LV/Prabhupada 0576 - Visas Tieksmes Jāpadara Par Nulli

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Visas Tieksmes Jāpadara Par Nulli - Prabhupāda 0576


Lecture on BG 2.19 -- London, August 25, 1973

Tātad loke vyavāya āmiṣa mada-sevā nityas tu jantuḥ. Tāda ir tieksme. Materiālā dzīve nozīmē, ka ikvienai dzīvajai būtnei ir šīs tieksmes. Bet tās ir jāierobežo. Pravṛttiḥ eṣaṁ bhūtānām. Tāds ir dabiskais instinkts. Bet, ja varat tās apturēt, tā ir jūsu pilnība. To sauc par tapasju. Tapasja nozīmē, ka man dabiski ir kāda tieksme, bet tā nav laba. Nev laba nozīmē, ja mēs turpinām šo tieksmi, tad mums jāpieņem materiālais ķermenis. Tāds ir dabas likums. Ir pants, pramattah. Kā to sauc...? Nu esmu aizmirsis. Ka visi ir traki pēc jutekļu apmierināšanas. Na sādhu manye yata ātmano 'yam asann api kleśada āsa dehaḥ (ŠB 5.5.4). Kamēr vien turpinām šo jutekļu apmierināšanas tieksmi, jums būs jāpieņem ķermenis. Tāda ir dzimšana un nāve. Tik ilgi. Tādēļ jāmēģina pilnībā iznīcināt šīs tieksmes. Tā ir pilnība. Ne tās pastiprināt. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma yad indriya-prītaya āpṛṇoti (ŠB 5.5.4) Nūnam, ak, patiesi, pramattah, šie trakie. Viņi ir jukuši - tie, kuri tiecas pēc jutekļu apmierināšanas - vyavāya āmiṣa mada-sevā, dzimudzīves, intoksikācijām, gaļas ēšanas. Viņi visi ir traki. Pramattah. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (ŠB 5.5.4). Vikarma nozīmē darbības, kuras ir aizliegtas. Redziet, šīs trīs, āmiṣa-mada-sevayā, dzimumdzīvei, gaļas ēšanai, dzeršanai cilvēki strādā. Ne tikai strādā, negodīgi strādā. Kā nopelnīt naudu, melnais tirgus, baltais tirgus, šis, tas, tikai šīm trim lietām: āmiṣa-mada-sevā. [...]

Tādēļ nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma yad indriya-prītaya āpṛṇoti (ŠB 5.5.4). Tāds ir Rišabhadēvas norādījums saviem dēliem. "Mani dārgie dēli, neļaujieties maldiem. Šie muļķi kļuvuši vai traki pēc šī visa, gaļas ēšanas, intoksikācijām un dzimumdzīves." Na sādhu manye, "tas nebūt nav labi". Na sādhu manye. "Es neļauju, es nesaku, ka tas ir ļoti labi. Tas nepavisam nav labi." Na sādhu manye. "Kāpēc tas nav labi? Mēs baudām dzīvi." Jā, jūs tagad baudāt, bet yata ātmano 'yam asann api kleśada āsa dehaḥ (ŠB 5.5.4). Kamēr jūs to turpināsiet, jums būs jāpieņem ķermenis, un, kad pieņemat ķermeni, ir jābūt dzimšanai, nāvei, slimībām, jābūt tā sauktajam vecumam. Jūs cietīsiet. Bet jūsu sākotnējais stāvoklis ir na džājate. Jūs nedzimstat, bet jūs esat sevi saistījis, un jums jāpiedzimst. Patiesībā jūs nedzimstat, mūžīgā dzīve. Kā Krišna ir mūžīgs, ikviens no mums ir mūžīgs, jo mēs esam Krišnas neatņemama daļiņa - tā pati īpašība.