LV/Prabhupada 0333 - Izglītot Ikvienu Iegūt Dievišķumu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Izglītot Ikvienu Iegūt Dievišķumu
- Prabhupada 0333


Lecture on BG 16.6 -- Hawaii, February 2, 1975

Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Tātad tieši tā. Šeit Saule ir nenozīmīga daļa, Kunga radīšana. Un Saulei ir tik daudz mirdzuma, ķermeņa starojuma, ka tas apgaismo un silda visu Visumu. Jūs to nevarat noliegt. Tā ir Saules pozīcija. Un ir miljoniem un triljoniem Sauļu, katra reizumis liekāka kā šī Saule. Šī ir mazākā Saule. Ir lielākas, lielākas Saules. Mēs varam saprast, kāds ir ķermeņa starojums. Tur nav grūtību. Šos Krišnas ķermeņa starojumu sauc par Brahmanu. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭiṣu vasudhādi-vibhūti-bhinnam, tad brahma: (Bs. 5.40.) "tas ir Brahmans, šis prabhā."

Līdzīgi Krišna ir klāt ikviena sirdī, tur atrodas. Tas ir bezpersoniskais izvērsums. Tāpat kā Saules gaisma ir saules staru bezpersoniskais izvērsums, līdzīgi Brahmana starojums ir Krišnas ķermeņa starojuma bezpersoniskais izvērsums. Un daļa, ar kuru Viņš izpaužas visur, aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham... (Bs. 5.35.). Viņš ir šajā Visumā. Viņš ir jūsu sirdī, manā sirdī. Viņš ir visur. "Visur" nozīmē, ka Viņš ir atomā, paramāṇu. Tā ir Paramātmas izpausme. Un visbeidzot, augstākā izpausme ir Krišnas personiskais ķermenis. Sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1.).

Vigrahaḥ nozīmē forma. Šī forma nav tāda, kā mūsējā. Tā ir sat, čit, ānanda. Arī ķermenim ir trīs izpausmes. Sat nozīmē mūžīgs. Tādēļ Viņa ķermenis atšķiras no mūsu ķermeņa. Mūsu, šis ķermenis vēsturē nav mūžīgs. Kad šo ķermeni rada tēvs un māte, ir sākuma datums. Un, kad ķermenim pienāk gals, ir cits datums. Tātad viss, kas atzīmēts ar datumiem, ir vēsture. Bet Krišna nav tāds. Anādi. Jūs nevarat noteikt Krišnas ķermeņa sākumu. Anādi. Ādi, atkal ādi. Viņš ir ikviena sākums. Anādi. Viņš Pats ir anādi; neviens nevar noteikt, kāds ir Viņa parādīšanās datums. Viņš ir ārpus vēstures. Bet Viņš ir ikviena sākums. Tāpat kā mans tēvs ir mana ķermeņa sākums. Tēvs ir mana vai tava ķermeņa, ikviena ķermeņa cēlonis. Tādēļ Viņam nav sākuma, Viņam nav tēva, bet Viņš ir augstākais tēvs. Tāda ir kristiešu uztvere: Dievs ir augstākais tēvs. tas ir fakts, jo Viņš ir ikviena sākums. Janmādy asya yataḥ: (ŠB 1.1.1) "Lai arī kas ir radies, tas radies no Krišnas." Tas teikts Bhagavad-gītā. Aham ādir hi devānām (BG 10.2). Devatas... Šī brahmānanda ir Brahmas radītais. Viņu sauc par vienu no pedieviem. Tādēļ Krišna saka: aham ādir hi devānām; "Es esmu devatu, padievu, sākums." Tādēļ, ka jūs iepazīstat Krišnu šādi, tad jūs kļūstat daiva, dievišķīgi. Dievišķīgi.

Mūsu Krišnas apziņas kustība domāta, lai izglītotu cilvēkus, mācot tiem kļūt dievišķīgiem. Tāda ir programma. Kāds tad ir ieguvums kļūt dievišķīgam? Tas aprakstīts iepriekšējā pantā. Daivī sampad vimokṣāya (BG 16.5). Ja kļūstat dievišķīgi un iemantojat dievišķas īpašības, abhayaṁ sattva-saṁśuddhiḥ jñāna-yoga-vyavasthitiḥ... Tas ir... Mēs jau to apspriedām. Tātad, ja kļūstat dievišķīgi... Nav šķēršļu, lai kļūtu dievišķīgi. Jums vienkārši jātiecas pēc tā. Tāpat kā ikviens var mēģināt kļūt par Augstākās Tiesas tiesnesi. Visi var kļūt pat ASV prezidentu. Nav ierobežojumu. Bet jums jābūt kvalificētam. Ja padarāt sevi piemērotu, jūs varat kļūt jeb... Piemērots jebkādam amatam. Līdzīgi, kā teikts, dievišķajam, lai kļūtu par daivī, jums jākļūst kvalificētam saņemt dievišķās īpašības. Kā kļūt dievišķīgam? Tas jau ir aprakstīts. Mēs jau esam...

Tātad, ja padarāt sevi kvalificētu ar dievišķajām īpašībām, kāds gan ir ieguvums? Daivī sampad vimokṣāya. Mokṣa. Mokṣa ir atbrīve. Tātad, ja attīstāt dievišķās īpašības, tad jūs jau esat atbrīvots. Kāda ir atbrīve? Atbrīve no atkārtotas dzimšanas un nāves. Tādas ir mūsu īstās ciešanas. Mūsdienu, neliešu civilizācija patiesībā nezina, kā beidzas ciešanas. Viņi nezina. Nav izglītības. Nav zinātnes. Viņi domā, ka "ir neliels dzīves ilgums, teiksim, piecdesmit gadi, sešdesmit gadi, simts gadi augstākais, ja mēs iegūstam labu sievu, jauku dzīvokli un labu automašīnu, pārvietojoties ar septiņdesmit jūdzēm stundā, un labu viskija pudeli..." Tā ir viņa pilnība. Bet tā nav vimokšāja. Īsta vimokša, atbrīve, nozīmē, ka nebūs vairs dzimšanas, nāves, vecuma un slimību. Tā ir vimokša. Bet viņi to pat nezina.