LV/Prabhupada 0461 - "Es Varu Iztikt Bez Guru" - Tās Ir Blēņas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

"Es Varu Iztikt Bez Guru" - Tās Ir Blēņas
- Prabhupāda 0461


Lecture on SB 7.9.7 -- Mayapur, February 27, 1977

Tāpat kā mūsu valstī, iespējams jūs zināt, bija dzejnieks, Rabindranats Tagore. Viņš ieguva daudzas atzinības no Oksfordas Universitātes. Viņš ieguva... Viņš nekad neapmeklēja skolu, bet ieguva doktora titulu "Dr. Rabindranats Tagore." Un, ja jūs domājat, ka "arī es iegūšu doktorātu, neapmeklējot skolu", tad tā ir muļķība. Tas ir īpaši. Līdzīgi nemēģiniet atdarināt. Sekojiet galvenajai gaitai, sādhana-siddhi. Regulējošiem principiem jums jāseko, kā norādīts šāstrās. Tādēļ ir tik daudz šāstru. Mums vienmēr... Pat ja jūs esat nitja-siddha vai kripa-siddha, jūs nedrīkstat noraidīt regulējošos principus. tas ir ļoti bīstami. Nemēģiniet to darīt. Mums jāseko. Nitja... Tāpat kā Čaitanja Mahāprabhu. Čaitanja Mahāprabhu ir Pats Krišna, Dievs, bet Viņš pieņem guru. Kurš ir Viņa guru? Viņš ir visu guru, bet Viņš arī ir pieņēmis Īšvara Purī kā Savu guru. Pats Krišna pieņēma Savu guru, Sāndīpani Muni, mācot mūs, ka bez guru jūs nevarat attīstīties. Ādau gurvāśrayam. Pirmais uzdevums ir pieņemt guru. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12.). Nedomājiet, ka "es esmu tik attīstīts. Man var nevajadzēt nekādu guru. Es varu iztikt bez guru." Tās ir blēņas. Tas nav iespējams. "Jāpieņem." Tad vijñānārtham. Tad-vijñānārtham ir garīga zinātne. "Jāvēršas." Gurum evābhigacchet samit-paniḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham. Tasmād-guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (ŠB 11.3.21). Ja esat patiesi nopietni nolēmuši saprast pārpasaulīgo zinātni, garīgās zināšanas, ak, jums jābūt guru. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam. Un tāpat kā saka Čaitanja Mahāprabhu: āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa (ČČ Madhja 7.128). Guru nevar būt pašizgudrots. Nē. Nav neviena paša tāda piemēra visā Vēdu literatūrā. Un mūsdienās tik daudzi nelieši kļūst par guru bez autoritātēm. Tas nav guru. Jums jābūt autorizētam. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rā... (BG 4.2). Tiklīdz parampara ir pārrauta, sa kālena yoga naṣṭo parantapa, tūdaļ beidzas. Garīgā spēja pazūd. Jūs varat ģērbties kā guru, jūs varat runāt lielus, spēcīgus vārdus, bet tie nebūs efektīvi.

Tāda ir zinātne. Tā Prahlāda Mahārādžs ir mūsu guru. Viņš nav parasts. Nedomājiet, ka viņš ir piecgadīgs zēns, viņam nav zināšanu. Nē. Viņš ir ideāls nitja-siddha guru, un mums vienmēr jālūdz viņa žēlastība. Un tas ir Vaišnava Thākurs. Vaiṣṇava ṭhākur tomāra kukkura boliyā jānaha more. Tas ir pazemīgs veids: "Ak, Vaišnava Thākurs..." Visi vaišnavas ir thākura. Viņi nav parastas personības. Thākura. Mēs tādēļ vēršamies: Bhaktivinoda Thākurs, Bhatisiddhānta Sarasvatī Thākurs. Tā Vaišnavs, Prahlāda Thākurs. Tādēļ mums vienmēr jālūdz: vaiṣṇava ṭhākura, tomāra kukkura boliya jānaha more. Tas ir... Ir Bhaktivinoda Thākura dziesma: "Mans dārgais vaišnava thākura, laipni pieņem mani kā savu suni." Vaišnava thākurs. Kā suns pēc saimnieka norādījuma dara visu paklausīgi, mums jāapgūst šī mācība no suņa, kā kļūt izticamam savam saimniekam. Tāds ir norādījums. No visa jūs varat apgūt kaut ko. Visi. Tādēļ mahā-bhāgavata ikvienu pieņem kā guru, mācīties kaut ko. Patiesībā no suņa mēs varam apgūt šo mākslu, kā kļūt uzticamam, pat riskējot ar savu dzīvību. Ir daudzi piemēri, suns atdevis savu dzīvību par saimnieku. Tā... Mums jābūt Vaišnava sunim. Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra pāyeche kebā.