LV/Prabhupada 0335 - Izglītot Cilvēkus Kļūt Par Pirmšķirīgiem Jogiem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Izglītot Cilvēkus Kļūt Par Pirmšķirīgiem Jogiem
- Prabhupada 0335


Lecture on BG 2.24 -- Hyderabad, November 28, 1972

Brāhmans lūdz Krišnu: "Mans dārgais Kungs, esmu kļuvis par savu jutekļu kalpu." Šeit ikviens ir savu jutekļu kalps. Viņi vēlas baudīt ar jutekļiem. Ne baudīt - viņi vēlas kalpot jutekļiem. Mana mēle saka: "Lūdzu, aizved mani uz tādu un tādu restorānu, dod man tādu un tādu cāli sulā." Es tūdaļ eju. Ne baudīt, bet pakļauties manas mēles pavēlēm. Tādēļ tā sauktās baudas vārdā mēs kalpojam jutekļiem. Sanskritā to sauc go-dāsa. Go nozīmē jutekļi. Kamēr mēs neesam gosvāmī, jūsu dzīve ir veltīgi izšķiesta. Gosvāmī. Jūs nedrīkst kontrolēt jutekļi. Jums jāvalda pār jutekļiem. Tiklīdz mēle saka: "Ved mani uz restorānu vai dod man cigareti," Ja jūs sakāt: "Nē. Nekādas cigaretes, nekāds restorāns, tikai Krišnas prasāda," Tad jūs esat gosvāmī. Tad jūs esat gosvāmī. Tas ir raksturīgi, sanātana. Jo esmu mūžīgs Krišnas kalps. To sauc sanātana-dharma. Tas aprakstīts Adžāmila-upakhjānā. Šo pakāpi var sasniegt. Tapasā brahmacaryeṇa śamena damena śaucena tyāgena yamena niyamena (ŠB 6.1.13).

Tādēļ visa Vēdu literatūra ir par to, kā kontrolēt jutekļus. Joga. Yoga indriya-saṁyama. Tā ir joga. Joga nenozīmē izrādīt kaut ko maģisku. Tā ir pirmšķirīga maģija. Ja piekopjat jogu... Esmu redzējis tik daudzus jogus, bet viņi nespēj atturēt savus jutekļus no smēķēšanas. Redzat. Smēķēšana un vēl ik daudz kas notiek. Un tomēr viņi turpina dzīvot kā jogi. Kāda veida jogi? Jogs ir tas, kurš valda pār jutekļiem. Śamena damena brahmacaryeṇa. Ir... Bhagavad-gītā ir izskaidrota un aprakstīta jogas sistēma. Un pirms piectūkstoš gadiem par šo jutekļu kontrolēšanas jogu dzirdēja Ardžuna. Viņš bija grihastha un arī politiķis, jo piederēja pie karaliskās ģimenes. Viņš cīnījās, lai gūtu uzvaru par karaļvalsti. Ardžuna atklāti teica: "Mans dārgais Krišna, man nav iespējams kļūt par jogu, jo tas ir ļoti sarežģīts darbs. Tu prasi man sēdēt vientuļā vietā, svētā vietā, perpendikulārā pozā, vienkārši skatoties uz savu degungalu, tik daudz kas ir... Bet tas nav man pa spēkam." Viņš atklāti atteicās. Tā Krišna, lai iedrošinātu Savu draugu un bhaktu... Viņš varēja saprast, ka Ardžuna ir vīlies. Viņš atklāti atzina, ka tas nav viņam iespējams. Patiesībā viņš ir politiķis. Kā gan viņam būtu pa spēkam kļūt par jogu? Bet mūsu politiķi reklamējas, ka piekopj jogu. Kāda veida jogu? Vai tie var kļūt par ko vairāk kā Ardžuna? Šajā pagrimuma laikmetā? Pirms piectūkstoš gadiem bija tik labvēlīgāks stāvoklis. Un nu, šajā nelabvēlīgajā stāvoklī, pagrimuma stāvoklī, jūs vēlaties kļūt par tā saucamajiem jogiem? Tas nav iespējams. Kṛte yad dhyāyato viṣṇum (ŠB 12.3.52). Joga nozīmē meditēt uz Višnu. Tas bija iespējams Datja jugā. Kā Vālmīki. Viņš meditēja sešdesmit tūkstošus gadu un kļuva pilnīgs. Kurš tad dzīvos sešdesmit gadus? Tas nav iespējams. Tādēļ Krišna, lai viņu iedrošinātu... Patiesībā jogas iemesls, Viņš izskaidroja Ardžunam:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntar-ātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(BG 6.47)

Pirmšķirīgs jogs. Kurš? Yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntar-ātmanā. Kurš vienmēr domā par Mani, Krišnu.

Tātad šī Krišnas apziņas kustība izglīto cilvēkus kļūt par pirmšķirīgiem jogiem. Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē/ Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē. Tas nav nekas neīsts. Tas ir patiess fakts. Jūs varat kļūt par jogu. Jūs varat kļūt par Brahmanu. Brahma-bhūyāya kalpate.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Tātad tas, kurš kļūst par pašapzinājušos personu, brahma-bhūtu (ŠB 4.30.20), brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54), ko gan tas nozīmē viņam? Tas ir augstākais dzīves mērķis, kļūt par ahaṁ brahmāsmi. Vēdu literatūra mums māca: "Nedomājiet, ka piederat šai matērijai. Jūs esat Brahmans." Krišna ir Para-brahmans, mēs esam Brahmanas pakļauti. Nitya-kṛṣṇa-dāsa. Mēs esam Brahmana kalpi. Viņš, Brahmans, ir saimnieks. Tā vietā, lai saprastu, ka es esmu Brahmans-kalps, es domāju ka esmu saimnieks-Brahmans. Tā ir vēl viena ilūzija. Tā ir vēl viena ilūzija.