LV/Prabhupada 0030 - Krišna Vienkārši Bauda

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa Is Simply Enjoying- Prabhupāda 0030


Sri Isopanisad, Mantra 2-4 -- Los Angeles, May 6, 1970

"Lai gan Dieva Augstākā Personība atrodas savā mājoklī, Viņš ir ātrāks par prātu un var uzvarēt visus pārējos. Viņam nevar tuvoties pat varenie padievi. Lai gan Viņš atrodas vienuviet, Viņš kontrolē tos, kuri nodrošina [mūs ar] gaisu, lietu. Viņš savā pārakumā pārspēj visus." Tas apstiprināts Brahma samhitā: "goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ" (Bs. 5.37.). Lai gan Krišna vienmēr ir Goloka Vrindāvanā, Viņam pienākumu nav. Viņš vienkārši bauda Savu biedru sabiedrību, gopī un govju ganuzēnu, Savas mātes, Sava tēva sabiedrību. Brīvs, pilnīgi brīvs. Un tie, kuri ir Viņa biedri, ir vēl brīvāki. Tas tādēļ, ka tad, kad biedri ir briesmās, Krišna raizējas, kā tos izglābt, bet biedriem šādu raižu nav. "Ak, tur ir Krišna!" Lūk tā. Biediem raižu nav. Notiek viskautkas — to jūs varat izlasīt grāmatā par Krišnu — tik daudzas, dažādas briesmas. Zēni un Krišna katru dienu mēdza ar saviem teliņiem un govīm doties mežā spēlēties pie Jamunas krastiem, bet Kamsa sūtīja kādu dēmonu, lai viņus nogalinātu. To jūs esat redzējuši arī attēlos. Tādēļ viņi vienkārši bauda, jo viņiem ir pārliecība. Tāda ir garīgā dzīve. Avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana. Šī spēcīgā ticība tam, ka "jebkurā bīstamā situācijā Krišna mani izglābs", ir atdeve.

Ir sešas atdeves pakāpes. Vispirms mums jāpieņem tas, kas ir labvēlīgs garīgajai kalpošanai; mums jānoraida viss, kas garīgajai kalpošanai ir nelabvēlīgs. Un tālāk jums jāiepazīstina sevi Kunga biedriem. Gluži tāpat, kā Krišnam bija tik daudz biedru, arī jūs varat...Gribot, protams,... nevis mākslīgi. Kad kļūsiet attīstīts, tad sapratīsiet, kādas ir jūsu attiecības ar Krišnu. Tad, ja jūs ļaujat sevi iepazīt šajā sabiedrībā, nākamā pakāpe ir pārliecība, ka "Krišna mani aizsargās." Patiesībā Viņš aizsargā visus. Tas ir fakts. Bet, esot maijas pakļautībā, mēs domājam, ka pasargājam sevi, barojam sevi. Nē. Tā tas nav.