LV/Prabhupada 0459 - Prahlāda Mahārādžs Ir Viens No Mahādžaniem, Autorizētām Personām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0458
Next Page - Video 0460 Go-next.png

Prahlāda Mahārādžs Ir Viens No Mahādžaniem, Autorizētām Personām
- Prabhupāda 0459


Lecture on SB 7.9.7 -- Mayapur, February 27, 1977

Pradjumna: Tulkojums - "Prahlāda Mahārādža nostiprināja savu prātu un skatu vērsa uz Nrisimhadēvu ar pilnu uzmnaību, pilnīgā transā. Ar koncentrētu prātu viņš sāka piedāvāt lūgšanas mīlestībā trīcošā balsī."

Prabhupāda:

astauṣīd dharim ekāgra-
manasā susamāhitaḥ
prema-gadgadayā vācā
tan-nyasta-hṛdayekṣanaḥ
(ŠB 7.9.7)

Tāds ir process. Šo procesu jūs nevarat gaidīt tūlīt, bet, ja jūs piekopjat galveno procesu, ļoti viegli paveicami, kā tas ieteikts Bhagavad-gītā, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Jūs nevarat iegūt Prahlāda Mahārādža stāvokli tūdaļ. Tas nav iespējams. Process ir, vispirms, sādhana-bhakti. Šī Prahlāda Mahārādža nostāja ir atšķirīga. Viņš ir mahā-bhāgavata. Daudzviet mēs jau esam redzējuši, viņš ir nitja-siddha. Ir divu veidu bhaktas. trīs: nitja-siddha, sādhana-siddha, kripa-siddha. Tas ir aprakstīts Bhakti Nektārā. Nitja-siddha nozīmē, ka viņi ir mūžīgi Dieva Augstākās Personības biedri. Viņi sauc nitja-siddha. Un sādhana-siddha nozīmē, ka būtne kritusi materiālajā pasaulē, bet, praktizējot garīgo kalpošanu saskaņā ar likumiem un noteikumiem, šāstru norādījumiem, guru norādījumiem šādi persona var sasniegt tādu pašu stāvokli kā nitja-siddha. Tā ir sādhana-siddha. Un ir cits. Tā ir kṛpa-siddha. Kṛpa-siddha nozīmē... Tāpat kā Nitjānanda Prabhu vēlējās, lai šie Džagajs un Mādhajs tiktu atbrīvoti. Tā nebija sādhana. Viņi nekad nesekoja likumiem un noteikumiem. Viņi bija zagļi un laupītāji, ļoti pagrimuši. bet Nitjānanda Prabhu vēlējās rādīt piemēru, ka "Es atbrīvošu šos divus brāļus. Tas nekas, ka viņi ir tik pagrimuši." To sauc kṛpa-siddha. Tā mums vienmēr jāatceras trīs kategorijas: nitja-siddha, sādhana-siddha, kripa-siddha. Bet, kad tās kļūst siddha, pilnīgas, ar dažādiem procesiem, tās ir vienādas. Nav atšķirības.

Tā Prahlāda Mahārādža stāvoklis ir nitja-siddha. Gaurāṅgera saṅgi gane nitya-siddha boli māne. Čaitanja Mahāprabhu, kad Viņš ieradās... Ne tikai Viņš, bet arī citi. Tāpat kā ar Krišnu, tik daudzi bhaktas ieradās kā Ardžuna. Ardžuna ir nitja-siddha draugs. Kad Krišna teica, ka "es pavēstīju šo Bhagavad-gītas filozofiju Saules dievam," imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam (BG 4.1), tas ir pirms rik daudziem miljoniem gadu. Lai atrsisinātu jautājumu, Ardžuna prasīja: "Krišna, Tu esi mana vecumā. Kā es varu ticēt, ka Tu pavēstīji šo filozofiju pirms tik daudziem miljoniem gadu?" Krišna atbildēja, zināt, ka "Mans dārgais Ardžuna, gan Tu, gan Es, mēs parādījāmies daudzas, daudzas reizes. Atšķirība ir, ka jūs esat aizmirsuši. Tas nozīmē, ka arī tu biji klāt tajā laikā, jo esi Mans nitja-siddha draugs. Kad vien es parādos, arī tu parādies. Bet tu esi aizmirsis, Es neesmu aizmirsis." Tā ir atšķirība starp džīvu un (neskaidri), vai Kungu, ka mēs esam sīkas Augstākā daļiņas; tādēļ mēs varam aizmirst. Bet Krišna neaizmirst. Tāda ir atšķirība. Tātad nitja-siddha. Prahlāda Mahārādž jāsaprot kā nitja, mahā-bhāgavata, nitja-siddha. Viņi parādās, lai pilnīgotu Krišnas līlu.

Tādēļ mums nevajag atdarināt Prahlādu Mahārādžu. Tas nav labi. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ, es jau esmu izskaidrojis vakar. Prahlāda Mahārādžs ir viens no mahādžaniem, autorizētām personām, bhaktām. Mums jāmēģina viņam sekot. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ. Tātad śrutayo vibhinnāḥ.

tarko 'pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsau munir yasya matam na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ
(ČČ Madhja 17.186)

Jūs nevarat saprast Dievu ar loģiku un argumentus. Tas nekad neatrisināsies. Ir tik daudzi Mājāvādī, viņi nepārtraukti turpina: "kas ir Dievs?" Neti neti: "Tas nav, tas nav, tas nav. Kas ir Brāhmans?" Līdz šim procesam jūs nekad nespēsiet saprast, kas ir Dievs. Jñāne prayāse udapāsya namanta eva. Čaitanja Mahāprabhu pieņēmis šo formulu. Ar zināšanām, ar jūsu erudīta izglītību, ja vēlaties saprast - jūs varat būt ļoti ausgtā stāvokli - standarta zinātnieks - bet jūs neesat kvalificēts saprast Dievu. Tā nav kvalifikācija. Jums jāatmet jūsu iedomība, ka "es esmu bagāts", "es esmu ļoti mācīts", "es esmu ļoti skaists", "es esmu ļoti...," un tā tālāk. Viņi ir janmaiśvarya śruta śrī (ŠB 1.8.26). Tā nav kvalifikācija. Kuntīdēvī ir teikusi, akinčana gošarah: "Krišna, Tu esi akiñcana gocara." Akiñcana. Kiņčana nozīmē, ja kāds domā, ka "man piemīt tas, tādēļ es varu iegādāties krišnu," ak, nē, tas tā nav. Tas nav iespējams. Jums jākļūst baltam, akiñcana-gocaraḥ.