelę sėkmę jūs matote, negu mano visų Dievo brolių, tai yra dėl to. Aš neturiu kompetencijos, tačiau aš priėmiau, savo guru žodžius, kaip gyvenimą ir sielą. Tai faktas. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Visu turėtų tai daryti. Tačiau jeigu jis atlieka papildymus, pakeitimus, tada jis nugalėtas. Jokių papildymų, pakeitimų. Jūs turite kreiptis į guru - guru reiškia ištikimas Dievo, Krišnos, tarnas - ir priimate jo žodžius kaip tarnauti Jam. Tada jūs esate sėkmingas. Jeigu jūs sugalvojate, "Aš esu labiau protingesnis negu mano guru, ir aš galiu atlikti papildymus ar pakeitimus," tada jums galas. Taigi tai yra vienintelis. Dainuokite toliau.

Atsidavusysis: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati. Prabhupāda: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se, uttama-gati. Jeigu jūs norite realiai progresuoti, tada jūs privalote būti tvirtai ištikimi lotosinėmss guru pėdoms. Tada?

Dévot: Je prasāde pūre sarva āśā.

Prabhupāda: Je prasāde pūre sarva āśā. Yasya prasādāt... Tai yra visos Vaišnavų filosofijos instrukcija. Taigi nebent mes tai darysime, mes išliksime mūḍha, ir tai yra paaiškinta Ajāmila upākhyāna. Taigi šiandien mes skaitome šį posmą, sa evaṁ vartamānaḥ ajñaḥ. (SB 6.1.27). Vėl jis sako. Vyāsadeva vėl sako jog " Šis neišmanėlis buvo..., atsidėjęs savo sūnaus, Nārāyaṇa, tarnystei." Jis nežinojo, "Kas yra tas Nārāyaṇa?" Jis žinojo savo sūnų. Tačiau Nārāyaṇa yra toks gailestingas, jog kadangi jis pastoviai šaukė savo sūnų, "Nārāyaṇa, prašau ateik čia. Nārāyaṇa, prašau paimk tai," taigi Krišną priėmė tai, jog "Jis gieda Nārāyaṇa." Krišna yra toks gailestinga. Jis niekada neturėjo omenyje jog "Aš einu pas Nārāyaṇa." Jis norėjo savo sūnaus, nes jis buvo prisirišęs. Tačiau jis turėjo galimybę giedoti šventą Nārāyaṇos vardą. Tai yra laimė. Todėl, pagal tai, nes keičiame vardą. Kodėl? Nes kiekvienas vardas yra skirtas tapti Krišnos tarnu. Taigi kaip Upendra. Upendra reiškia Vāmanadeva. Taigi jei jūs kviesite "Upendra, Upendra," ar panašiai, šis vardas yra užskaitomas. Taigi tai bus paaiškinta vėliau. Taigi čia irgi yra pasakyta... Taigi pirmame posme pasakyta, mūḍha antrame posme irgi (SB 6.1.26), pasakyta sa evaṁ vartamānaḥ, ajñaḥ , (SB 6.1.27). Ajña reiškia neišmanėlis. Mūḍha reiškia neišmanėlis. Ajña reiškia nežinantis, tas kuris neturi žinių. Jña reiškia, tas kuris turi žinias. Ajña reiškia, tas kuris neturi žinių. Mṛtyu-kāla upasthite. Taigi visi šiame materialiame pasaulyje, jis yra mūḍha, ajña. Jam nerūpi, jog "Aš turėsiu sutikti mirtį. Kai viskas baigsis, visi mano planai, visi mano turtai, viskas, viskas baigsis." Jis to nežino. Jis žino tai, tačiau jam nerūpi pastebėti šiuos dalykus. Todėl visi yra mūḍha ir ajña. Tada, nepaisant to, kad atėjo mirtis, matiṁ cakāra tanaye bāle nārāyaṇāhvaye. Jis patiria, "Aš mirštu; mirtis yra šalia." Vistiek, jis galvoja apie tą vaiką. Taigi yaṁ yaṁ vāpi smaran loke tyajaty ante (BG 8.6). Jis turi vaiką. Jo vardas Nārāyaṇa. Jo padėtis yra skirtinga. Tačiau jeigu aš panašiai esu prisirišęs prie savo šuns, tai kokia tada mano padėtis? Ar bet kas. Naturaliai, aš galvosiu apie savo šunį, ir nedelsiant aš gausiu kitą kūną, panašų į šuns arba šuns. Tai yra gamtos dėsniai. Yaṁ yaṁ vāpi smaran loke tyajaty ante kalevaram. Tuo metu... Mirties metu bus išbandymas, kokį kūną jūs gausite. Taigi yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvam. Panašiai kaip jis yra labai prisirišęs prie savo sūnaus. Jis galvoja apie savo sūnų. Panašiai, jeigu tu esi labai prisirišęs prie savo šuns ar kažko kito, jūs galvosite tuo metu. Todėl praktikuokite Hare Krišna, jog mirties metu jūs galėtumėte galvoti apie Krišna ir jūsų gyvenimas yra sėkmingas.

Ačiū jums labai. Atsidavusieji: Jaya Prabhupāda.