LV/Prabhupada 0012 - Zināšanu Avots Jāsaklausa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Source Of Knowledge Should Be By Hearing - Prabhupāda 0012


Lecture on BG 16.7 -- Hawaii, February 3, 1975

Ikviens no mums ir nepilnīgs. Mēs ļoti lepojamies ar savām acīm: "Vai vari man parādīt?" Kādas pilnvaras ir jūsu acīm redzēt? Viņš neiedomājas, ka "Man nav pilnvaru; tomēr es vēlos redzēt." Šīs acis, ak, to darbība atkarīga no tik daudziem apstākļiem. Nu šeit ir (ieslēgta) elektrība, jūs varat redzēt. Tiklīdz elektrība ir izslēgta, jūs redzēt nevarat. Tad kāda vērtība ir jūsu acīm? Jūs pat neredzat, kas notiek aiz šīs sienas. Tādēļ neticiet saviem, tā sauktajiem, jutekļiem kā zināšanu avotam. Nē. Zināšanu avots jāizprot klausoties. To sauc par śruti. Tādēļ Vēdu nosaukums ir śruti. Śruti-pramāṇa, śruti-pramāṇa. Gluži kā bērns vai zēns vēlas zināt, kas ir viņa tēvs. Kādi ir pierādījumi? Pierādījumi ir śruti, mātes uzklausīšana. Māte saka: "Tas ir tavs tēvs." Tātad viņš dzird; viņš nezina, kā attiecīgais cilvēks kļuvis par viņa tēvu. Tas tāpēc, ka pirms viņa ķermenis tika radīts, tēvs jau bija, kā gan viņš kā topošais bērns varēja to redzēt? Tātad, redzot vien, jūs nevarat noskaidrot, kurš ir jūsu tēvs. Jums jāuzklausa autoritāte. Māte ir autoritāte. Tādēļ śruti-pramāṇa: pierādījumi rodami klausoties, nevis redzot. Redze...mūsu nepilnīgās acis...Tur ir tik daudz šķēršļu. Tāpēc līdzīgā veidā ar tiešu uztveri jūs nevarat uzzināt patiesību.

Tieša uztvere ir spekulēšana. Doktors Varde. Doktors Varde prātuļo, kas ir Atlantijas Okeāns. Viņš ir akā, trīs pēdu (1 pēda=30,48cm) lielā akā, un kāds draugs viņam stāstīja: "Ak, es esmu redzējis plašus ūdeņus." "Kādi tad tie plašie ūdeņi ir?" "Atlantijas Okeāns." "Cik liels tas ir?" "Ļoti, ļoti liels." Tad Doktors Varde domā: "Varbūt četras pēdas. Šī aka ir trīs pēdas. Tas var būt četras pēdas. Nu labi, piecas. Nu taču, desmit pēdas." Tādā veidā spekulējot, kā gan Doktors Varde izpratīs Atlantijas okeānu vai Kluso okeānu? Vai jūs varat novērtēt garumu un platumu Atlantijas vai Klusajam okeānam, šādi prātuļojot? Tātad ar šādām spekulācijām skaidrību neiegūt. Viņi šādi spekulē tik daudzus gadus par šo Visumu, tas ir, cik daudz tur zvaigžņu, kāds ir garums un platums, kuri ir... Neviens nezina visu pat par šo materiālo pasauli, ko tad teikt par garīgo pasauli? Tā ir tālu, ļoti tālu.

Paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). To jūs atradīsiet Bhagavad-gītā. Ir cita daba. Šī daba, ko jūs redat, debesis, apaļformas velvi, virs tās atkal ir piecu elementu slāņi. Tas ir pārklājs. Gluži tāpat ir ar jums jau pazīstamo kokosriekstu. Tam ir ciets apvalks, un šajā apvalkā ir ūdens. Līdzīgā veidā iekšpus šī apvalka... Un ārpus šī apvalka ir pieci slāņi, no kuriem cits ir tūkstošiem reižu lielāks par citu: Ūdens slānis, gaisa slānis, uguns slānis. Jums jāizkļūst cauri visiem šiem slāņiem. Tad jūs nokļūsiet garīgajā pasaulē. Visi šie Visumi, neskaitāms daudzums, koṭi. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (Bs. 5.40) Jagad-aṇḍa nozīmē Visums. Koṭi, daudz šādu apkopotu miljonu veido materiālo pasauli. Un pāri tādai materiālai pasaulei ir garīgā pasaule, citas debesis. Tās arī ir debesis. Tās sauc paravyoma. Tātad ar jūsu jutekļu uztveri vien jūs nevarat novērtēt pat to, kas ir uz mēness planētas vai saules planētas uz šīs planētas, šajā Visumā. Kā gan jūs varat saprast garīgo pasauli, vienkārši spekulējot? Tā ir muļķība.

Tādēļ śāstra saka: acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṁs tarkeṇa yojayet. Acintyu, kas ir neaptverama, ārpus mūsu jutekļu uztveres robežām, nemēģiniet strīdēties, saprast to un spekulēt. Tā ir muļķība. Tas nav iespējams. Tādēļ mums jāvēršas pie guru. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet, samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham (MU 1.2.12). Tāds ir process.