LV/Prabhupada 0443 - Nav Runas Par Impersonālismu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0442
Next Page - Video 0444 Go-next.png

Nav Runas Par Impersonālismu
- Prabhupāda 0443


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Prabhupāda: Turpini.

Bhakta: "Ja nebūtu pārliecības par individualitāti, tad Krišna nebūtu tik ļoti to uzsvēris nākotnei."

Prabhupāda: Jā. Viņš saka, ka nebija laika, kad mēs nebūtu individualitātes, nākotnē nebūs laiks, kad mēs nebūsim individualitātes. Ciktāl tas attiecas uz tagadni, mēs esam individualitātes. Jūs zināt. Kur gan ir iespēja zaudēt individualitāti? Kļūt bezpersoniskam? Nē. Tādas iespējas nav. Šis voidisms, impersonālisms ir mākslīgi noliegšanas veidi, materiālās eksistences sarežģītās dažādības [noliegšana]. Tā ir vien negatīvā puse. Tā nav pozitīvā puse. Un pozitīvā puse ir, ka Krišna saka: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). "Pēc šo materiālo saišu pārraušanas ierodas pie Manis." Tāpat kā pēc šīs istabas atstāšanas jūs ienākat citā istabā. Jūs nevarat teikt, ka "pēc iziešanas no šīs istabas es dzīvošu debesīs." Līdzīgi, pēc šī ķermeņa atstāšanas, ja dodaties pie Krišnas garīgajā valstībā, būs jūsu individualitāte, jums būs garīgs ķermenis. Kad ir garīgs ķermenis, nav sarežģījumu. Tāpat kā jūsu ķermenis atšķiras no ūdensdzīvnieku ķermeņa. Ūdensdzīvniekiem nav problēmu ūdenī, jo viņiem ir pielāgots ķermenis. Viņi var tur mierīgi dzīvot. Jūs tur nzīvot nevarat. Līdzīgi, zivis, kas izņemtas no ūdens, neizdzīvos. Līdzīgi, tā kā esat garīga dvēseke, jūs nevarat dzīvot mierīgi šajā materiālajā pasaulē. Tā ir sveša. Bet tiklīdz jūs ienākat garīgajā pasaulē, jūsu dzīve ir mūžīga, svētlaimīga, zināšanām pilna, [iegūts tiek] īsts miers. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9). Krišna saka: "Pēc šī ķermeņa atstāšanas viņam nav jānonāk šīs materiālās pasaules saitēs." Mām eti, "viņš nonāk pie Manis." "Manis" nozīmē Viņa karaļvalsti, Viņa atribūtus, Viņa biedrus, visu. Ja kāds bagātnieks vai valdnieks saka - "Labi, ierodies pie manis" -, tas nenozīmē, ka viņš ir bezpersonisks. Ja valdnieks saka - "Nāc pie..." - tas nozīmē, ka viņam ir sava pils, savs sekretārs, labi apartamenti, viss ir tur. Kā gan viņš var būt bezpersonisks? Bet Viņš tikai saka: "Nāc pie Manis." Šis "Manis" apzīmē visu. Šis "Mani" nav bezpersonisks. Un mēs iegūstam informāciju no Brahma-samhitas: lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ... surabhīr abhipālayantam (Bs. 5.29.). Tātad Viņš nav bezpersonisks. Viņš audzē govis, Viņš ir kopā ar simtiem un tūkstošiem laimes dieviešu, Viņa draugi, atribūti, karaļvalsts, māja - tur ir viss. Nav runas par bezpersoniskumu.