LV/Prabhupada 0235 - Nekvalificēts Guru Nozīmē Tas, Kurš Nezina, Kā Mācekli Vadīt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nekvalificēts Guru Nozīmē Tas, Kurš Nezina, Kā Mācekli Vadīt - Prabhupāda 0235


Lecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Tātad gurūn ahatvā. Krišnas bhakta vajadzības gadījumā, ja viņš nav kvalificēts guru... Nekvalificēts guru nozīmē tādu, kurš nezina, kā vadīt mācekli. Guru pienākums ir vadīt. Tāds guru vismaz jānoraida. Tas ir Džīvas Gosvāmī... Kārya-kāryam ajānataḥ. Guru, kurš nezina, ko darīt un ko nedarīt, bet kļūdas pēc es esmu pieņēmis tādu par guru, viņu var noraidīt. Noraidot viņu, jūs varat pieņemt patiesu, īstenu guru. Tātad guru nedrīkst nogalināt, bet viņu var noraidīt. Tāds ir šāstru norādījums. Tātad Bhīšmadēva vai Dhronāčārja pilnīgi noteikti bija guru, bet Krišna netieši deva norādījumus Ardžunam, ka "lai gan viņi ir guru stāvoklī, tu viņus vari noraidīt." Kārya-kāryam ajānataḥ. "Faltiski viņi nezina." Šis Bhīšmadēva materiāli apsvēra savu stāvokli. Viņš zināja visu no paša sākuma; ka Pāndavas bija bāreņi bez tēva, un viņš tos audzināja no paša sākuma. Ne tikai tas vien; viņš bija tik ļoti pieķēries Pāndaviem, ka viņš domāja, kad tie tika izsūtīti uz mežu, pazuduši, tolaik Bhīšmadēva raudāja, ka "šie pieci zēni, viņi ir tik tīri, tik godīgi. Un ne tikai tīri un godīgi, tik spēcīgi karotāji, Ardžuna un Bhīma. Un šī Draupadī ir tikpat kā laimes dieviete. Un viņiem bija draugs Dieva Augstākā Personība Krišna. Un viņiem tomēr jācieš?" Viņš raudāja. Tik ļoti pieķēries viņš bija. Tādēļ Ardžuna apsver: "Kā gan es varu nogalināt Bhīšmu?" Bet pienākums ir tik stingri noteikts. Krišna dod padomu: "Jā, viņš jānogalina, jo viņš ir nostājies pretējā pusē. Viņš ir aizmirsis savu pienākumu. Viņam vajadzēja pievienoties jums. Tādēļ viņam vairs nav guru stāvokļa. Tev viņš jānogalina. Viņš nepareizi pievienojas otrai pusei. Tādēļ nebūs nekāda kaitējuma, nogalini viņu. Līdzīgi Dronāčārja. Līdzīgi Dronāčārja. Es zinu, ka viņi ir diženas personības, viņiem ir liela pieķeršanās. Bet tikai aiz materiāliem apsvērumiem viņi ir tur devušies. "Kādi ir šie materiālie apsvērumi?" Bhīšma domāja, ka "mani uztur Durjodhana nauda. Durjodhana mani uztur. Nu viņš ir briesmās. Ja es pievienošos otrai pusei, tad es būšu nepateicīgs. Viņš mani ir uzturējis tik ilgi. Un ja es briesmu brīdī, kad ir cīņa, pievienošos otrai pusei, tā būs..." Tā viņš domāja. Viņš nedomāja, ka "Ja arī Durjodhana mani uztur, viņš ir piesavinājies Pāndavu īpašumu." Bet tas ir viņa diženums. Viņš zināja, ka Ardžunu nekad nenogalinās, jo tur ir Krišna. "Tātad, no materiālā viedokļa raugoties, man jābūt pateicīgam Durjodhanam." Tāds pats stāvoklis bija Dronāčārjam. Viņu uzturēja.