LV/Prabhupada 0473 - Darvins Pārņēmis Evolūcijas Ideju No Šīs Padma Purānas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Darvins Pārņēmis Evolūcijas Ideju No Šīs Padma Purānas
- Prabhupāda 0473


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Darvins smēlies evolūcijas ideju no Padma Purānas. Jūs neatradīsiet nekādu filozofiju, nekādu šīs pasaules doktrīnu, kas nav atrodama Vēdu literatūrā. Tā ir tik pilnīga, ka tur ir viss. Tādēļ antropomorfisms vai, kā to sauc, antrololoģija? Darvina Antropoloģija ir Padma Purānā. Tā ir ļoti labi aprakstīta. Darvins nespēj izskaidrot, kāds ir atšķirīgo sugu skaits, bet Padma Purāna apgalvo, ka ir 900 000 dzīvības sugu ūdenī, okeānā. Un virs okeāna, tiklīdz okeāna ūdens ir iztvaikojis, atklājas zeme, tūdaļ sākas augšana. Dažāda veida augi un koki tad izspraucas. Tātad jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. Divi miljoni, lakṣa-viṁśati, divsimt tūkstoši. Tas ir, divi miljoni? Lai nu kā... Sthāvarā lakṣa. Sthāvarā nozīmē tie, kas nekustas. Ir dažāda veida dzīvās būtnes. Koki, augi kustēties nespēj. Cita veida dzīvās būtnes, kā putni, zvēri, cilvēks, kustēties spēj. Tātad sthāvarā un jaṅgama. Jaṅgama nozīmē tos, kas spēj kustēties, bet sthāvarā nozīmē tos, kas nespēj kustēties. Pauguri un kalni arī ir starp sthāvarām. Arī tie ir dzīvās būtnes. Ir daudzi pauguri, kas aug. Tas nozīmē, ka ir dzīvība, bet zemākajā, akmens pakāpē. Tādā veidā mēs attīstāmies. Sthāvarā lakṣa-viṁśati kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ. Reptiļi un tārpi. Rudra-saṅkhyakāḥ nozīmē 1 100 000. Tad no reptiļiem, tārpiem spārni ir putniem. No spārniem attīstās... Tad tie nonāk līdz putna dzīvei. Pakśiṇāṁ daśa-lakṣaṇam: desmit tūkstoši putnu. Un tad paśavaḥ triṁśal-lakṣāṇi, četrkājainie dzīvnieki ir trīssimt tūkstoši. Tā deviņi un divdesmit, divdesmit deviņi, tad vienpadsmit, četrdesmit. Un tad putni, desmit, piecpadsmit, zvēri, trīsdesmit, astoņsimt tūkstoši. Un tad... Astoņi miljoni - un četrssimt tūkstošu cilvēka sugu. Cilvēka dzīve nav lielā daudzumā. No tiem lielākā daļa ir necivilizēti, un tikai dažas āriešu ģimenes. Āriešu ģimene - Indoeiropiešu ģimene arī ir ārieši - to nav daudz. Eiropieši pieder pie Indoeirpoiešu grupas. Amerikāņi arī nāk no Eiropas. ŠI cilvēku sabiedrības grupa ir ļoti maza. Ir citas, daudzas necivilizētas grupas. Tādēļ Vēdānta saka: atha ataḥ; nu jūs esat attīstījuši cilvēka dzīvības formu, civilizētu dzīvi, jums ir jauks iekārtojums jūsu ērtai dzīvei. Īpaši Amerikā jums ir visas materiālās ērtības. Jums ir mašīnas, labi ceļi, labs ēdiens, labas ēkas, labs apģērbs, labi veidots ķermenis. Visu Dievs ir devis jums labu.