LV/Prabhupada 0027 - Viņi Nezina, Ka Ir Nākamā Dzīve

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

They do Not Know That There is Next Life -
Prabhupāda 0027


Lecture on CC Adi-lila 7.1 -- Atlanta, March 1, 1975

Tātad (lasa): "Persona, ko saistījusi materiālā eksistence, ir bezspēcīga. Bet saistītā dvēsele maijas jeb ārējās enerģijas [radītās] ilūzijas ietekmē domā, ka viņu pilnībā aizsargā tās valsts, sabiedrība, draudzība un mīlestība, nezinot, ka nāves brīdī neviens no tiem nevar viņu glābt." To sauc par maiju. Bet viņš netic. Maijas ilūzijas ietekmē viņš arī netic tam, kāda ir glābšanas nozīme. Glābšana. "Glābšana" nozīmē " sevis atsvabināšana no šī atkārtotā dzimšanas un nāves cikla". Tā ir īsta glābšana. Bet viņi [to] nezina. (lasa:) "Materiālās dabas likumi ir tik vareni, ka nekas no mums materiāli piederošā nevar mūs paglābt no nāves nežēlīgajām ķetnām." Visi to zina. Un tā ir mūsu patiesā problēma. Kurš gan nebaidās no nāves? Ikviens baidās no nāves. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīvajai būtnei [tās patiesajā stāvoklī] nāve nav paredzēta. Tā ir mūžīga; tādēļ dzimšana, nāve, vecums un slimības— tas viss viņai ir apgrūtinājums. Tā kā viņa ir mūžīga, viņa nedzimst, na jāyate, un tas, kurš nedzimst, arī nemirst, na mriyate kadācit. Tas ir mūsu patiesais stāvoklis. Tādēļ mēs baidāmies no nāves. Tā ir mūsu dabiskā tieksme. Tādēļ mūsu glābšana no nāves— tas ir cilvēces galvenais uzdevums. Mēs mācām šo Krišnas apziņas kustību tikai šim nolūkam. Tādam vajadzētu būt visu nolūkam. To norāda šāstras. Tie, kuri ir sargātāji, kā valdība, tēvs, skolotājs, viņi ir bērnu aizbildņi. Viņiem būtu jāzina, kā aizsargāt pasaules... Na mocayed yaḥ samupeta mṛtyum. Kur tad ir šī vispasaules filozofija? Tādas filozofijas nav. Vienīgi šī Krišnas apziņas kustība izvirza šo filozofiju, nevis kaprīzi, bet tā, kā to norāda šāstras, vēdiskā literatūra un autoritātes. Tāds ir mūsu lūgums. Mēs atveram centrus visā pasaulē [un to darām] cilvēku sabiedrības labklājības dēļ; viņi nezina, kāds ir dzīves mērķis, viņiem nav zināms tas, ka pēc nāves seko [nākamā] dzīve. Ko tādu viņi nezina. Nākamā dzīve būs neapšaubāmi, un jūs tai varat sagatavoties jau šajā dzīvē. Jūs varat doties uz augstākām planetārajām sistēmām un iegūt lielākas ērtības, materiālo komfortu. Jūs varat palikt šeit nodrošinātā stāvoklī." [Ar vārdu] "nodrošinātā" domāta materiālā dzīve. Gluži tāpat, kā ir teikts:

yānti deva-vratā devān
pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
mad-yājino 'pi yānti mām
(BG 9.25)

Tātad jūs varat sevi sagatavot labākai dzīvei debesu planētās vai labākai sabiedrībai šajā pasaulē, vai doties uz planētām, kurās valda spoki un citas nejaucības. Vai arī varat doties uz planētu, kur mīt Krišna. Jums ir visas iespējas. Yānti bhūtejyā bhūtāni mad-yājino 'pi yānti mām. Jums vienkārši sevi jāsagatavo. Tāpat kā jaunībā viņi [ļaudis] tiek izglītoti— kāds būs inženieris, kāds būs mediķis, cits būs advokāts un [būs arī] daudzu citu profesiju pārstāvji, un viņi tiek sagatavoti ar izglītības palīdzību; līdzīgā veidā jūs varat sagatavoties savai nākamajai dzīvei. To nav grūti saprast. Bet viņi netic nākamajai dzīvei, lai gan to saprast ir ļoti vienkārši. Patiesībā nākamā dzīve pastāv, jo Krišna [to] saka, un mēs filozofiju par to, ka pastāv nākamā dzīve, varam saprast ar nelielām zināšanām. Tātad mūsu priekšlikums ir, ka "Ja jums sevi jāsagatavo nākamajai dzīvei, tad kādēļ gan nepapūlēties, lai sagatavotos mājupceļam pie Dieva? Tāds ir mūsu ierosinājums.