LV/Prabhupada 0628 - Mēs Nepieņemam „Iespējams”, „Varbūt”. Nē. Mēs pieņemam Faktu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Nepieņemam „Iespējams”, „Varbūt”. Nē. Mēs pieņemam Faktu
- Prabhupāda 0628


Lecture on BG 2.13 -- Pittsburgh, September 8, 1972

Šeit Krišna pavēsta pilnīgas zināšanas.

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(BG 2.13)

Dehinaḥ, no dzīvās dvēseles mainās ķermenis. Līdzīgi pēc tā sauktās nāves... Jo nāves nav. Pēc šī rupjā ķermeņa darbību pārtraukšanas dvēsele pārceļo uz citu rupjo ķermeni. Tādu apgalvojumu mēs iegūstam no Bhagavad-gītas. Ja mēs pieņemam šo apgalvojumu kā faktu, mūsu garīgā dzīve sākas nekavējoties. Bez šādas izpratnes nav runas par garīgo sapratni. Viss neskaidrs, vienkārši prāta spekulācijas, "varbūt", "iespējams". Šādas teorijas izvirza tā sauktie zinātnieki un filozofi. Bet mēs nepieņemam ko tādu kā "iespējams", "varbūt". Nē. Mēs pieņemam to kā faktu. Tas nav jautājums vai pārliecība, tas ir fakts. Tas ir fakts.

Kā pārceļo dvēsele? Pieņemsim, pēc šīs dzīves es iegūstu labāku. Tas ir labi. Bet ja iegūstu zemāku dzīvi, kādi ir noteikumi? Pieņemsim, nākamajā dzīvē es iegūstu kaķa, suņa vai govs dzīvi. Pieņemsim, jūs atkal piedzimstat Amerikā. Ja jūs maināt savu ķermeni, tad mainās visi apstākļi. Kā cilvēkus jūs aizsargā valsts, bet tiklīdz jūs iegūstat citu ķermeni, vai nu koka, vai dzūvnieka, izturēšanās ir citāda. Dzīvnieks tiks nogādāts lopkautuvē, kokus nocirtīs. Iebildumu nav. Tādi ir materiālās dzīves apstākļi. Dažkārt iegūstam labākus dzīves apstākļus, citkārt - zemākus. Garantijas nav. Tas būs atkarīgs no mana darba. Tas ir praktiski. Arī šajā dzīvē izglītojoties, jūsu dzīve ir ļoti laba. Ja neesat izglītots, jūsu nākotne nav tik gaiša. Līdzīgi, šī cilvēka dzīve ļauj meklēt risinājumus atkārtotai dzimšanai un nāvei. Tāds ir vienīgais cilvēka dzīves pienākums - izkļūt no materiālajiem dzīves apstākļiem: dzimšanas, nāves, vecuma un slimībām. Mēs varam rast risinājumu. Un šis risinājums ir Krišnas apziņa. Tiklīdz mēs iegūstam Krišnas apziņu... Krišnas apziņa nozīmē Krišnu, Augstāko, Viņu, Kungu, Dievu. Mēs esam neatņemamas Krišnas daļiņas. Tāda ir Krišas apziņa. Vienkārši saprast, ka... Tāpat kā saprotat jūsu tēvu, brāļus un sevi pašu. Jūs visi esat tēva dēli. Nav grūti saprast. Tēvs uztur visu ģimeni, līdzīgi Krišnam, Visaugstjam Kungam jeb Dievam ir neskaitāmi daudz dēlu, dzīvo būtņu, Viņš uztur visu ķermeni, visu ģimeni. Kur ir problēma? Nākamais pienākums ir attīstīt apziņu. Tāpat kā labs dēls jūt: "Tēvs manā labā ir darījis tik daudz. Man jāatmaksā vai vismas jāpieņem uzdevumi, ko mans tēvs man iedevis." Tādu sajūtu sauc par Krišnas apziņu.