LV/Prabhupada 0488 - Kur Ir Cīņa? Ja Jūs Mīlat Dievu, Tad Jūs Mīlat Ikvienu. Tāda Ir Pazīme

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kur Ir Cīņa? Ja Jūs Mīlat Dievu, Tad Jūs Mīlat Ikvienu. Tāda Ir Pazīme
- Prabhupāda 0488


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Prabhupāda: Jā.

Upendra: Prabhupāda, dažreiz tur var ūt atšķirības starp to, kas ir mīlestība uz Dievu starp kristiešiem un musulmaņiem, musumlmaņiem un budiestiem, budistiem, hindu. Viņi var strīdēties par to, kas ir mīlestība uz Dievu.

Prabhupāda: Strīds starp tiem, kuri nemīl Dievu, ir neizbēgams. tas ir... Jo viņi ir kaki un suņi. Jūs nevarat gaidīt nekādus mierīgus apstākļus starp kaķiem un suņiem. Viņi cīnīsies. Lai arī kādi viņi būtu, tik ilgi viņi cīnās. Tas nozīmē, ka viņi nav sasnieguši pilnības pakāpi. Kur ir cīņa? Ja jūs mīlat Dievu, tad jūs mīlat ikvienu. Tāda ir pazīme. Samaḥ sarveṣu bhūteṣu mad-bhaktiṁ labhate parām (BG 18.54). Pēc vienlīdzības pakāpes sasniegšanas jūs varat ienākt Dieva mīlestības valstībā. Pirms tam jums ir [viss] jānokārto. Tāpat kā pirms iekļūšanas likumdošanas koledžā jums ir jābeidz iepriekšējā skola, līdzīgi, pirms nokļūstat garīgās kalpošanas valstībā, jums jāapziņās, ka visas dzīvās būtnes ir vienādā līmenī. Tā ir apzināšanās. Jūs nevarat atdalīt, ka "tas ir zemāks", "tas ir augstāks". Nē. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). Kas persona ir pilnībā mācīta, viņš nekādā veidā nešķiro, ka "viņš ir cilvēks, tā ir govs, tas ir suns". Viņš redz, ka viņš ir garīgā dvēsele, kas ietērpta dažādos tērpos. Tas arī viss. Tāda ir viņa redze, universālās vienādības saskatīšana. Jūs nevarat teikt, ka sunim nav dzīvības, govij nav dzīvības. Kā gan jūs varat teikt, ka nav dzīvības? Tas ir jūsu zināšanu trūkums. Kāda ir dzīvības pazīme? Jūs atradīsiet dzīvības pazīmes cilvēkā un arī skudrā. Kā jūs varat teikt, ka mazajām radībām, zemākajiem dzīvnieciņiem nav dzīvības? Tas ir jūsu zināšanu trūkums. Pat kokiem, augiem ir dzīvība. Tādēļ vajadzīgas pilnīgas zināšanas. Tātad mīlestība uz Dievu, kas balstīta uz pilnīgām zināšanām, ir īsta mīlestība uz Dievu. Citādi tas ir fanātisms. Fanātiķi var cīnīties. Tā nav mīlestība uz Dievu. Protams, ir ļoti grūti nonākt līdz pakāpei, bet ir jāmēģina. Tāda ir Krišnas apziņa. Mēs visi esam mācekļi. Mēs mēģinām. Bet ir arī pakāpes. Tāpat kā izglītības iestādē ir desmitā, astotā, piektā, sestā klase. Un ar jogu tas ir kā kāpmes vai lifts. Un ir dažādas pilnības pakāpes. Augstākā pakāpe ir tam, kurš vienmēr domā par Krišnu. Tas ir... yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā śraddhāvān bhajate... (BG 6.47). Augstākā pilnība ir Krišna, domāt vienmēr par Krišnu un Rādharānī. Tāda ir ausgtākā pilnības pakāpe. Viņai nav cita darba: vienkārši domāt par Krišnu.