LV/Prabhupada 0535 - Mēs, Dzīvās Būtnes, Nekad Nemirstam, Nekad Nedzimstam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs, Dzīvās Būtnes, Nekad Nemirstam, Nekad Nedzimstam
- Prabhupāda 0535


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

Jūsu Ekselence, Augstākais Pilnvarotais, dāmas un kungi, Es jums saku lielu paldies par ierašanos un piedalīšanos šajā ceremonijā, Džanmaštamī, Krišnas ierašanos. Temats, par ko man lūgts runāt, ir Krišnas ierašanās. Krišna saka Bhagavad-gītā:

janma karma me divyaṁ
yo jānāti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti kaunteya
(BG 4.9)

Šis fakts, ka mēs varam sasniegt šādu dzīves pakāpi, kad apstādinām mūsu dzimšanu un nāvi... Sa 'mṛtatvāya kalpate. Šorīt es skaidroju šo pantu:

yaṁ hi na vyathayanty ete
puruṣaṁ puruṣarsabha
sama-duḥkha-sukhaṁ dhīraṁ
so 'mṛtatvāya kalpate
(BG 2.15)

Amrtatva nozīmē nemirstība. Tā mūsdienu civilizācijai nav ne jausmas, ne diženiem filozofiem, diženiem politiķiem, ne diženiem zinātniekiem, ka iespējams sasniegt nemirstības līmeni. Amṛtatva. Mēs visi esam amṛta. Bhagavad-gītā ir teikts: na jāyate na mrīyate vā kadācin. Mēs, dzīvās būtnes, nekad nemirstam, nekad nedzimstam. Nityaḥ śāśvato yaṁ, na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Ikviens no mums ir mūžīgs, nityaḥ śāśvato; Purāṇa, vecākais. Un pēc šī ķermeņa iznīcināšanas mēs nemirstam. Na hanyate. Ķermenim pienācis gals, bet man jāpieņem cits ķermenis. Tathā dehāntara prāptir dhīras tatra na muhyati. Dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā (BG 2.13).

Tik vienkārši, šobrīd viņiem trūkst zināšanu, ka mēs, visas dzīvās būtnes, Krišnas neatņemamas daļiņas, esam mūžīgas, svētlaimīgas, zinošas. Krišna aprakstīts Vēdu šāstrās:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Dievs, Krišna, kad es saku Krišna, tas nozīmē Dievs. Ja ir kāds svarīgs vārds... Dievs, dažreiz saka, ka Dievam nav vārda. Tā ir taisnība. Bet Dieva vārds tiek dots ar Viņa darbībām. Tāpat kā Krišna pieņēma Mahārādža Nandas dēla lomu, vai Jašodamajī, Devakī vai Vāsudēva. Vāsudēva un Devakī bija īstie Krišnas tēvs un māte. Neviens nav īstais tēvs vai māte Krišnam, jo Krišna ir sākotnējais tēvs ikvienam. Bet, kad Krišna ierodas šeit, parādās, Viņš pieņem kādus bhaktas kā Savu tēvu un Savu māti. Krišna ir sākotnējais ādi-puruṣaṁ. Ādyaṁ Purāṇa-puruṣam nava-yauvanaṁ ca (Bs. 5.33.). Viņš ir sākotnējā persona. Tad viņam jābūt vecam? Nē. Adyam purāṇa puruṣam nava-yauvanam ca. Vienmēr jauns. Tāds ir Krišna.