LV/Prabhupada 0075 - Jums Jādodas Pie Guru

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

You Must Go to a Guru - Prabhupāda 0075


Lecture on SB 1.8.25 -- Mayapur, October 5, 1974

Kad cilvēks ir ieinteresēts uzdot augstāka līmeņa jautājumus, brahma-džigjāsa, tad viņam nepieciešams guru. Tasmād guruṁ prapadyeta: "Ja jūs nu esat ieinteresēts saprast augstāka līmeņa zināšanas, jums tad jāvēršas pie guru." Tasmād guruṁ prapadyeta. Kas? Jijñāsuḥ śreya uttamam. Uttamam. "Uttamam" nozīmē tas, kurš ir pāri tumsai. Visa pasaule ir tumsā. Tātad tas, kurš vēlas pacelties pāri tumsai. Tamasi mā jyotir gama. Vēdu norādījums ir: "Neturiet sevi tumsā. Dodieties uz gaismu." Šī gaisma ir Brahmans, brahma-džigjāsa. Tātad tas, kurš ir ieinteresēts... Uttama... Udgata-tama yasmāt. Udgata-tama. "Tama" nozīmē "neziņa". Tātad garīgajā pasaulē nav neziņas. Gjāna. Mājāvadī filozofi vienkārši saka gjāna, gjānavān. bet gjāna nav stereotips. Gjānai ir dažādība. Gluži kā Vrindāvanā ir gjāna, bet ir arī dažādība. Kāds vēlas mīlēt Krišnu kā kalps. Kāds vēlas mīlēt Krišnu kā draugs. Kāds vēlas novērtēt Krišnas pilnības. Kāds vēlas mīlēt Krišnu kā tēvs un māte. Kāda vēlas mīlēt Krišnu kā laulātā draudzene, kā mīļākais — lai nu paliek. Tātad kāds vēlas mīlēt Krišnu kā draugs. Gluži kā Kamsa. Tā arī ir Vrindāvanas līla. Viņš vienmēr domā par Krišnu citādi — kā Krišnu nogalināt. Putana arī šķietami ieradās kā Krišnas mīlētāja, lai piedāvātu savu krūti zīdīšanai, bet iekšējā vēlme bija, kā nogalināt Krišnu. Bet arī to uztver kā netiešu mīlestību, netiešu mīlestību. Anvajāt.

Tā Krišna ir džagat-guru. Viņš ir sākotnējais skolotājs. Šis skolotājs personīgi Bhagavad-gītā māca, un mēs, nelieši, nemācāmies. Paskat tikai. Tādēļ mēs esam mūdhas. Ikviens, kurš nav piemērots uzsākt mācības, ko sniedzis džagad-guru, ir mūdha. Tādēļ mūsu mēģene ir šāda: ja persona nezina, kas ir Krišna, ja persona nezina, kā sekot Bhagavad-gītai, mēs nekavējoties pieņemam viņu kā blēdi [nelieti]. Nav svarīgi, vai viņš būtu premjerministrs , Augstākās tiesas tiesnesis vai... Nē. "Nē, viņš ir premjerministrs. Viņš ir Augstākās tiesas tiesnesis. Tomēr mūdha?" Jā. "Kā?" Māyayāpahṛta-jñānāḥ: (BG 7.15) "Viņam nav zināšanu par Krišnu. Viņu ir pārklājusi maija." Māyayāpahṛta-jñānā āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. Tādēļ viņš ir mūdha. Tādēļ tieši jāsludina. protams, jūs varat teikt to visu maigā valodā, lai neradītu satraukumu, bet ikviens, kurš nepieņem Krišnu kā džagad-guru un nemācās Viņa dotajās mācībstundās, [tas] ir nelietis. Gluži kā šis mūdha Džaganātha Puri. Viņš saka, ka "Jums jāpiedzimst. Tad jūs varat..." Tās mūdha, uztveriet viņu kā nelieti. Kāpēc? Viņš [Krišna] ir džagad-guru; arī viņš [šāda persona] saka: "Es esmu džagad-guru." Bet viņš nav džagad-guru. Viņš pat nekad netika redzējis, kāds ir džagat. Viņš ir varde. Un viņš apgalvo, ka ir džagad-guru. Tātad viņš ir mūdha. [To] saka Krišna. Viņš ir mūdha, jo viņš nepieņem Krišnas sniegtās mācībstundas.