LV/Prabhupada 0768 - Mukti Nozīmē Vairāk Materiālo Ķermeni. To Sauc Par Mukti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mukti Nozīmē Vairāk Materiālo Ķermeni. To Sauc Par Mukti
- Prabhupāda 0768


Lecture on BG 8.1 -- Geneva, June 7, 1974

Prabhupāda: Augstākasi Krišnas apziņas noslēgums, ka anta-kāle, nāves brīdis... Dzīves beigās, anta-kāle ca mām, "Man". anta-kāle ca mām eva (BG 8.5), "noetikti", smaran, "atverēšanās". Dievību godināšana domāta tieši šim mērķim, lai varat turpināt godināt Rādhas un Krišnas Dievības, dabiski jūs savā sirdī būsiet mācīts domāt par Rādhu un Krišnu vienmēr. Tāda prakse ir vajadzīga. Anta-kāle ca mām eva smaran muktvā (BG 8.5). Tā ir mukti. Mukti nozīmē, ka ķermenis nav materiāls. To sauc par mukti. Mēs esam saistīti šajā materiālajā ķermenī. Materiālajā pasaulē mēs mainām vienu ķermeni pēc otra, bet tur nav mukti. Atbrīves nav. Mukti ir... Vienkārši mainot ķermeni, mēs neesam muktas. Mukta nozīmē, ka mainām ķermeni, bet vairs nepieņemam materiālu ķermeni. Tā vietā mēs paliekam savā garīgajā ķermenī. Tāpat kā slimie, jūs ciešat no drudža, kad drudža vairs nav, jūs paliekat savā sākotnējā veselajā ķermenī, to sauc par mukti. Mikti nenozīmē bezveidīgumu. Nē. Tas pats piemērs. Jūs ciešat no drudža. Atbrīvojoties no drudža, mēs nekļūstam bezveidīgi. Kāpēc lai mēs tādi kļūtu? Mana forma ir šeit, bet mans veidols vairs nav drud;ža nomocīts. To sauc par mukti. Roga-mukta, brīvība no slimības. Tādēļ to sauc muktvā kalevaram. Kā čūska. Tās dažkārt nomet savu ādu. Vai esat redzējuši?

Bhaktas: Jā, jā.

Prabhupāda: Bet tā paliek ķermenī. Tā paliek ķermenī. Bet liekais apvalks, no kā viņš izaudzis, tiek zaudēts, līdzko nomests. Viss, katra izglītība, ir iekļauta dabas pētniecībā. Mēs varam redzēt, kā čūska nomet ādu, bet saglabā formu. Muktvā kalevaram nozīmē šīs papildus... Tāpat kā apģērbs ir pārklājs. Es to varu aizmest, bet palieku savā sākotnējā ķermenī. Līdzīgi mukti nozīmē... Man jau ir savs sākotnējais veidols. To klāj materiālais apvalks. Kad materiālais apvalks tiek noņemts, to sauc par mukti. To var sasniegt, kad dodamies pie Krišnas, atpakaļ mājās pie Dieva. Tajā laikā mēs nezaudējam formu. Forma paliek. Tā kā esmu individuāla forma, kad dodos pie Kršnas, arī Krišnam ir Sava individuālā forma, arī man ir savējā... Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.). Viņš ir visu dzīvo būtņu valdnieks. To tad sauc par mukti.

Šo atbrīvi var iegūt, ka savas nāves brīdī atceramies Krišnu. Tas ir iespējams. Ja mēs esam apmācīti vienmēr domāt par Krišnu, dabiski, nāves brīdī, kad pienāks šī ķermeņa gals, ja esam tik veiksmīgi, ka domājam par Krišnu, Viņa veidolu, tad kļūsim materiāli brīvi, nebūs vairs šī materiālā ķermeņa. Tāda ir Krišnas apziņa. Praktizējiet.