LV/Prabhupada 0772 - Visa Vēdiskās Civilizācijas Shēma – Atbrīvot Cilvēkus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Visa Vēdiskās Civilizācijas Shēma – Atbrīvot Cilvēkus
- Prabhupāda 0772


Lecture on SB 1.5.13 -- New Vrindaban, June 13, 1969

Prabhupāda: Katrs Šrīmad-Bhāgavatam vārds, pilni sējumi ar skaidrojumiem, katrs vārds. Tas ir šrīmad-Bhāgavatam. Vidyā-bhāgavatāvadhi. Savu zināšanu līmeni varēs noteikt, kad cilvēks būs spējīgs saprast Šrīmad-Bhāgavatam. Vidyā. Vidyā nozīmē mācīšanos, ne šo zinātni, to zinātni. Kad iespējams saprast Šrīmad-Bhāgavatam patieso skatījumu, tad jāsaprot, ka viņš ir pilnībā izglītoti attīstīts. Avadhi. Avadhi nozīmē "tā ir izglītības robeža". Vidyā-bhāgavatāvadhi.

Šeit Nārada saka, akhila-bandha-muktaye: "Jums jāpasniedz literatūra cilvēkiem tā, lai viņi tiktu atbrīvoti no šīs saistītās dzīves, nevis vairāk sapītos..." Tāda ir galvenā tematika Nāradas norādījumos Vjāsadevam: "Kāpēc būtu jāpasniedz muļķīga literatūra, lai turpinātu saistīto stāvokli?" Visa Vēdu civilizācija domāta, lai atbrīvotu dzīvās būtnes no šīm materiālajām saitēm. Cilvēki nezina, kāds ir izglītības mērķis. Izglītības mērķis, civilizācijas mērķis, civilizācijas pilnībai būtu jābūt par to, kā cilvēkiem atbrīvoties no šīs saistītās dzīves. Tāda ir visa vēdiskās civilizācijas shēma - atbrīvot cilvēkus.

Tā ir teikts: akhila-bandha-muktaye (ŠB 1.5.13). Samādhinā, akhilasya bandhasya muktaye, akhilasya bandhasya. Mēs esam saistītā stāvoklī, atkārtoti saistīti ar materiālās dabas likumiem. Tāds ir mūsu stāoklis. Un Nārada dod norādījumus Vjāsadēvam: "Pasniedz literatūru, lai viņi tiktu atbrīvoti. Nedod viņiem vairāk iespēju turpināt šo saistīto dzīvi." Akhila-bandha. Akhila. Akhila nozīmē pilnīgu, visaptverošu. Kurš gan var dot šādu ieguldījumu? Tas arī ir teikts, atho mahā-bhāga bhavān amogha-dṛk (ŠB 1.5.13). Kuru skats ir skaidrs. (par bērnu:) Viņš traucē.

Vaišnavī: Vai viņš jums traucē?

Prabhupāda: Jā.

Vaišnavī: Jā.

Prabhupāda: Skaidrs skatījums. Ja nav skaidra skata, kā gan viņš var veicināt labklājību? Mēs nezinām, kas ir labklājība. Viņa skatiens ir aizklāts. Ja skatiens ir aizklāts... Ja nezināt, kāds ir jūsu ceļojuma mērķis, kā gan jūs varat attīstīties? Tādēļ kvalifikācija... Tiem, kuri gatavi darīt labu cilvēku sabiedrībai, jābūt skaidram skatījumam. Kur ir skaidrs skats? Visi kļūst par līderiem. Visi mēģina vadīt cilvēkus. Bet viņš pats ir akls. Viņš nezina, kādas ir dzīves beigas. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (ŠB 7.5.31). Tādēļ... Vjāsadēva var to darīt sava skaidrā skatījuma dēļ. Nārada apstiprina. Nārada pazīst savu mācekli, viņa stāvokli. Garīgais skolotājs zina, kāds ir stāvoklis. Tāpat kā ārsts. Vienkārši jūtot pulsu, ... Lietpratīgs ārsts var noteikt sava pacienta stāvokli, un viņš to ārstē, dod atbilstošas zāles. Līdzīgi garīgais skolotājs, kurš patiesībā ir garīgais skolotājs, var pateikt, noteikt pulsu savam māceklim, tādēļ dod viņam atbilstošas zāles, lai viņu izdziedētu.