LV/Prabhupada 0154 - Vienmēr Turiet Savi Ieroci Uzasinātu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0153
Next Page - Video 0155 Go-next.png

Vienmēr Turiet Savi Ieroci Uzasinātu - Prabhupāda 0154


Room Conversation -- May 7, 1976, Honolulu

Tamāla Krišna: Savā rakstā laikrakstam "Back to Godhead" par Marksu jūs saucat viņu par nejēgu, jūs saucat Marksismu par bezjēdzīgu.

Prabhupāda: Jā. Kāda ir viņa filozofija? Dialektiskuma?

Tamāla Krišna: Dialektiskais Materiālisms.

Prabhupāda: Tātad mēs esam uzrakstījuši vienu Dialektisko Spirituālismu.

Hari-šauri: Harikēšas.

Prabhupāda: Harikēša. Tamāla Krišna: Jā, viņš to mums nolasīja. Viņš sludina, es domāju, dažreiz Austrumeiropā. Mēs saņēmām ziņojumu. Vai viņš jums ir rakstījis?

Prabhupāda: Jā. Es to dzirdēju, bet vai ar viņu viss ir kārtībā?

Tamāla Krišna: No ziņojuma var spriest, ka laiku pa laikam viņš dodas uz kādās Austrumeiropas valstīm. Galvenokārt viņš pievēršas Anglijai, Vācijai un Skandināvijas valstīm. Viņam ir komanda, un viņi pasniedz dažāda veida runas un izplata grāmatas. Un uz kurām valstīm viņš dažkārt devās?

Bhakta: Čahoslovākiju, Ungāriju, Budapeštu.

Tamāla Krišna: Viņš dodas uz kādām Eiropas komunistu valstīm.

Bhakta: Viņi izveido saviem furgoniem viltus pamatnes un noslēpj grāmatas to apakšā tā, lai uz robežas tās nevarētu pamanīt. Zem furgona [viltus pamatnes] ir visas jūsu grāmatas. Kad viņi iekļūst valstī, tad viņi izplata grāmatas šiem studentiem.

Tamāla Krišna: Revolūcija.

Prabhupāda: tas ir ļoti jauki.

Bhakta: Dažreiz, viņš teica, kad viņš runā, tulks neteiks, ko viņš saka, jo tas ir...

Tamāla Krišna: Dažreiz viņš aizmirst — parasti viņš runā ļoti uzmanīgi, rūpīgi atlasītos vārdos. Bet reizi vai divas viņš sāk runāt tiešu Krišnas apziņu, un tulks paskatās uz viņu un netulko teikto vietējā valodā. Dažreiz viņš aizmirstas un sāk runāt par Krišnu kā Dieva Augstāko Personību, bet tulks pēkšņi uz viņu paskatās. Parasti viņš visu pārklāj.

Prabhupāda: Viņš ir paveicis labu darbu.

Tamāla Krišna: Viņš ir atbilstoša persona, ļoti saprātīgs.

Prabhupāda: Tātad šādi... Jūs visi esat saprātīgi, jūs spējat plānot. Mērķis ir atrast veidus, kā izplatīt grāmatas. Tas ir pirmais apsvērums. Bhāgavatā ļoti tēlaini ir aprakstīts, ka mums ir šis ķermenis un dažādas daļas. Tāpat kā Ardžuna sēž karietē. Ir kučieris, ir zirgi, groži. Ir lauks, bultas un loks. Tas viss ir tēlaini [aprakstīts]. Tātad to var izmantot mūsu Krišnas apziņas ienaidnieku nogalināšanai un tad atmest visus šos piederumus, karieti; [tad] mēs... Tāpat kā pēc cīņas uzvarot var viņus nogalināt. Un līdzīgi šeit ir šis ķermenis, šeit ir prāts, šeit ir jutekļi. Tādēļ pielietojiet tos, lai iekarotu šo materiālo eksistenci. Un tad atmetiet šo ķermeni un atgriezieties mājās.

Tamāla Krišna: Vai bhakta, es domāju, kā jūs, vienmēr ir iedvesmots virzīt mūs...

Prabhupāda: Tas asina jūsu ieročus. Tas arī ir aprakstīts. Kalpojot garīgajam skolotājam, jūs vienmēr turat savus ieročus uzasinātus. Un tad pieņemiet Krišnas palīdzību. Garīgā skolotāja vārdi asina ieročus. Un "yasya prasādad bhagavata"... Ja garīgais skolotājs ir laimīgs, tad Krišna nekavējoties palīdzēs. Viņš jums dos spēku. Pieņemsim, ka jums ir zobens, ass zobens, bet, ja jums nav spēka, ko gan jūs ar zobenu izdarīsiet? Krišna dos jums spēku cīnīties un nogalināt ienaidniekus. Viss ir aprkastīts. Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu [teica]: "Guru-kṛṣṇa-kṛpāya."(Čč Madhja 19.151) Padariet savu ieroci asu ar garīgā skolotāja norādījumiem, un tad Krišna dos jums spēku, jūs spēsiet iekarot. Šo pārnestā nozīmē doto skaidrojumu, es domāju, ka pieminēju vakar vakarā. Šeit ir pants, acyuta bala, acyuta bala. Vai Pušta Krišna ir šeit?

Hari-šauri: Pušta Krišna?

Prabhupāda: Mēs esam Krišnas kareivji, Ardžunas kalpi. Jums vienkārši jādarbojas atbilstoši, tad jūs uzvarēsiet ienaidniekus. Viņiem nav spēja, lai gan viņu skaits ir simtkārt lielāks. Tāpat kā Kuru un Pāndavas. Viņiem nav spēka, yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇaḥ (BG 18.78). Paturiet Krišnu jūsu pusē, tad viss būs veiksmīgi. Tatra śrīr vijayo.