LV/Prabhupada 0436 - Vienmēr Priecīgi Un Ieinteresēti Vien Krišnas Apziņā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vienmēr Priecīgi Un Ieinteresēti Vien Krišnas Apziņā
- Prabhupāda 0436


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Bhakta: 11.pants, Svētais Kungs teica: "Runājot mācītus vārdus, tu sēro par to, kas nav sēru vērts. Godrie nebēdā ne par dzīvajiem, ne mirušajiem (BG 2.11)." Skaidrojums: "Kungs uzreiz pieņēma skolotāja stāvokli un norāja savu mācekli, netieši nosaucot par muļķi. Kungs teica: "Tu runā kā mēcītais, bet nezini, ka mācīts cilvēks, tas, kurš zina, kas ir ķermenis un kas - dvēsele, nesēro par ķermeni, ne par dzīvu, ne par mirušu." Kā izskaidrots vēlākajās nodaļās, būs skaidrs, ka zināšanas nozīmē zināt matēriju un garu, kā arī to abu kontrolētāju. Ardžuna iebilda, ka reliģiskajiem principiem jābūt lielākam svarīgumam kā politikai vai socioloģijai, bet viņš nezināja, ka zināšanas par matēriju, dvēseli un Visaugstāko ir svarīgākas kā reliģiskās formalitātes. Un tā kā viņam šādu zināšanu trūka, viņam nevajadzēja sevi uzdot par ļoti mācītu vīru. Tā kā viņš nebija ļoti mācīts vīrs, viņš pastāvīgi sēroja par kaut ko, kas nebija sēru vērts. Ķermenis dzimst un tas ir lemts izzušanai šodien vai rīt. Tādēļ ķermenis nav tik svarīgs kā dvēsele. Tas, kurš to zina, patiesībā ir mācīts. Tādam nav iemesla sērām nevienā materiālā ķermeņa pakāpē."

Prabhupāda: Viņš saka, ka "šis ķermenis, vai nu miris, vai dzīvs, nav sēru vērts." Miris ķermenis, pieņemsim, ka ķermenis ir miris, tādam nav vērtības. Kāda jēga sērot? Jūs varat sērot daudzus tūkstošus gadu, tas neatdzīvosies. Nav iemesla sērošanai par mirušu ķermeni. Ciktāl tas attiecas uz garu, tas ir mūžīgs. Pat ja tas šķiet miris, ar šī ķermeņa nāvi gars nenomirst. Kādēļ tad mums vajadzētu būt pārņemtiem: "Ak, mans tēvs ir miris, tāds un tāds mans radinieks ir miris," Kāpēc raudāt? Viņš nav miris. Ir jābūt tādām zināšanām. Tad viņš būs dzīvespriecīgs vienmēr, un viņš vienmēr būs ieinteresēts Krišnas apziņā. Nav iemesla sērot par ķermeni, ne dzīvu, ne mirušu. To norādījis Krišna šajā nodaļā. Turpini.

Bhakta: "Nav bijis tāda laika, kad es neeksistētu, ne tu, ne arī šie valdnieki. Ne arī nākotnē kāds no viņiem pārstās būt (BG 2.12)." Skaidrojums: "Vēdas, Katja Upanišadā kā arī Švetāšvatara Upanišadā ir teikts, ka..."

Prabhupāda: (labo izrunu) Švetāšvatara. Ir daudzas Upanišadas, tās sauc par Vēdām. Upanišadas ir Vēdu virsraksti. Tāpat kā nodaļā ir virsraksts, līdzīgi šīs Upanišadas ir Vēdu virsraksti. Ir 108 galvenās Upanišadas. No tām deviņas ir ļoti svarīgas. No šīm deviņām Upanišadā, Švetāšvatara Upanišada, Taittireja Upanišada, Aitareja Upanišada, Īšopanišada, Īša Upanišada, Mundaka Upanišada, Māndūkja Upanišada, Kathopanišada - šīs Upanišadas ir ļoti svarīgas. Lai arī kur būtu arguments par kādu punktu, ir jāmeklē atsauces šajās Upanišadās.