LV/Prabhupada 0721 - Jūs Nevarat Iedomāties Dievu. Tā ir Muļķība

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Nevarat Iedomāties Dievu. Tā ir Muļķība - Prabhupāda 0721


Arrival Address -- Los Angeles, February 9, 1975

Jūs nevarat saprast Krišnu citādi - ar gāju, jogu, tamasju, karmu, ziedošanos, labdarību. Jūs nevarat saprast. Vienkārši, Krišna saka, bhaktyā mām abhijānāti. Ja vēlaties zināt Krišnu, kāds Viņš ir, jums jāpieņem šis process, ļoti vienkāršs process, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65): "Vienmēr domājiet par Mani, kļūstiet Mani bhaktas, godiniet Mani un izrādiet savus cieņas apliecinājumus Man." Četras lietas. Tas ir šeit. Skandējiet Harē Krišna. Tā būs domāšana par Krišnu, man-manā. Ja neesat bhakta, jūs nevarat veltīt savu laiku šādi. Ja jūs skandējat Harē Krišna maha-mantru, jūs automātiski kļūstat bhakta. Tad jūs godināt Dievību. Ja neesat bhakta, jūs Krišnu godināt nevarat.

Ateists teiks: "Viņi godina kādu elku." Nē. Tā nav taisnība. Viņi nezina, ka Krišna tur ir personiski; Viņš pieņem bhaktas kalpošanu veidā, kā mēs spējam Viņam kalpot šobrīd. Ja Krišna jums parāda virāt-rūpu, jūs Viņam kalpot nevarat. Kur jūs dabūsiet tērpu, lai apģērbtu virāt-rūpu? Visas pasaules auduma rūpnīcu ražojumi būs par maz. Tādēļ Krišna ir pieņēmis mazu, metra augstuma Dievības veidolu, lai jūs varat apģērbt Krišnu savu iespēju robežās. Jūs varat aptvert Krišnu savā veidā. Tāda ir Krišnas žēlastība. Tādēļ ir aizliegts, arcye viṣṇu śilā-dhīḥ (Padjāvalī 115.). Ja kāds nelietis domā, ka Višnu veidols ir akmens, koks; vaiṣṇave jāti-buddhiḥ, bhaktas uzskata kā piederošas noteiktai valstij, kastai - tie ir nārakī-buddhi. To nedrīkst. Patiesībā tur ir Krišna. Ļoti laipni, tikai lai izrādītu man labvēlību, Viņš ir ieradies šajā veidolā. Bet Viņš ir Krišna; Viņš nav akmens. Pat akmenī ir Krišna, jo Krišna ir visur, visā. Bez Krišnas nekas nepastāv. Sarvaṁ khalv idam brahma (Čāndogja Upanišada 3.14.1.). Krišnam ir tāds spēks, ka pat Savā, tā sauktajā, akmens veidolā Viņš var pieņemt jūsu kalpošanu. Tas ir Krišna.

Jums tas jāsaprot, un, ka jūs pareizi saprotat, kas ir Krišna, ar šo mazo kvalifikāciju pietiks, lai jūs tiktu atbrīvots pat šajā dzīvē.

janma karma me divyaṁ
yo jānāti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti kaunteya
(BG 4.9)

Tas viss teikts šeit. Krišnu var saprast tikai ar garīgo kalpošanu, nekā citādi. Jūs nevarat spekulēt: "Krišna var būt tāds." Kā Mājāvadī iedomājas. Tāda iztēle jums nepalīdzēs. Jūs nevarat iedomāties Dievu. Tā ir muļķība. Dievs nav pakļauts jūsu iztēlei. Tad Viņš nav Dievs. Kāpēc gan Viņam būtu jāpakļaujas jūsu iztēlei?

Tas ir jāsaprot pareizi, un, ja cilvēks ir tīrs bhakta, viņš to var saprast pareizi. Citādi ne. Nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yoga-māyā-samāvṛtāḥ (BG 7.25): "Es neatklājos visiem." Kāpēc Viņam vajadzētu atklāties visiem? Kad Viņš ir iepriecināts, Viņš jums Sevi atklās. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234.). Jūs nevarat prasīt saulei parādīties tūlīt. Kad tā būs iepriecināta, tā parādīsies no rīta. Līdzīgi jums jāiepriecina Krišna, lai Viņš parādās jūsu priekšā, runā ar jums un dod jums svētību.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja! Visa slava Viņa Dievišķajai Žēlastībai!