LV/Prabhupada 0413 - Skandējot Mēs varam Nonākt Līdz Augstākajai Pilnības Pakāpei

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skandējot Mēs varam Nonākt Līdz Augstākajai Pilnības Pakāpei
- Prabhupāda 0413


Lecture on SB 1.16.26-30 -- Hawaii, January 23, 1974

Ir trīs skandēšanas pakāpes. Viena ir skandēšana ar apveinojumiem, sākumā. Ir desmit veidu apvainojumi. Mēs esam aprakstījuši vairākas reizes. Ja mēs skandējam ar apvainojumiem, tā ir viena pakāpe. Ja mēs skandējam bez apvainojumiem, tā or viena pakāpe. Un ja mēs skandējam tīri... Bez apvainojumiem vēl nav tīri. Jūs mēģinat izvairīties no apvainojumiem, bet ne pilnībā bez tiem. Bet tad ir tīra skandēšana, tā ir veiksme. Nāma, nāmābhāsa un śuddha-nāma. Tādat mūsu mērķis ir... Tas tika apspriests. Čaitanja-čaritāmritā jūs atradīsiet diskusiju starp Haridāsu Thākuru un brāhmanu. Ar skandēšanu mēs nonākam uz augstākās pilnības pakāpes. Sākumā var būt apvainojumi, bet, ja mēs mēģinām izvairīties no apvainojumiem, tad tā ir nāmābhāsa. Nāmābhāsa nozīmē, ka vēl nav patiesi tīri, bet ganrīz tīri. Nāmābhāsa un śuddha-nāma. Kad skandējam śuddha-nāma, Dieva svētos vārdus, tad viņš ir Krišnas mīlestības līmenī. Tā ir pilnības pakāpe. Un nāmābhāsa pakāpē, ne tīra, bet robežpakāpe starp tīru un apvainojošu, tā ir mukti. Jūs kļūstat mukta, atbrīvots no materiālajām saitēm. Un, ja mēs skandējam bez apvainojumiem, tad mēs paliekam materiālajā pasaulē. Bhaktivinoda Ṭhākurs ir teicis: nāmākāra bahira haya nāma nāhi haya. tas ir nehāniski "Harē Krišna, Harē Krišna, Harē Krišna", bet tomēr tas nav Harē Krišna. Nāmākāra, nāma bahira haya, nāmākāra, nāma nāhi haya.

Tādēļ mums jāskandē tīri. Bet mēs nedrīkstam vilties. Pat netīri... Tādēļ mums jābūt stabilai skandēšanai. Jo mēs neesam uz tīras skandēšanas pakāpes. Tādēļ ar varu... Tāpat kā zēns skolā. Mums bērnībā bija apmācība skolā. Mūsu skolotājs mums prasīja uzrakstīt rokrakstā desmit lapaspuses. Tas nozīmē rakstīt desmit lapaspuses savā rokrakstā. Lai gan mēs neskandējam sešpadsmit aplus, kur ir runa par Harē Krišna skandēšanu? Neesiet samāksloti. Nizrādieties, es vēlos teikt. Esiet īsti. Un tas ir vēlams. Ja vēlaties patiesi iegīt, neizrādieties kā etiķetes uz reklāmas pudeles. Vai zināt, ko tas nozīmē? Aptiekā ir lielas pudeles. Tās ir pilnas vien ar ūdeni. Un krāsa ir sarkana vai līdzīga. Bet īstām zālēm nevajag... (blakus:) Nē, ne tagad. Īstām zālēm nevajag šādu reklāmpudeli. Maza... Ja tiek skandēyts tīri, bez apvainojumiem, vienreiz krišna-nāma, viņš ir brīvs no materiālajām saitem. Tikai vienu reizi. Eka kṛṣṇa nāme yata pāpa haya, pāpī haya tata pāpa kari baro nāhi.

Tātad šaučam, šaučam nozīmē iekšējā tīrība un ārējā tīrība, šaučam. Iekšēji mums jābūt tīriem, tīri domājošiem, bez piesārņojuma. Mums nevajag visus uztvert kā ienaidniekus. Ikviens ir draugs. "Es esmu... Es neesmu tīrs, tādēļ es uzskatu kādu par savu ienaidnieku." Ir tik daudzas pazīmes. Tātad šaučam: ir jābūt tīram, iekšēji un ārēji. Satyaṁ śaucaṁ dayā. Šis dayā jau ir izskaidrots. Dayā nozīmē kļūt līdzjūtīgiem pret kritušajiem, tādu, kurš ir pagrimis, kurš ir nelaimē. Patiesībā visa civilizācija ir pagrimusi. Krišna saka:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
(BG 4.7)
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge
(BG 4.8)

Šobrīd, Kali jugā, tikpat kā visi ir dēmoni. Visi dēmoni. Tādēļ, ja Krišna... Protams, būz reizes, kad Krišna ieradīsies, lai vienārši nogalinātu dēmonus. Tas ir Kalki avatārs. To aprakstījis Džajadēva Gosvāmī. Kas tas ir? Keśava dhṛta-kalki-śarīra jaya jagadīśa hare. Kalau, dhūmaketum iva kim api karālam, mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavālam. Mleča, šis vārds, jāvana, šie... Tie ir Vēdu valodas vārdi, mleča, jāvana. Jāvana nozīmē gaļas ēdājs. Jāvana. Tas nenozīmē, ka tikai eiropieši ir jānavas un amerikāņi, nē, indieši nav jāvanas. Nē. Ikviens, kurš ēd gaļu, ir jāvana. Jāvana ir gaļas ēdājs. Un mleča nozīmē netīrs. Tas, kurš neseko Vēdu principiem, tiek saukts pat mleču. Tāpat kā... Kā muhamedāņi saka, kafīri. Tie, kas neievēri Islāmu, tiek saukti par kafīriem. Tāds ir reliģiskais viedoklis. Un kristieši saka: "Pagāni." Tas, kurš nesenko kristiešu reliģijai, tiek saukts par pahānu. Vai ne tā? Līdzīgi, ikviens, kurš neseko Vēdu principiem, tiek saukts par mleču. Pienāks laiks, kad neviens nesekos Vēdu dzīves principiem. Tādēļ mlečas. Tā mlečas-jāvanas, kad visi cilvēki kļūs par mlečām, neviens nesekos Vēdu principiem, mleccha-nivaha-nidhane, tajā laikā nebūs vairs sludināšanas, vien nogalināšana.