LV/Prabhupada 0120 - Neaptverams Mistikais Spēks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Neaptverams Mistikais Spēks - Prabhupāda 0120


Morning Walk At Cheviot Hills Golf Course -- May 17, 1973, Los Angeles

Prabhupāda: Vai esat iztulkojuši vai ne?

Svarūpa Dāmodara: Neaptverami?

Prabhupāda: Jā. Neaptverami vai mistiski.

Svarūpa Dāmodara: Mistiskais spēks.

Prabhupāda: Jā.

Svarūpa Dāmodara: Es tikai apkopoju to, ko Šrīla Prabhupāda izskaidroja, dažādās ačintja šakti, ko mēs novērojām.

Prabhupāda: Šeit darbojas ačintja šakti, šī migla. Jums nav spēka to izkliedēt. Tas ir pāri jūsu spēkiem. Jūs varat izskaidrot ar vārdu salikumiem...

Garāmgājējs: Labrīt.

Prabhupāda: Labrīt. ...ka "šādas ķimikālijas, šādas molekulas, šāds tas, tas," ir tik daudz kā. Bet jums nav spēka to izkliedēt.

Svarūpa Dāmodara: Jā. Viņiem ir izskaidrojums, kā migla veidojusies. Viņi to sauc...

Prabhupāda: To jūs varat darīt. Tas ir, es arī to varu. Tie nav nekādi lielie nopelni. Bet, ja jūs zināt, kā tā ir veidojusies, tad neitralizējiet to.

Svarūpa Dāmodara: Mēs zinām, kā tā veidojusies. Mēs zinām, kā tā ir veidojusies.

Prabhupāda: Jā. Tātad jūs zināt, tad jūs atklājat, neitralizējat. Tāpat kā iepriekš karā tika šautas atombultas brahmāstras. No vienas puses... Brahmāstra nozīmē pārmērīgu karstumu. Tātad tās kaut ko izraisīja, tās pārvērtās ūdenī. Karstuma dēļ ir jābūt ūdenim. Kur gan ir tāda zinātne?

Svarūpa Dāmodara: Tāpat kā piens. Piens izskatās balts, bet tas ir tikai ūdens. Viņi to sauc par koloidālu proteīnu suspensiju, šos kazeīnus, ūdenī. Līdzīgā veidā šī migla ir tikai ūdens koloidāla suspensija gaisā.

Prabhupāda: Jā. Tātad [,ja] jūs radāt kādu uguni, tā tūlīt tiks izkliedēta. [Šādu] ūdeni var izkliedēt uguns. Tātad jums jādara [uguns]. To jūs nevarat. Jūs tikai izšaujat vienu bumbu. Būs kāds karstums, un migla izklīdīs. Dariet to.

Karandhara: Tas varētu uzspridzināt planētu. Tas varētu uzspridzināt planētu.

Prabhupāda: Harē Krišna. Ūdeni var neitralizēt ar uguni vai gaisu. Visi to zina. Tātad dariet to, suspensija. Tātad šis mistiskais spēks ir domāts jums. Jūs varat runāt muļķības, bet jūs nevarat to apkarot. Tādēļ tas ir mistisks spēks. Līdzīgā veidā ir tik daudz kas. tas ir ačintja šakti. Jūs pat nevarat iedomāties. Dabiskā veidā nekavējoties uzaust saule — miglas vairs nav. Viss beidzies. Mazs temperatūras pieaugums uz Saules, viss beidzies. Nīhāram iva bhāskaraḥ. Šis piemērs ir dots Bhāgavatā. Nīhāra, to sauc par nīhāru. Tāpat kā nīhāru nekavējoties izkliedē bhāskara, Saule, līdzīgi, ja jūs varat atmodināt viņa snaudošo ziedošanos, tad viss beidzies, visas viņa grēcīgo darbu sekas būs beigušās. Nīhāram iva bhāskaraḥ. Jums tikai jārada... Jūs aprēķināt, ka Saule ir veidota no šādām un tādām ķīmiskām vielām. Tikai radiet vienu Sauli un metiet to. Vienkārši teorētiska nākotne, maldināšana un žonglēšana ar vārdiem nav laba.

Svarūpa Dāmodara: To sauc par pētījumu. Pētījums nozīmē saprast to, kas nebija zināms iepriekš.

Prabhupāda: Jā. Pētījums nozīmē, ka visi atzīstat sevi kā muļķus un neliešus. Kam domāts pētījums? Kam — to neviens nezina. Citādi kāda gan vajadzība pēc pētījuma? Jūs nezināt. Atzīstiet. Ir tik daudz mistisku spēju. Jūs nezināt, kā tās darbojas. Tādēļ jums jāpieņem neaptveramais spēks. Un, nepieņemot neaptveramā spēka principu, vārdam "Dievs" nav nozīmes. Ne tā, ka Bala jogs kļuva par Dievu. Tie ir nelieši, muļķi. Bet saprātīgie pārbaudīs neaptveramo spēku. Tāpat kā mēs pieņemam Krišnu kā Dievu — neaptveramu spēku. Mēs pieņemam Rāmu kā neaptveramu spēku. Ne tik lēti. Kāds nelietis atnāk un saka "es esmu Dieva inkarnācija". Tas nav tā. "Rāmakrišna ir Dievs." Mēs to nepieņemam. Mums jāredz neaptveramais mistiskais spēks. Tāpat kā Krišna bērna veidolā pacēla kalnu. Tas ir nepatverams mistisks spēks. Rāmačandra izveidoja akmens tiltu bez balstiem. Akmeņi sāka peldēt pa ūdens virsu. Tas ir neaptverams spēks. Un tā kā jūs nespējat pielāgoties šim neaptveramajam spēka, kad tas ir aprakstīts, jūs sakāt: "Ak, tie ir tikai nostāsti." Kā to sauc? Mitoloģija. Bet [vai tiešām] šie dižie, varenie viedie Vālmīki, Vjāsadēva un citi āčārjas vienkārši šķērdēja savu laiku, rakstot mitoloģiju? Šādi mācīti zinātnieki? Un viņi to neskaidroja kā mitoloģiju. Viņi to pieņēma kā patiesu faktu. Bija meža ugunsgrēks. Visi draugi un govju ganiņi uztraucās. Viņi vērsās pie Krišnas: "Krišna, ko darīt?" "Viss kārtībā." Viņš [Krišna] aprija visu uguni. Tas ir neaptverams mistisks spēks. Tas ir Dievs. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ (Višnu Purāna 6.5.47.). Šīs sešas varenības visā pilnībā. Tas ir Dievs. Arī mums ir neaptverama enerģija vai mistisks spēks, [tikai] ļoti nelielā daudzumā. Tik daudz kas notiek mūsu ķermenī. Mēs nespējam izskaidrot. Tas pats piemērs. Mani nagi izveidojas tieši tiem paredzētā, atbilstošā formā. Lai gan tie [reizēm] tiek bojāti kādas kaites dēļ, tie atkal izaug. Es nezinu, kāda tehnika strādā, ka nags aug, tieši piemērots tā stāvoklim un visām citām pazīmēm. tas nāk no mana ķermeņa. Tāds ir mistiskais spēks. Pat ja man, ārstiem un visiem citiem tas ir mistisks spēks... Viņi nespēj to izskaidrot.